Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

6 Po wyświetleniu

6 Po wyświetleniu komunikatu [Ustawianie Secure Link zostało zakończone.] naciśnij . Subwoofer nawiąże połączenie z listwą głośnikową, a wskaźnik włączony/tryb oczekiwania na subwooferze zmieni kolor na pomarańczowy. Gdy pojawi się komunikat [Nie można ustawić Secure Link.], postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Aby anulować funkcję Secure Link Dla listwy głośnikowej Wybierz [Wyłącz] w kroku 3 powyżej. Dla subwoofera Przytrzymaj SECURE LINK z tyłu subwoofera, aż wskaźnik włączony/tryb oczekiwania zmieni kolor na zielony lub zamiga na zielono. Wybór pasma częstotliwości [Pasmo częstotl radiowej] (Dotyczy wyłącznie modeli europejskich, afrykańskich, tajlandzkich i przeznaczonych na rynki krajów Oceanii i Bliskiego Wschodu) Istnieje możliwość wyboru pasma częstotliwości kanału komunikacji radiowej. 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Pasmo częstotl radiowej], po czym naciśnij przycisk . 3 Naciśnij /, aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij . [Auto]: Standardowo zalecana opcja. Zestaw automatycznie wybierze najsilniejsze pasmo częstotliwości transmisji. [5.2GHz], [5.8GHz]: Zestaw przesyła dźwięk na wybranym paśmie częstotliwości. Wskazówka Zalecamy ustawienie [Pasmo częstotl radiowej] na [Auto]. Zmiana kąta listwy głośnikowej Kąt listwy głośnikowej można zmienić, przymocowując do jej spodu dostarczone w zestawie wsporniki. Wskazówka Odczepienie wsporników po umieszczeniu listwy głośnikowej płasko powyżej wysokości oczu zapewni prawidłową orientację dźwięku. 1 Obróć listwę głośnikową spodem do góry. Uwaga Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych krajach/regionach. 1 Wybierz [Podłączenie dźwięku bezprzewodowego] w [Nastawienia systemu] (strona 39). 40 PL

2 Odklej folię zabezpieczającą od taśmy dwustronnej na wsporniku (w zestawie). Montaż listwy głośnikowej na ścianie Listwę głośnikową można także zamontować na ścianie. 3 Przymocuj wspornik listwy głośnikowej, dopasowując oznaczenie „” na wsporniku z„” na listwie głośnikowej. Wspornik 4 Aby przymocować wspornik z drugiej strony, powtórz kroki 2 i3. Uwaga Przygotuj wkręty (nie należą do wyposażenia) odpowiednie do materiału, z jakiego wykonana jest dana ściana i jej wytrzymałości. Ściana gipsowokartonowa jest szczególnie delikatna, dlatego wkręty należy solidnie wkręcić do dwóch kołków w belce ściennej. Zamontuj listwę ścienną poziomo, zawieszając ją na wkrętach wkręconych w kołki umieszczone w ciągłej, płaskiej powierzchni ściany. Instalację należy zlecać punktowi sprzedaży produktów firmy Sony lub wykonawcom z uprawnieniami i podczas instalacji należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki ani szkody zaistniałe w wyniku nieprawidłowego montażu, niewystarczającej wytrzymałości ściany, nieprawidłowego wkręcenia wkrętów lub w wyniku klęski żywiołowej, itp. W przypadku korzystania z gniazda HDMI IN 3 listwy głośnikowej montowanej do ściany należy zamontować Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji wyposażony w obrotową końcówkę. Inne funkcje 41 PL