Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

[RF-inst.

[RF-inst. Schermreproductie] Als u meerdere draadloze systemen gebruikt, zoals een draadloze LAN (Local Area Network), kunnen de draadloze signalen onstabiel zijn. In dit geval kan de afspeelstabiliteit worden verbeterd door het instellen van een voorkeur radiofrequentiekanaal voor de schermreproductie. [Auto]: Selecteer normaal deze instelling. Het systeem selecteert dan automatisch het betere kanaal voor schermreproductie. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Het geselecteerde kanaal wordt dan opgeslagen als voorkeurkanaal voor een schermreproductiesverbinding. [Instellingen voor serververbinding] Stelt in of de verbonden server van het thuisnetwerk wel of niet moet worden weergegeven. [Automatische toegang renderer] [Aan]: Staat automatisch de toegang toe door een nieuw gedetecteerde thuisnetwerkcontroller. [Uit]: Uit. [Opstarten op afstand] [Aan]: Staat toe dat het systeem ingeschakeld kan worden door een apparaat dat via het netwerk gelinkt is, als het systeem in de stand-bystand staat. [Uit]: Het systeem kan niet door een apparaat dat via het netwerk gelinkt is, worden ingeschakeld. [Inst. inv. oversl.] De ingangsinstelling is een handige functie die het mogelijk maakt om niet gebruikte ingangen over te slaan, als u een ingang met behulp van INPUT +/– selecteert. [Niet overslaan]: Het systeem slaat niet de geselecteerde ingang over. [Overslaan]: Het systeem slaat de geselecteerde ingang over. Opmerking Als u tijdens de weergave van het homescherm op INPUT +/– drukt, wordt het ingangssymbool gedimd weergegeven als deze op [Overslaan] is ingesteld. [Toegangscontrole Renderer] Geeft een lijst weer van de compatibele producten van de thuisnetwerkcontroller en stelt in of er wel of geen commando's van de controller in de lijst geaccepteerd worden. [Externe bediening] [Aan]: Staat de automatisering van de thuiscontroller toe dit systeem te regelen. [Uit]: Uit. [Snelinstelling] Draait [Snelinstelling] om de initiële basisinstellingen uit te voeren en de instellingen van het basisnetwerk van het systeem. Volg de instructies op het scherm. 30 NL

[Snelle netwerkinstelling] Start de [Snelle netwerkinstelling] om de basisnetwerkinstellingen uit te voeren. Volg de instructies op het scherm. [Terugstellen] [Terugstellen op de fabrieksinstellingen] Door het selecteren van een groepinstellingen kunt u de systeeminstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen in de groep worden dan teruggezet. [Persoonlijke informatie initialiseren] U kunt uw persoonlijke informatie die in het systeem is opgeslagen wissen. Opmerking Als u dit apparaat afdankt, verplaatst of doorverkoopt, dient u alle persoonlijke informatie om veiligheidsredenen te verwijderen. Neem de adequate maatregelen, zoals uitloggen, nadat u gebruik hebt gemaakt van een netwerkdienst. Het optiemenu gebruiken Er zijn diverse instellingen en afspeelhandelingen beschikbaar als u op OPTIONS drukt. De beschikbare items verschillen, afhankelijk van de situatie. Algemene opties [A/V-SYNC] Stelt het tijdsverschil tussen het beeld en het geluid in (pagina 32). [Sound Field] De instelling van het geluidsveld wijzigen (pagina 9). [Night] Schakelt de nachtmodusfunctie in of uit (pagina 10). [Voice] Verbetert het dialoogbereik, om van heldere geluiden te kunnen genieten (pagina 10). [Herhaalinstelling] Stelt herhaald afspelen in. [Weergeven/Stoppen] Start of stopt afspelen. [Weerg. v/a begin] Speelt het item vanaf het begin af. [Categorie wijzigen] Schakelt tussen de [Muziek]- en [Foto]- categorie in de [USB]- of [Home Network]- ingang. Dit item is alleen beschikbaar als de displaylijst voor de categorie beschikbaar is. Alleen Alleen [Muziek] [Instelling willekeurig] Stelt de shuffle-afspeelfunctie in. [BGM diavoorst. toev.] Registreert muziekbestanden in het USBgeheugen als diashow-achtergrondmuziek (BGM). [Foto] [Diavoorstelling] Start de diashow. [Snelh.diavoorst.] Wijzigt de snelheid van de diashow. [Diavoorst.effect] Stelt het effect in tijdens het afspelen van de diashow. [BGM diavoorst.] [Uit]: Schakelt de functie uit. [Mijn Muziek van USB]: Stelt de muziekbestanden in, geregistreerd in [BGM diavoorst. toev.]. Instellingen en aanpassingen 31 NL