Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

N Naam van apparaat 29

N Naam van apparaat 29 Nachtmodus 10 Netwerkinstellingen 29 NFC 13, 20 O Opstarten op afstand 30 U USB 8 V Video-uitvoerresolutie 24 Voorpaneel 53 P Persoonlijke informatie initialiseren 31 R RF-band 40 RF-inst. Schermreproductie 30 S SBM 25 Scherminstellingen 24 Schermreproductie 20 Schermspiegeling 20 Secure Link 39 Snelinstelling 30 Snelle netwerkinstelling 31 Snelstart/ntwrk-stand-by 28 Software-update 23 SongPal 33 Systeeminformatie 29 Systeeminstellingen 27 T Taal van weergaveschermtekst 27 Terugstellen 31 Terugstellen op de fabrieksinstellingen 31 Thuisnetwerk 18, 30 Tijdzone 29 Toegangscontrole Renderer 30 Type televisie 24 64 NL

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS BELANGRIJK: LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“OVEREENKOMST”) ZORGVULDIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. Deze Overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen u en Sony Corporation (“Sony”). Deze Overeenkomst bepaalt uw rechten en verplichtingen met betrekking tot de Sony software van Sony en/of haar derde-licentiegevers (met inbegrip van Sony’s gelieerde ondernemingen) en hun respectieve gelieerde ondernemingen (gezamenlijk de “Derde-leveranciers”), alsmede door Sony verstrekte updates/upgrades, gedrukte, online of andere elektronische documentatie voor die software, en door middel van die software gecreëerde gegevensbestanden (gezamenlijk de “Software”). Onverminderd het voorgaande geldt voor software in de Software die onder een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers valt (met inbegrip van maar niet beperkt tot een GNU General Public License en Lesser/Library General Public License), dat hierop de betreffende afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en niet deze Overeenkomst van toepassing is, voor zover die afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers dat vereist (“Uitgesloten Software”). SOFTWARELICENTIE De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De Software is beschermd op grond van het auteursrecht en andere wetten en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom. AUTEURSRECHT Alle (eigendoms)rechten op de Software (met inbegrip van maar niet beperkt tot in de Software opgenomen afbeeldingen, foto’s, animaties, video, audio, muziek, tekst en ‘applets’) berusten bij Sony of een of meerdere Derde-leveranciers. LICENTIEVERLENING Sony verleent u een beperkte licentie om de Software uitsluitend in samenhang met uw compatibele apparaat (“Apparaat”) te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Sony en de Derde-leveranciers behouden zich uitdrukkelijk alle (eigendoms)rechten en belangen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele-eigendomsrechten) op en bij de Software voor die niet door deze Overeenkomst specifiek aan u toe worden gekend. Aanvullende informatie 65 NL