Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route Norvégien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route Norvégien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route

Tilbehør som følger med 4-559-518-71(2) (NO) 3 Konfigurere fjernkontrollen Lydplanke Startveiledning Fjernkontroll (1) R03-batterier (størrelse AAA) (2) Optisk digital kabel (1) Støtter (2) HT-NT3 4 Slå på systemet Basshøyttaler Høyttalerenhet Slik monterer du høyttalerenhetenen vegg Se bruksanvisningen som følger med. 1 Tilkobling til TV Strømforsyning Easy Setup Perform Easy Setup. Do you want to proceed? Er HDMI-inngangskontakten på TV-apparatet merket ARC? Inngang OK Cancel , , , , HOME NEI JA Koble til strømledningene. Trykk på (på/standby). Frontpanelskjermen lyser. Når på/standby-lampen på basshøyttaleren lyser grønt, er den trådløse tilkoblingen for høyttalerenheten og basshøyttaleren fullført. Hvis den ikke lyser grønt, er ikke den trådløse overføringen aktivert. Les punktet Det kommer ikke lyd fra basshøyttaleren under Feilsøking i bruksanvisningen som følger med. Slå på TV-apparatet, og endre deretter inngangen for TV-apparatet til inngangen som høyttalerenheten er koblet til. Trykk på HOME etter at PLEASE WAIT forsvinner fra frontpanelskjermen. Trykk på / for å velge [OK], og trykk deretter på for å starte [Easy Setup]. Følg instruksjonene på skjermen for å angi de grunnleggende innstillingene ved hjelp av /// og . Høyhastighets HDMI-kabel (følger ikke med) Optisk digital kabel (følger med) Høyhastighets HDMI-kabel (følger ikke med) 5 Hente bilde og lyd fra de tilkoblede enhetene INPUT +/– TV HDMI1 HDMI2 HDMI3 BT ANALOG USB SCR M H.NET M.SERV +/– 2 Tilkobling til andre enheter Trykk på INPUT +/– gjentatte ganger til enheten du vil bruke, vises på frontpanelskjermen. Trykk deretter på +/– gjentatte ganger for å justere volumet. Høyhastighets HDMI-kabel (følger ikke med) OUTPUT Blu-ray Disc-spiller, kabelboks eller satellittboks osv. Konfigurasjonen er ferdig! Kos deg! Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om nettverkstilkoblingen, NFC-funksjonen og andre funksjoner. Bruksanvisning Tips Hvis du vil benytte deg av opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold, kobler du til med den HDCP 2.2-kompatible HDMI-kontakten. Se Vise opphavsrettsbeskyttet 4K-innhold i bruksanvisningen som følger med, hvis du vil ha mer informasjon. SongPal Det finnes en egen app for denne modellen i Google Play og App Store. Søk etter SongPal og last ned gratisappen for å finne ut mer om de praktiske funksjonene. © 2015 Sony Corporation