Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation

4-180-170-33(1) LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Instrukcja obslugi Bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης Kullanım klavuzu Návod k použití Kezelési utasítás Návod na obsluhu Instrucţiuni de utilizare Инструкции за работа SE DK FI PL NO GR TR CZ HU SK RO BG KDL-60EX70x / 55EX71x / 52EX70x / 46EX71x / 46EX70x / 40EX71x / 40EX70x / 40EX60x KDL-32EX71x / 32EX70x / 32EX60x

 • Page 2 and 3: Inledning Tack för att du har valt
 • Page 4 and 5: Installation Montering av bordsstat
 • Page 6 and 7: Utföra startinställningar Endast
 • Page 8 and 9: Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga
 • Page 10 and 11: Specifikationer System Skärmsystem
 • Page 12 and 13: ~ • För att minska strömförbru
 • Page 14 and 15: Figurer och tabeller över skruvarn
 • Page 16 and 17: Barnens säkerhet • Se till att b
 • Page 18 and 19: Indledning Tak fordi du valgte dett
 • Page 20 and 21: Opsætning Fastgørelse af tv-fod (
 • Page 22 and 23: Udførelse af startopsætning 1 Slu
 • Page 24 and 25: Brug i-Manual 1 Betjeningsvejlednin
 • Page 26 and 27: Specifikationer System Panelsystem
 • Page 28 and 29: ~ • Sådan spares på strømforbr
 • Page 30 and 31: Diagram/oversigt over placering af
 • Page 32 and 33: Børn • Lad ikke børn klatre op
 • Page 34 and 35: Johdanto Kiitos, että valitsit tä
 • Page 36 and 37: Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit
 • Page 38 and 39: Alkuasetusten määrittäminen Vain
 • Page 40 and 41: i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA
 • Page 42 and 43: Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt
 • Page 44 and 45: * 2 4 tuntia päivässä 365 päiv
 • Page 46 and 47: Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav
 • Page 48 and 49: Lasten turvallisuus • Älä anna
 • Page 50 and 51: Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k
 • Page 52 and 53:

  Instalacja Mocowanie podstawy (nie

 • Page 54 and 55:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 56 and 57:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 58 and 59:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 60 and 61:

  Nazwa modelu KDL- 40EX60x 32EX60x W

 • Page 62 and 63:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 64 and 65:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 66:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 69 and 70:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 71 and 72:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 73 and 74:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 75 and 76:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 77 and 78:

  Modellnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 79 and 80:

  Tabell over TV-ens monteringsmål U

 • Page 81 and 82:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 83 and 84:

  17 NO

 • Page 85 and 86:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 87 and 88:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 89 and 90:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 91 and 92:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 93 and 94:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 95 and 96:

  Όνομα μοντέλου KDL- 40

 • Page 97 and 98:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 99 and 100:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 101 and 102:

  Μπαταρίες • Να τηρ

 • Page 103 and 104:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 105 and 106:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 107 and 108:

  Televizyonun düşmesinin önlenmes

 • Page 109 and 110:

  TV’nin İzlenmesi Programların i

 • Page 111 and 112:

  Ek Bilgiler Sorun Giderme 1 (beklem

 • Page 113 and 114:

  Model adı KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 115 and 116:

  TV kurulumu boyutlar tablosu KDL-32

 • Page 117 and 118:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 119 and 120:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 121 and 122:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 123 and 124:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 125 and 126:

  Sledování televize Sledování pr

 • Page 127 and 128:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 129 and 130:

  Název modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 131 and 132:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 133 and 134:

  Bezpečnostní informace Instalace/

 • Page 135 and 136:

  Nakládání s nepotřebnými bater

 • Page 137 and 138:

  Tartalomjegyzék A tartozékok megl

 • Page 139 and 140:

  A TV-készülék felborulásának m

 • Page 141 and 142:

  TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b

 • Page 143 and 144:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 145 and 146:

  Típusnév KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 147 and 148:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 149 and 150:

  Csavar- és kampókiosztási ábra/

 • Page 151 and 152:

  Alkalom: Ne használja nedves kézz

 • Page 154 and 155:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 156 and 157:

  Inštalácia Montáž stolového st

 • Page 158 and 159:

  Vykonanie úvodných nastavení Len

 • Page 160 and 161:

  Používanie príručky i-Manual 1

 • Page 162 and 163:

  Technické parametre Systém Systé

 • Page 164 and 165:

  * 1 Uvedený príkon v pohotovostno

 • Page 166 and 167:

  Schéma/tabuľka umiestnenia skruti

 • Page 168 and 169:

  Ak sa prijímač nepoužíva • Ak

 • Page 170 and 171:

  Introducere Vă mulţumim că aţi

 • Page 172 and 173:

  Instalarea Montarea suportului de m

 • Page 174 and 175:

  Efectuarea reglaj iniţial Numai pe

 • Page 176 and 177:

  Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc

 • Page 178 and 179:

  Specificaţii Sistem Tip de panou S

 • Page 180 and 181:

  * 1 Puterea specificată în standb

 • Page 182 and 183:

  Tabelul/diagrama de localizare a ș

 • Page 184 and 185:

  Piese defecte: • Nu aruncaţi obi

 • Page 186 and 187:

  Въведение Благодар

 • Page 188 and 189:

  Монтаж Закачване н

 • Page 190 and 191:

  Извършване на първ

 • Page 192 and 193:

  За да използвате i-Ma

 • Page 194 and 195:

  Спецификации Систе

 • Page 196 and 197:

  Име на модел KDL- 40EX60x

 • Page 198 and 199:

  Таблица на размери

 • Page 200 and 201:

  Информация за безо

 • Page 202:

  Батерии • Съблюдав