Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Polonais

Utföra

Utföra startinställningar Endast KDL-60/52/46/ 40EX70x och KDL-55/ 46/40/32EX71x 1 Anslut TV:n till eluttaget. 2 För KDL-60/52/46/40EX70x och KDL-55/46/40/32EX71x, kontrollera att inställningen av ENERGY SAVING SWITCH är på (z). 3 Tryck på 1 på TV:n. När du slår på TV:n första gången visas språkmenyn på skärmen. 4 Kanalsortering: Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n. 1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck sedan på . 2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på . ~ • Du kan också ställa in kanaler manuellt. Demontera bordsstativet från TV:n Ta bort skruvarna enligt pilmarkeringarna på TV:n. Följ instruktionerna på skärmen. Digital auto.kanalinst.: När du väljer ”Kabel-TV”, rekommenderar vi att du väljer ”Snabb sökning” för snabb inställning. Ställ in ”Frekvens” och ”Nätverks-ID” efter den information som du fick från din kabeloperatör. Om ingen kanal hittas med ”Snabb sökning”, försök med ”Fullständig sökning” (även om det kan ta lite tid). ~ • ”Fullständig sökning” kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. ~ • Ta inte bort bordsstativet av någon annan anledning än att montera motsvarande tillbehör på TV:n. • Håll inte i det bakre stativskyddet när du bär bordsstativet, eftersom stativet kan orsaka skada på person eller egendom om du tappar det. För mer information om kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 6 SE

Se på TV Titta på program 1 Slå på TV:n. GUIDE OPTIONS HOME 2 1 För KDL-60/52/46/40EX70x och KDL-55/46/40/32EX71x, aktivera ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Tryck på 1 på TV:n för att slå på TV:n. Se på TV 2 Välj ett läge. 3 3 Välj en TV-kanal. z • Knapparna 5, N, PROG + och AUDIO har upphöjda små punkter. Använd dessa punkter som en referens när du styr TVapparaten. Använda den digitala programguiden (EPG) Tryck på GUIDE i digitalt läge för att se programguiden. Använda TV:s funktioner HOME-knapp Tryck för att visa olika skärmar för hantering och inställning. OPTIONS-knapp Tryck för att se bekväma funktioner baserat på aktuell inmatning eller innehåll. Inställningar Systeminställningar Bild Ljud BRAVIA ENGINE 3 PRO Lägg till i Favoriter Lås/Lås upp PAP Motionflow Avstängn.timer Volym för hörlurar Högtalare Systeminformation TV (Fortsättning) 7 SE

 • Page 1 and 2: 4-180-170-33(1) LCD Digital Colour
 • Page 3 and 4: Innehållsförteckning Kontrollera
 • Page 5: Förhindra att din TV välter Binda
 • Page 9 and 10: Övrig information Felsökning Kont
 • Page 11 and 12: Modellnamn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E
 • Page 13 and 14: Tabell över TV:ns installationsmå
 • Page 15 and 16: Säkerhetsinformation Installation
 • Page 17 and 18: 17 SE
 • Page 19 and 20: Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb
 • Page 21 and 22: Undgå, at tv'et vælter Samling af
 • Page 23 and 24: Betjening af tv Se programmer 1 Tæ
 • Page 25 and 26: Yderligere oplysninger Fejlfinding
 • Page 27 and 28: Modelnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX
 • Page 29 and 30: Oversigt over mål til tv-montering
 • Page 31 and 32: Sikkerhedsoplysninger Installation/
 • Page 33 and 34: 17 DK
 • Page 35 and 36: Sisällysluettelo Lisävarusteiden
 • Page 37 and 38: Television kaatumisen estäminen Ka
 • Page 39 and 40: Television katseleminen Ohjelmien k
 • Page 41 and 42: Lisätietoja Vianmääritys Tarkist
 • Page 43 and 44: Mallinimi KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX
 • Page 45 and 46: Television asennusmittataulukko Luk
 • Page 47 and 48: Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt
 • Page 49 and 50: 17 FI
 • Page 51 and 52: Spis treści Sprawdzanie akcesorió
 • Page 53 and 54: Zabezpieczenie odbiornika TV przed
 • Page 55 and 56: Odbiór audycji telewizyjnych Oglą
 • Page 57 and 58:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 59 and 60:

  Nazwa modelu KDL- 60EX70x 52EX70x 4

 • Page 61 and 62:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 63 and 64:

  Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet (unnta

 • Page 72 and 73:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 74 and 75:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 76 and 77:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 78 and 79:

  ~ • Redusere strømforbruket - Hv

 • Page 80 and 81:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 82 and 83:

  • Enkelte TV-apparater har imidle

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Εκτέλεση της αρχικ

 • Page 90 and 91:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 92 and 93:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 94 and 95:

  Όνομα μοντέλου KDL- 60

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  Περιβάλλον: Σε μέρη

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Ayarlama Masa Üstü Sehpasının T

 • Page 108 and 109:

  Başlangıç kurulumunun gerçekle

 • Page 110 and 111:

  i-Manual’in kullanılması 1 2 Ç

 • Page 112 and 113:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 114 and 115:

  * 1 Belirtilen bekleme durumundaki

 • Page 116 and 117:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 118 and 119:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 120 and 121:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 122 and 123:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 124 and 125:

  Provedení počátečního nastaven

 • Page 126 and 127:

  Použití příručky i-Manual 1 2

 • Page 128 and 129:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 130 and 131:

  * 1 Specifikovaná spotřeba energi

 • Page 132 and 133:

  Nákres/tabulka umístění šroub

 • Page 134 and 135:

  Když televizor nepoužíváte •

 • Page 136 and 137:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 138 and 139:

  Beállítás Az asztali állvány c

 • Page 140 and 141:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 142 and 143:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 144 and 145:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 146 and 147:

  Típusnév KDL- 40EX60x 32EX60x Tö

 • Page 148 and 149:

  Mérettáblázat a TV-készülék f

 • Page 150 and 151:

  Biztonsági előírások Üzembe he

 • Page 152:

  Feleslegessé vált elemek hulladé

 • Page 155 and 156:

  Obsah Kontrola príslušenstva ....

 • Page 157 and 158:

  Ochrana televízneho prijímača pr

 • Page 159 and 160:

  Sledovanie televízie Sledovanie pr

 • Page 161 and 162:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 163 and 164:

  Názov modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 165 and 166:

  Tabuľka inštalačných rozmerov T

 • Page 167 and 168:

  Informácie o bezpečnosti Inštal

 • Page 169 and 170:

  Zneškodňovanie použitých batér

 • Page 171 and 172:

  Cuprins Verificarea accesoriilor...

 • Page 173 and 174:

  Prevenirea răsturnării televizoru

 • Page 175 and 176:

  Vizionarea emisiunilor TV Vizionare

 • Page 177 and 178:

  Informaţii suplimentare Depanare V

 • Page 179 and 180:

  Numele modelului KDL- 60EX70x 52EX7

 • Page 181 and 182:

  Tabelul cu dimensiunile recomandate

 • Page 183 and 184:

  Informaţii privind siguranţa Inst

 • Page 185 and 186:

  Dezafectarea bateriilor uzate (apli

 • Page 187 and 188:

  Съдържание Проверк

 • Page 189 and 190:

  Предпазване на тел

 • Page 191 and 192:

  Гледане на телевиз

 • Page 193 and 194:

  Допълнителна инфор

 • Page 195 and 196:

  Име на модел KDL- 60EX70x

 • Page 197 and 198:

  Инсталиране на акс

 • Page 199 and 200:

  Чертеж/таблица за м

 • Page 201 and 202:

  • Не свързвайте тв

 • Page 204:

  At Sony we are constantly rethinkin