Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Norvégien

Använda i-Manual 1

Använda i-Manual 1 Bruksanvisningar finns inbyggda i din BRAVIA TV och de kan läsas på skärmen. Du kan när som helst bläddra i din i-Manual för att finna ut olika bekväma funktioner. 1 Tryck på i-MANUAL. 2 2 Tryck på G/g/F/f/ för att välja. Välkommen till i-Manual ”BRAVIA” TV-funktioner Titta på TV Använda Homemenyn Roliga funktioner med ansluten utrustning Beskrivning av delar Felsökning Index x Välkommen till i-Manual x ”BRAVIA” TV-funktioner x Titta på TV Introducerar bekväma funktioner som EPG Guide, Favourites, etc. x Använda Homemenyn Anpassa dina TV-inställningar, etc. ~ • Bilder och figurer kan skilja sig från vad som visas på skärmen. x Roliga funktioner med ansluten utrustning Introducerar hur man ansluter tillvalsutrustning. x Beskrivning av delar x Felsökning Finn lösningen på ditt problem. x Index 8 SE

Övrig information Felsökning Kontrollera om indikatorn 1 (standby) blinkar med rött sken. När indikatorn 1 (standby) blinkar Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad. 1 Räkna hur många gånger indikatorn 1 (standby) blinkar mellan varje paus på två sekunder. Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, följt av en paus på två sekunder, och därefter blinka ytterligare tre gånger. 2 Stäng av TV:n genom att trycka på 1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar. När indikatorn 1 (standby) inte blinkar 1 Kontrollera punkterna i nedanstående tabell. (Se även ”Felsökning” i i-Manualen.) 2 Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker. Tillstånd Bild Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud. Små svarta punkter och/ eller ljuspunkter syns på skärmen. Allmänt Det går inte att slå på TV:n. (endast KDL-60/52/46/ 40EX70x och KDL-55/46/ 40/32EX71x) TV:n stängs av automatiskt (TV:n ställs i standbyläge). Fjärrkontrollen fungerar inte. Lösenordet för ”Barnlås” har glömts bort. Förklaring/åtgärd • Kontrollera antenn/kabelanslutningen. • Anslut TV:n till eluttaget och tryck på 1 på TV:n. • Om indikatorn 1 (standby) lyser med rött sken, tryck på TV "/1. • Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljuspunkter (pixels) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion. • Kontrollera om ENERGY SAVING SWITCH är på (z). • Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta inställningen ”Varaktighet” för ”På-timer”. • Kontrollera om ”Vilande TV-standby” är aktiverad. • Byt ut batterierna. • Din TV kan befinna sig i SYNC-läge. Tryck på SYNC MENU, välj ”TV-styrning” och därefter ”Home (Meny)” eller ”Alternativ” för att styra TV:n. • Mata in PIN-koden 9999. (PIN-kod 9999 accepteras alltid.) Övrig information 9 SE