Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Grec

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Grec

Въведение

Въведение Благодарим ви за покупката на този продукт на Sony. Преди да започнете работа с телевизора, прочетете ръководството изцяло и го запазете за бъдещи справки. Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи. Забележка за цифровата функция на телевизора • Всяка функция, свързана с цифровата телевизия ( ), ще работи само в държавите и областите, в които се предлагат DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) цифрови наземни сигнали, или там, където има достъп до съвместима с DVB-C (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC) кабелна услуга. Проверете при вашия местен доставчик дали там, където живеете, можете да приемате DVB-T сигнал или попитайте вашия доставчик на кабелна телевизия дали тяхната DVB-C кабелна услуга е подходяща за съвместна работа с този телевизор. • Възможно е вашият кабелен доставчик да ви поиска такса за своите услуги или да поиска да се наложи да се съгласите с правилата и условията, който той налага. • Въпреки че този телевизор отговаря на DVB-T и DVB-C спецификациите, съвместимостта му с бъдещи DVB-T цифрови наземни и DVB-C цифрови кабелни излъчвания не е гарантирана. • Възможно е определени цифрови функции на телевизора да не работят в някои държави/региони и DVB-C кабелната услуга може да не работи правилно с някои доставчици. Информация за търговски марки е регистрирана търговска марка на DVB Project. HDMI и логото HDMI, както и High- Definition Multimedia Interface са търговски марки или запазени търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави. DLNA®, логото на DLNA и DLNA CERTIFIED® са търговски марки, марки за услуги или сертифицирани марки на Digital Living Network Alliance. DivX® е технология за компресиране на видео файлове, разработена от DivX, Inc. DivX, DivX Certified, и свързаните логота са търговски марки на DivX, Inc. и се използват с лиценз. ОТНОСНО DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео. ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON- DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да бъдe регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX Video-on- Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационен код, намерете точка DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите процеса на регистрация и да научите повече относно DivX VOD. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно D са запазени марки на Dolby Laboratories. “BRAVIA” и са търговска марка на Sony Corporation. “XMB” и “xross media bar” са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc. За списък на съвместимите доставчици на кабелна телевизия, вижте интернет страницата за поддръжка: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Инструкции за “Инсталиране на стенната конзола” са включени в ръководството на този телевизор. • Илюстрациите, използвани в това ръководство, ce отнасят за серия KDL-40EX700, освен ако не е посочено друго. • Знакът “x” в името на модела съответства на число, отнасящо се до дизайна и цвета на телевизора. 2 BG

Съдържание Проверка на аксесоари...............................................................................................................3 Поставяне на батерии в устройството за дистанционно управление....................................4 Монтаж Закачване на поставката за маса (с изключение на KDL-60EX70x)......................................4 Свързване на антена/цифров приемник/видеорекордер (напр. DVD рекордер)..................4 Предпазване на телевизора от падане.....................................................................................5 Събиране на кабелите ................................................................................................................5 Извършване на първоначалната настройка .............................................................................6 Сваляне на поставката за маса на телевизора .......................................................................6 Гледане на телевизия За да гледате програми ..............................................................................................................7 За да използвате функциите на телевизора............................................................................7 За да използвате i-Manual ..........................................................................................................8 Допълнителна информация Отстраняване на неизправности ...............................................................................................9 Спецификации ...........................................................................................................................10 Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на стена) ..........................................13 Таблица на размерите, имащи отношение към монтажа на телевизора.............................14 Чертеж/таблица за местата на винта и скобата ....................................................................15 Информация за безопасност....................................................................................................16 Предпазни мерки .......................................................................................................................17 • Инструкциите за експлоатация са вградени във вашия BRAVIA TV. За експлоатация, вижте “За да използвате i-Manual” (стр. 8). • Преди да работите с телевизора, прочетете “Информация за безопасност” (стр. 16). Запазете това ръководство за бъдеща справка. Проверка на аксесоари Захранващ кабел (1) Устройство за дистанционно управление (1) Батерии размер AAA (тип R3) (2) Кабелен държач (1) Заден капак на поставката (1)* 1 (само за KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x и KDL-40/32EX60x) Поставка за маса (1)* 2 (с изключение на KDL-60EX70x) Закрепващи винтове за поставката (M5 × 16) (4) (с изключение на KDL-60EX70x) Монтажни винтове за поставката (M5 × 16) (4) (само за KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x и KDL-40/32EX60x) * 1 За KDL-55/46EX71x и KDL-60/52/46EX70x, задният капак на стойката е закрепен фабрично към нея. * 2 KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x и KDL-40/ 32EX60x, монтирайте поставката за маса с приложените монтажни винтове. Вижте доставената с поставката за маса листовка за монтажа на същата. Поставяне на батерии в устройството за дистанционно управление 1 Отстранете защитното фолио. 2 Натиснете и плъзнете капака нагоре. 3 BG BG