Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Roumain

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Roumain

Indledning Tak fordi du

Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Bemærkninger om digital TV-funktion • Funktioner i forbindelse med digitalt TV ( ) fungerer kun i lande eller områder, hvor der udsendes i DVB-T (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC) digitale jordbundne signaler, eller der er adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 and H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale forhandler, om du kan modtage et DVB- T-signal på din bopæl, eller spørg kabeludbyderen, om deres DVB-C kabeltjeneste er egnet til integreret betjening med dette TV-apparat. • Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra gebyr for en sådan service eller kræve, at du indvilger i deres forretningsbetingelser og -vilkår. • Dette TV-apparat følger specifikationerne for DVB-T og DVB-C, men der er ikke garanti for kompatibiliteten med fremtidige DVB-T digitale jordbundne udsendelser og DVB-C digitale kabeludsendelser. • Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder, og DVB-C-kabel fungerer eventuelt ikke korrekt hos visse udbydere. Oplysninger om varemærker er et registreret varemærke, der tilhører DVB projektet. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED® er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance. DivX® er en teknologi til komprimering af videofiler udviklet af DivX, Inc. DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens. OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX,Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, som afspiller DivX-video. Se www.divx.com for flere oplysninger og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivXvideo. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)-indhold. Find DivX VOD-afsnittet i enhedens opsætningsmenu for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at fuldføre registreringsprocessen og få mere at vide om DivX VOD. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. "BRAVIA" og er varemærker, der tilhører Sony Corporation. "XMB" og "xross media bar" er varemærker, der tilhører Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. En liste med understøttede kabeloperatører findes på support-webstedet: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Vejledningen om "Montering af vægbeslaget" findes i brugervejledningen til tv'et. • Illustrationerne, der anvendes i denne manual, er af KDL-40EX700, medmindre andet er angivet. • "x" i modelnavnet svarer til et numerisk ciffer vedrørende design, farve eller tvsystem. 2 DK

Indholdsfortegnelse Kontrol af tilbehør...........................................................................................................................3 Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen ......................................................................................3 Opsætning Fastgørelse af tv-fod (undtagen KDL-60EX70x)............................................................................4 Tilslutning af antenne/Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)...................................................4 Undgå, at tv'et vælter.....................................................................................................................5 Samling af kablerne .......................................................................................................................5 Udførelse af startopsætning...........................................................................................................6 Afmontering af tv-foden fra tv'et.....................................................................................................6 Betjening af tv Se programmer ..............................................................................................................................7 Benyt tv'ets funktioner....................................................................................................................7 Brug i-Manual.................................................................................................................................8 Yderligere oplysninger Fejlfinding.......................................................................................................................................9 Specifikationer .............................................................................................................................10 Montering af tilbehør (Vægbeslag) ..............................................................................................12 Oversigt over mål til tv-montering ................................................................................................13 Diagram/oversigt over placering af skruer og krog ......................................................................14 Sikkerhedsoplysninger.................................................................................................................15 Forholdsregler..............................................................................................................................16 • Betjeningsvejledningerne er indbygget i dit BRAVIA TV. Se "Brug i-Manual" for betjening (side 8). • Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" (side 15) igennem, før tv'et betjenes. Gem vejledningen til senere brug. Kontrol af tilbehør Strømkabel (1) Fjernbetjening (1) To AAA-batterier (type R3) (2) Kabelholder (1) Bagbeklædning til stativ (1)* 1 (Kun KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x og KDL-40/32EX60x) Tv-fod (1)* 2 (undtagen KDL-60EX70x) Skruer til foden (M5 × 16) (4) (undtagen KDL-60EX70x) Samleskruer til foden (M5 × 16) (4) (kun for KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x og KDL-40/32EX60x) * 1 For KDL-55/46EX71x og KDL-60/52/46EX70x er bagbeklædningen til stativet monteret på stativet fra fabrikken. * 2 For KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x og KDL-40/32EX60x, skal TV-foden samles med de medfølgende skruer. Se i den medfølgende folder til tv-foden for at samle foden. Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen 1 Fjern beskyttelsesarket. 2 Skub dækslet opad. 3 DK DK