Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi

De eerste instellingen

De eerste instellingen uitvoeren 1 Druk op F/f om de zender te selecteren die u naar een nieuwe positie wilt verplaatsen en druk op . 2 Druk op F/f om de nieuwe positie voor de zender te selecteren en druk op . ~ • U kunt ook handmatig afstemmen op zenders. (alleen KDL-60/52/46/40EX70x en KDL-55/46/40/32EX71x) 1 Sluit de tv aan op een stopcontact. 2 Controleer voor KDL-60/52/46/ 40EX70x en KDL-55/46/40/32EX71x of de ENERGY SAVING SWITCH ingeschakeld is (z). 3 Druk op 1 op de tv. De eerste keer dat u de televisie aanzet, verschijnt het menu Taal op het scherm. 4 Volg de instructies op het scherm. Digitale autom. Afstemming: wanneer u "Kabel" selecteert, raden wij u aan "Snelscan" te selecteren voor een snelle afstemming. Stel "Frequentie" en "Netwerk-ID" in volgens de informatie die u hebt gekregen van uw kabelleverancier. Als er geen zender wordt gevonden met "Snelscan", probeert u "Volledige scan" (dit duurt langer). ~ • "Volledige scan" is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van uw regio/land. De tafelstandaard van de televisie losmaken Verwijder de schroeven gemarkeerd met de pijltjes van de tv. ~ • Verwijder de tafelstandaard niet, tenzij u bijbehorende accessoires wilt installeren op de televisie. • Neem het achterpaneel van de standaard niet vast bij het verplaatsen van de tafelstandaard om te vermijden dat u de standaard laat vallen, wat letsels of schade aan eigendommen kan veroorzaken. 6 NL Een lijst met compatibele kabelleveranciers vindt u op de ondersteuningssite: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Programma's sorteren: wijzigt de volgorde van de analoge zenders die opgeslagen zijn op de tv.

Televisie kijken Programma's bekijken 1 Schakel de tv in. GUIDE OPTIONS HOME 2 1 Schakel voor KDL-60/52/46/40EX70x en KDL-55/46/40/32EX71x de ENERGY SAVING SWITCH in (z). 2 Druk op 1 op de tv om de tv in te schakelen. Televisie kijken 2 Selecteer een stand. 3 3 Selecteer een tv-kanaal. z • De knoppen 5, N, PROG + en AUDIO zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen als richtpunt wanneer u de tv bedient. De Digitale Elektronische Programmagids gebruiken Druk op GUIDE in de digitale modus om de programmagids weer te geven. De functies van de tv gebruiken HOME-knop Druk hierop om verschillende bedienings- en instellingsschermen weer te geven. OPTIONS-knop Druk hierop om handige functies weer te geven voor de huidige ingang of inhoud. Instellingen Systeem settings Beeld Geluid BRAVIA ENGINE 3 PRO Toevoegen aan Favorieten Vergrendelen/Ontgrendelen PAP Motionflow Sleep Timer Volume hoofdtelefoon Speaker Systeeminformatie TV (Vervolg) 7 NL