Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Allemand

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Allemand

Utföra

Utföra startinställningar Endast KDL-60/52/46/ 40EX70x och KDL-55/ 46/40/32EX71x 1 Anslut TV:n till eluttaget. 2 För KDL-60/52/46/40EX70x och KDL-55/46/40/32EX71x, kontrollera att inställningen av ENERGY SAVING SWITCH är på (z). 3 Tryck på 1 på TV:n. När du slår på TV:n första gången visas språkmenyn på skärmen. 4 Kanalsortering: Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n. 1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck sedan på . 2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på . ~ • Du kan också ställa in kanaler manuellt. Demontera bordsstativet från TV:n Ta bort skruvarna enligt pilmarkeringarna på TV:n. Följ instruktionerna på skärmen. Digital auto.kanalinst.: När du väljer ”Kabel-TV”, rekommenderar vi att du väljer ”Snabb sökning” för snabb inställning. Ställ in ”Frekvens” och ”Nätverks-ID” efter den information som du fick från din kabeloperatör. Om ingen kanal hittas med ”Snabb sökning”, försök med ”Fullständig sökning” (även om det kan ta lite tid). ~ • ”Fullständig sökning” kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. ~ • Ta inte bort bordsstativet av någon annan anledning än att montera motsvarande tillbehör på TV:n. • Håll inte i det bakre stativskyddet när du bär bordsstativet, eftersom stativet kan orsaka skada på person eller egendom om du tappar det. För mer information om kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 6 SE

Se på TV Titta på program 1 Slå på TV:n. GUIDE OPTIONS HOME 2 1 För KDL-60/52/46/40EX70x och KDL-55/46/40/32EX71x, aktivera ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Tryck på 1 på TV:n för att slå på TV:n. Se på TV 2 Välj ett läge. 3 3 Välj en TV-kanal. z • Knapparna 5, N, PROG + och AUDIO har upphöjda små punkter. Använd dessa punkter som en referens när du styr TVapparaten. Använda den digitala programguiden (EPG) Tryck på GUIDE i digitalt läge för att se programguiden. Använda TV:s funktioner HOME-knapp Tryck för att visa olika skärmar för hantering och inställning. OPTIONS-knapp Tryck för att se bekväma funktioner baserat på aktuell inmatning eller innehåll. Inställningar Systeminställningar Bild Ljud BRAVIA ENGINE 3 PRO Lägg till i Favoriter Lås/Lås upp PAP Motionflow Avstängn.timer Volym för hörlurar Högtalare Systeminformation TV (Fortsättning) 7 SE