Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Allemand

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Allemand

~ • För att minska

~ • För att minska strömförbrukningen – strömförbrukningen minskar om du minskar bakgrundsbelysningen (bildskärmens ljusstyrka). – inställningarna ”Ekoläge” (t.ex. ”Energisparläge”, ”Vilande TV-standby” ) bidrar till att minska strömförbrukningen och sparar därigenom pengar genom att hålla nere elräkningen. – när du stänger av TV:n med ENERGY SAVING SWITCH (endast på vissa modeller), kommer strömförbrukningen att vara nära noll. Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Installera tillbehören (väggfäste) Till kunden: Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv. Till Sony-handlare och installatörer: Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt. Din TV kan installeras med hjälp av väggfästet SU-WL500 (säljs separat). • Se anvisningarna som medföljer väggfästet för att installera på rätt sätt. • Se ”Demontera bordsstativet från TV:n” (sidan 6). ~ • Placera TV:n på bordsstativet när du låser monteringshaken. • Var noga med att förvara de borttagna skruvarna på en säker plats där barn inte får tag i dem. • Vara noga med att fästa de borttagna skruvarna i de hål där de satt ursprunglingen på baksidan av TV:n när du fäster bordsstativet igen. Ta bort skruvarna innan du installerar* Fyrkantigt hål Skruv (+PSW 6 × 16) * Förutom KDL-46/40/32EX71x och KDL-40/32EX60x Monteringshake Expertkunskap är nödvändig för att kunna installera den här produkten, i synnerhet för att kunna bedöma om väggen är tillräckligt stark för att bära upp TV-apparatens vikt. Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga för någon form av materiella skador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation. 12 SE

Tabell över TV:ns installationsmått Förutom KDL-32EX71x/EX70x/ EX60x Endast KDL-32EX71x/EX70x/ EX60x Skärmens mittpunkt Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Djup vid skärmens mittpunkt Enhet: cm Höjd vid olika monteringsvinklar Vinkel (0°) Vinkel (20°) A B C D E F G H 60EX70x 143,1 87,7 3,1 48,3 11,5 37,5 82,4 50,1 55EX71x 127,8 76,5 4,1 43,1 11,3 35,2 71,9 45,2 52EX70x 125,2 77,5 8,2 48,3 11,4 33,9 72,8 50,1 46EX71x 108,5 65,6 9,5 43,1 12,1 32,3 61,6 45,4 46EX70x 111,8 69,8 12,1 48,3 11,4 31,3 65,6 50,1 40EX71x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,1 29,7 54,6 45,4 40EX70x 98,5 62,3 15,8 48,3 11,4 28,7 58,5 50,1 40EX60x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,0 29,7 54,6 45,4 32EX71x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,1 26,0 47,3 45,4 32EX70x 81,1 50,7 19,7 45,9 11,5 25,7 49,7 47,8 32EX60x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,0 26,0 47,3 45,4 Övrig information Värdena i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen. VARNING Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra gånger TV-apparatens vikt. Se ”Specifikationer” (sidan 10) angående dess vikt. (Fortsättning) 13 SE