Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Turc

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Turc

Tabelul/diagrama de

Tabelul/diagrama de localizare a șuruburilor și a cârligului de fixare Numele modelului Locaţia șurubului Locaţia cârligului de fixare KDL-60EX70x KDL-55EX71x a KDL-52EX70x e, j KDL-46EX71x/46EX70x b KDL-40EX71x/40EX70x/40EX60x KDL-32EX71x/32EX70x/32EX60x f, j c Locaţia șurubului Dacă instalaţi cârligul de fixare la televizor. Locaţia cârligului de fixare Dacă instalaţi televizorul pe dispozitivul de suport. b a c 14 RO

Informaţii privind siguranţa Instalare/Configurare Instalaţi și utilizaţi televizorul conform instrucţiunilor prezentate în continuare, pentru a evita riscurile de incendii, șocurile electrice sau deteriorări/răniri. Instalarea • Televizorul trebuie instalat în apropierea unei prize ușor accesibile. • Așezaţi televizorul numai pe o suprafaţă stabilă și plată. • Instalarea televizorului pe perete trebuie executată de către persoane calificate. • Din motive de siguranţă, se recomandă cu insistenţă utilizarea accesoriilor Sony, inclusiv: – Dispozitivul de montare pe perete SU-WL500 • Asiguraţi-vă că utilizaţi numai șuruburile furnizate cu dispozitivul de montare pe perete atunci când atașaţi cârligele de montare la televizor. Șuruburile furnizate sunt proiectate astfel încât să aibă o lungime între 8 mm și 12 mm, atunci când este măsurată distanţa de la suprafaţa de atașare până la cârligul de montare. Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcţie de modelul dispozitivului de montare pe perete. Utilizarea altor șuruburi decât a celor furnizate poate avea ca rezultat deteriorarea internă a televizorului sau căderea acestuia etc. 8 mm - 12 mm Șurub (furnizat cu dispozitivul de montare pe perete) Cârlig de montare Cârlig de atașare pe spatele televizorului Transportul • Înainte de a deplasa televizorul, decuplaţi toate cablurile. • La transportul unui televizor de mari dimensiuni, este recomandată participarea a două sau trei persoane. • Pentru transportul televizorului apucaţi-l așa cum este prezentat în imaginea alăturată. Nu forţaţi panoul LCD sau cadrul din jurul ecranului. • Când ridicaţi sau mutaţi televizorul, apucaţi-l ferm de partea sa inferioară. • Feriţi televizorul de șocuri mecanice și de vibraţii prea puternice în timpul transportului. • Când duceţi aparatul la reparat sau când vă mutaţi, împachetaţi-l în ambalajul original. Ventilaţie • Nu acoperiţi niciodată fantele de aerisire și nu introduceţi obiecte în interiorul carcasei aparatului. • Lăsaţi suficient spaţiu în jurul televizorului, așa cum este indicat mai jos. • Se recomandă cu insistenţă să utilizaţi dispozitivul de montare pe perete furnizat de firma Sony, pentru că acesta asigură o ventilaţie adecvată. Instalarea pe perete 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului. Instalarea pe un suport 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Lăsaţi cel puţin atât spaţiu in jurul televizorului. • Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare și a evita adunarea prafului și a murdăriei: – Nu așezaţi televizorul culcat, cu susul în jos, pe spate sau lateral. – Nu puneţi televizorul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un dulap. – Nu acoperiţi televizorul cu materiale textile, de exemplu draperie, și nici cu alte obiecte, de exemplu ziare etc. – Nu instalaţi televizorul așa cum este arătat mai jos. Circulaţia aerului este blocată. Perete Perete Conductorul de reţea Pentru a evita riscul de incendii, șocuri electrice sau alte deteriorări și răniri, manevraţi conductorul de reţea și ștecherul respectând următoarele: – Utilizaţi numai conductori de reţea marca Sony, nu de la alte firme. – Introduceţi complet ștecherul în priză. – Acest aparat poate funcţiona doar la tensiuni de 220 – 240 V, curent alternativ. – Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă să decuplaţi conductorul de reţea pentru siguranţa dvs., și aveţi grijă să nu vă încurcaţi picioarele între cabluri. – Decuplaţi conductorul de reţea de la priză înainte de a deplasa sau a depana televizorul. – Ţineţi conductorul de reţea la distanţă de surse de căldură. – Scoateţi ștecherul de reţea și curăţaţi-l cu regularitate. Dacă există praf pe ștecher și acesta se umezește, este posibil ca izolaţia să fie deteriorată, ceea ce poate duce la declanșarea de incendii. Note • Nu utilizaţi conductorul de reţea furnizat la alte echipamente. • Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi excesiv conductorul de reţea. Firele din interior se pot dezizola sau se pot rupe. • Nu modificaţi conductorul de reţea. • Nu așezaţi obiecte grele pe conductorul de reţea. • Nu trageţi de conductorul de cablu pentru a-l decupla de la priză. • Nu conectaţi prea multe aparate la aceeași priză de reţea. • Nu utilizaţi un ștecher care nu se potrivește cu priza. Moduri de utilizare interzisă Nu instalaţi/utilizaţi televizorul în locaţii, medii înconjurătoare sau situaţii de genul celor prezentate mai jos, deoarece este posibil ca televizorul să producă incendii, șocuri electrice, deteriorări și/sau leziuni. Locaţia: În exterior (la lumină solară directă), pe malul mării, pe o navă sau barcă, în interiorul unui vehicul, în instituţii medicale, în locuri instabile, în apropierea apei, în locuri supuse la ploaie, umezeală sau fum. Mediul înconjurător: Unde este foarte cald sau umed, unde există mult praf; în spaţii unde există insecte care pot pătrunde în interior; în locaţii unde poate fi supus la vibraţii mecanice, în apropierea unor obiecte cu flăcări deschise (lumânări, etc). Televizorul nu trebuie expus la picături sau stropire, și nu trebuie așezate deasupra lui recipiente ce conţin lichide, de exemplu vaze. Situaţii: Nu manevraţi televizorul cu mâinile ude, cu carcasa demontată, sau având atașate dispozitive care nu au fost recomandate de producător. Decuplaţi televizorul de la priză, precum și antena de exterior în timpul furtunilor. Informaţii suplimentare (Continuare) 15 RO

 • Page 1 and 2:

  4-180-170-25(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Protection du téléviseur contre l

 • Page 7 and 8:

  Regarder la télévision Pour regar

 • Page 9 and 10:

  Dépannage Vérifiez si le témoin

 • Page 11 and 12:

  Nom du modèle KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau d’emplacement des

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Realización de la configuración i

 • Page 26 and 27:

  Para usar el i-Manual 1 2 El manual

 • Page 28 and 29:

  Especificaciones Sistema Sistema de

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 40EX60x KDL- Alim

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36 and 37:

  Inleiding Bedankt dat u hebt gekoze

 • Page 38 and 39:

  Installatie De tafelstandaard beves

 • Page 40 and 41:

  De eerste instellingen uitvoeren 1

 • Page 42 and 43:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 44 and 45:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 46 and 47:

  * 1 Het gespecificeerde stand-by ve

 • Page 48 and 49:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 50 and 51:

  Voor kinderen • Zorg dat kinderen

 • Page 52 and 53:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 54 and 55:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 56 and 57:

  Esecuzione dell’impostazione iniz

 • Page 58 and 59:

  Uso dell’i-Manual 1 2 Questo tele

 • Page 60 and 61:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 62 and 63:

  * 1 Il consumo specificato in stand

 • Page 64 and 65:

  Diagramma/tabella delle posizioni d

 • Page 66 and 67:

  Periodi di inutilizzo • Qualora s

 • Page 68:

  Diagrammi a blocchi 18 IT

 • Page 71 and 72:

  Inhaltsverzeichnis Überprüfen des

 • Page 73 and 74:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 75 and 76:

  Fernsehen So sehen Sie fern 1 Schal

 • Page 77 and 78:

  Störungsbehebung Zusatzinfor matio

 • Page 79 and 80:

  Bildschirmgröße (Diagonale) 60 Zo

 • Page 81 and 82:

  Montieren des Zubehörs (Wandhalter

 • Page 83 and 84:

  Zeichnung/Tabelle der Schrauben- un

 • Page 85 and 86:

  Umgebung: An heissen, feuchten oder

 • Page 88 and 89:

  Introdução Obrigado por escolher

 • Page 90 and 91:

  Instalação Colocar o suporte de f

 • Page 92 and 93:

  Executar a configuração inicial (

 • Page 94 and 95:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 96 and 97:

  Características técnicas Sistema

 • Page 98 and 99:

  Nome do modelo KDL- 40EX60x 32EX60x

 • Page 100 and 101:

  Tabela de dimensões de instalaçã

 • Page 102 and 103:

  Informações de segurança Instala

 • Page 104 and 105:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 106 and 107:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 108 and 109:

  Utföra startinställningar Endast

 • Page 110 and 111:

  Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga

 • Page 112 and 113:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 114 and 115:

  ~ • För att minska strömförbru

 • Page 116 and 117:

  Figurer och tabeller över skruvarn

 • Page 118 and 119:

  Barnens säkerhet • Se till att b

 • Page 120 and 121:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 122 and 123:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod (

 • Page 124 and 125:

  Udførelse af startopsætning 1 Slu

 • Page 126 and 127:

  Brug i-Manual 1 Betjeningsvejlednin

 • Page 128 and 129:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 130 and 131:

  ~ • Sådan spares på strømforbr

 • Page 132 and 133:

  Diagram/oversigt over placering af

 • Page 134 and 135:

  Børn • Lad ikke børn klatre op

 • Page 136 and 137:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 138 and 139:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 140 and 141:

  Alkuasetusten määrittäminen Vain

 • Page 142 and 143:

  i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA

 • Page 144 and 145:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt

 • Page 146 and 147:

  * 2 4 tuntia päivässä 365 päiv

 • Page 148 and 149:

  Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav

 • Page 150 and 151:

  Lasten turvallisuus • Älä anna

 • Page 152 and 153:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 154 and 155:

  Instalacja Mocowanie podstawy (nie

 • Page 156 and 157:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 158 and 159:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 160 and 161:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 162 and 163:

  Nazwa modelu KDL- 40EX60x 32EX60x W

 • Page 164 and 165:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 166 and 167:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 168:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 171 and 172:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 173 and 174:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 175 and 176:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 177 and 178:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 179 and 180:

  Modellnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 181 and 182:

  Tabell over TV-ens monteringsmål U

 • Page 183 and 184:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 185 and 186:

  17 NO

 • Page 187 and 188:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 189 and 190:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 191 and 192:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 193 and 194:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 195 and 196:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 197 and 198:

  Όνομα μοντέλου KDL- 40

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 201 and 202:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 203 and 204:

  Μπαταρίες • Να τηρ

 • Page 205 and 206:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 207 and 208:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 209 and 210:

  Televizyonun düşmesinin önlenmes

 • Page 211 and 212:

  TV’nin İzlenmesi Programların i

 • Page 213 and 214:

  Ek Bilgiler Sorun Giderme 1 (beklem

 • Page 215 and 216:

  Model adı KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 217 and 218:

  TV kurulumu boyutlar tablosu KDL-32

 • Page 219 and 220:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 221 and 222:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 223 and 224:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 225 and 226:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 227 and 228:

  Sledování televize Sledování pr

 • Page 229 and 230:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 231 and 232:

  Název modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 233 and 234: Tabulka rozměrů k instalaci telev
 • Page 235 and 236: Bezpečnostní informace Instalace/
 • Page 237 and 238: Nakládání s nepotřebnými bater
 • Page 239 and 240: Tartalomjegyzék A tartozékok megl
 • Page 241 and 242: A TV-készülék felborulásának m
 • Page 243 and 244: TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b
 • Page 245 and 246: További információk Hibaelhárí
 • Page 247 and 248: Típusnév KDL- 60EX70x 52EX70x 46E
 • Page 249 and 250: A kiegészítők felszerelése (fal
 • Page 251 and 252: Csavar- és kampókiosztási ábra/
 • Page 253 and 254: Alkalom: Ne használja nedves kézz
 • Page 256 and 257: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 258 and 259: Inštalácia Montáž stolového st
 • Page 260 and 261: Vykonanie úvodných nastavení Len
 • Page 262 and 263: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 264 and 265: Technické parametre Systém Systé
 • Page 266 and 267: * 1 Uvedený príkon v pohotovostno
 • Page 268 and 269: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 270 and 271: Ak sa prijímač nepoužíva • Ak
 • Page 272 and 273: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 274 and 275: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 276 and 277: Efectuarea reglaj iniţial Numai pe
 • Page 278 and 279: Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc
 • Page 280 and 281: Specificaţii Sistem Tip de panou S
 • Page 282 and 283: * 1 Puterea specificată în standb
 • Page 286 and 287: Piese defecte: • Nu aruncaţi obi
 • Page 288 and 289: Въведение Благодар
 • Page 290 and 291: Монтаж Закачване н
 • Page 292 and 293: Извършване на първ
 • Page 294 and 295: За да използвате i-Ma
 • Page 296 and 297: Спецификации Систе
 • Page 298 and 299: Име на модел KDL- 40EX60x
 • Page 300 and 301: Таблица на размери
 • Page 302 and 303: Информация за безо
 • Page 304: Батерии • Съблюдав