Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Espagnol

Oppsett Montere

Oppsett Montere bordstativet (unntatt KDL-60EX70x) 1 Se heftet som fulgte med bordstativet for riktig montering på enkelte TVmodeller. 2 Sett TV-en på bordstativet. Koble til antenne/dekoder/ opptaker (f.eks. DVDopptaker) Koble til en set top-boks/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med SCART 3 Fest TV-en til bordstativet i henhold til pilsymbolene som markerer skruehullene, med de medfølgende skruene. ~ • Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 4 For KDL-40/32EX71x, KDL-40/ 32EX70x og KDL-40/32EX60x fester du det medfølgende stativdekselet på bordstativet når alle skruene er trukket til. Set Top-boks/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) Koble til en dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med HDMI Set Top-boks/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) 4 NO

Forhindre at TV-en velter Binde sammen kablene Oppsett ~ • Ikke bind strømledningen sammen med andre kabler. 1 Skru en treskrue (4 mm i diameter, medfølger ikke) i TV-sokkelen. 2 Skru en maskinskrue (M4 × 16, medfølger ikke) inn i skruehullet på TV-en. 3 Fest treskruen og maskinskruen med en sterk snor (medfølger ikke). 5 NO