Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Hongrois

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Hongrois

Nazwa modelu

Nazwa modelu KDL- 40EX60x 32EX60x Waga (ok.) z podstawą 14,9 kg 11,1 kg bez podstawy 12,7 kg 9,1 kg Dołączone wyposażenie Patrz „Sprawdzanie akcesoriów” (strona 3). Wyposażenie dodatkowe Uchwyt ścienny: SU-WL500 * 1 Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV wymaganych procesów wewnętrznych. * 2 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku ~ • W celu oszczędności energii – zmniejszenie wartości ustawienia podświetlenia (jasności ekranu) powoduje zmniejszenie zużycia energii. – ustawienia „Eco” (np. „Oszczędzanie energii”, „Tryb czuwania po bezczynności.”) pomagają w zmniejszeniu poboru energii i, co za tym idzie, wysokości rachunków za prąd. – po wyłączeniu telewizora przy użyciu przełącznika ENERGY SAVING SWITCH (tylko w niektórych modelach) zużycie energii jest prawie zerowe. Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. 12 PL

Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny) Informacja dla Klientów: Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. Nie należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora. Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców: Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu. Odbiornik TV można zainstalować na uchwycie ściennym SU-WL500 (sprzedawany osobno). • Informacje na temat prawidłowego instalowania uchwytu ściennego znajdują się w jego instrukcji obsługi. • Patrz rozdział „Odkręcanie podstawy od odbiornika TV” (strona 6). ~ • Aby dokręcić hak mocujący, ustaw odbiornik TV na podstawie. • Wykręcone wkręty należy przechowywać w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu. • Przy ponownym składaniu stojaka wykręcone wkręty należy wkręcić w otwory z tyłu telewizora, w których pierwotnie się znajdowały. Informacje dodatkowe Przed rozpoczęciem montażu wykręć wkręty* Otwór kwadratowy Śruba (+PSW 6 × 16) * Nie dotyczy modelu KDL-46/40/ 32EX71x i KDL-40/32EX60x. Hak mocujący Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana wytrzyma obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej odbiornika TV. Należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego produktu do ściany oraz zwracać szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprawidłowej instalacji. (c.d.) 13 PL