Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Slovaque

Använda i-Manual 1

Använda i-Manual 1 Bruksanvisningar finns inbyggda i din BRAVIA TV och de kan läsas på skärmen. Du kan när som helst bläddra i din i-Manual för att finna ut olika bekväma funktioner. 1 Tryck på i-MANUAL. 2 2 Tryck på G/g/F/f/ för att välja. Välkommen till i-Manual ”BRAVIA” TV-funktioner Titta på TV Använda Homemenyn Roliga funktioner med ansluten utrustning Beskrivning av delar Felsökning Index x Välkommen till i-Manual x ”BRAVIA” TV-funktioner x Titta på TV Introducerar bekväma funktioner som EPG Guide, Favourites, etc. x Använda Homemenyn Anpassa dina TV-inställningar, etc. ~ • Bilder och figurer kan skilja sig från vad som visas på skärmen. x Roliga funktioner med ansluten utrustning Introducerar hur man ansluter tillvalsutrustning. x Beskrivning av delar x Felsökning Finn lösningen på ditt problem. x Index 8 SE

Övrig information Felsökning Kontrollera om indikatorn 1 (standby) blinkar med rött sken. När indikatorn 1 (standby) blinkar Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad. 1 Räkna hur många gånger indikatorn 1 (standby) blinkar mellan varje paus på två sekunder. Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, följt av en paus på två sekunder, och därefter blinka ytterligare tre gånger. 2 Stäng av TV:n genom att trycka på 1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar. När indikatorn 1 (standby) inte blinkar 1 Kontrollera punkterna i nedanstående tabell. (Se även ”Felsökning” i i-Manualen.) 2 Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker. Tillstånd Bild Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud. Små svarta punkter och/ eller ljuspunkter syns på skärmen. Allmänt Det går inte att slå på TV:n. (endast KDL-60/52/46/ 40EX70x och KDL-55/46/ 40/32EX71x) TV:n stängs av automatiskt (TV:n ställs i standbyläge). Fjärrkontrollen fungerar inte. Lösenordet för ”Barnlås” har glömts bort. Förklaring/åtgärd • Kontrollera antenn/kabelanslutningen. • Anslut TV:n till eluttaget och tryck på 1 på TV:n. • Om indikatorn 1 (standby) lyser med rött sken, tryck på TV "/1. • Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljuspunkter (pixels) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion. • Kontrollera om ENERGY SAVING SWITCH är på (z). • Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta inställningen ”Varaktighet” för ”På-timer”. • Kontrollera om ”Vilande TV-standby” är aktiverad. • Byt ut batterierna. • Din TV kan befinna sig i SYNC-läge. Tryck på SYNC MENU, välj ”TV-styrning” och därefter ”Home (Meny)” eller ”Alternativ” för att styra TV:n. • Mata in PIN-koden 9999. (PIN-kod 9999 accepteras alltid.) Övrig information 9 SE

 • Page 1 and 2: 4-180-170-33(1) LCD Digital Colour
 • Page 3 and 4: Innehållsförteckning Kontrollera
 • Page 5 and 6: Förhindra att din TV välter Binda
 • Page 7: Se på TV Titta på program 1 Slå
 • Page 11 and 12: Modellnamn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E
 • Page 13 and 14: Tabell över TV:ns installationsmå
 • Page 15 and 16: Säkerhetsinformation Installation
 • Page 17 and 18: 17 SE
 • Page 19 and 20: Indholdsfortegnelse Kontrol af tilb
 • Page 21 and 22: Undgå, at tv'et vælter Samling af
 • Page 23 and 24: Betjening af tv Se programmer 1 Tæ
 • Page 25 and 26: Yderligere oplysninger Fejlfinding
 • Page 27 and 28: Modelnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX
 • Page 29 and 30: Oversigt over mål til tv-montering
 • Page 31 and 32: Sikkerhedsoplysninger Installation/
 • Page 33 and 34: 17 DK
 • Page 35 and 36: Sisällysluettelo Lisävarusteiden
 • Page 37 and 38: Television kaatumisen estäminen Ka
 • Page 39 and 40: Television katseleminen Ohjelmien k
 • Page 41 and 42: Lisätietoja Vianmääritys Tarkist
 • Page 43 and 44: Mallinimi KDL- 60EX70x 52EX70x 46EX
 • Page 45 and 46: Television asennusmittataulukko Luk
 • Page 47 and 48: Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt
 • Page 49 and 50: 17 FI
 • Page 51 and 52: Spis treści Sprawdzanie akcesorió
 • Page 53 and 54: Zabezpieczenie odbiornika TV przed
 • Page 55 and 56: Odbiór audycji telewizyjnych Oglą
 • Page 57 and 58: Informacje dodatkowe Rozwiązywanie
 • Page 59 and 60:

  Nazwa modelu KDL- 60EX70x 52EX70x 4

 • Page 61 and 62:

  Instalowanie elementów dodatkowych

 • Page 63 and 64:

  Schemat/tabela rozmieszczenia śrub

 • Page 65 and 66:

  Warunki: Nie należy umieszczać te

 • Page 68 and 69:

  Introduksjon Takk for at du valgte

 • Page 70 and 71:

  Oppsett Montere bordstativet (unnta

 • Page 72 and 73:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 74 and 75:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 76 and 77:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 78 and 79:

  ~ • Redusere strømforbruket - Hv

 • Page 80 and 81:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 82 and 83:

  • Enkelte TV-apparater har imidle

 • Page 84 and 85:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 86 and 87:

  Ρύθμιση Τοποθέτηση

 • Page 88 and 89:

  Εκτέλεση της αρχικ

 • Page 90 and 91:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 92 and 93:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 94 and 95:

  Όνομα μοντέλου KDL- 60

 • Page 96 and 97:

  Εγκατάσταση των εξ

 • Page 98 and 99:

  Διάγραμμα/Πίνακας

 • Page 100 and 101:

  Περιβάλλον: Σε μέρη

 • Page 102 and 103:

  Ευρωπαϊκή Εγγύηση S

 • Page 104 and 105:

  Giriş Bu Sony ürününü seçtiğ

 • Page 106 and 107:

  Ayarlama Masa Üstü Sehpasının T

 • Page 108 and 109:

  Başlangıç kurulumunun gerçekle

 • Page 110 and 111:

  i-Manual’in kullanılması 1 2 Ç

 • Page 112 and 113:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 114 and 115:

  * 1 Belirtilen bekleme durumundaki

 • Page 116 and 117:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 118 and 119:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 120 and 121:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 122 and 123:

  Nastavení Připojení stolního st

 • Page 124 and 125:

  Provedení počátečního nastaven

 • Page 126 and 127:

  Použití příručky i-Manual 1 2

 • Page 128 and 129:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 130 and 131:

  * 1 Specifikovaná spotřeba energi

 • Page 132 and 133:

  Nákres/tabulka umístění šroub

 • Page 134 and 135:

  Když televizor nepoužíváte •

 • Page 136 and 137:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 138 and 139:

  Beállítás Az asztali állvány c

 • Page 140 and 141:

  A kezdeti beállítás végrehajtá

 • Page 142 and 143:

  Az i-Manual használata 1 2 A haszn

 • Page 144 and 145:

  Műszaki adatok A forgalomba hozó

 • Page 146 and 147:

  Típusnév KDL- 40EX60x 32EX60x Tö

 • Page 148 and 149:

  Mérettáblázat a TV-készülék f

 • Page 150 and 151:

  Biztonsági előírások Üzembe he

 • Page 152:

  Feleslegessé vált elemek hulladé

 • Page 155 and 156:

  Obsah Kontrola príslušenstva ....

 • Page 157 and 158:

  Ochrana televízneho prijímača pr

 • Page 159 and 160:

  Sledovanie televízie Sledovanie pr

 • Page 161 and 162:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 163 and 164:

  Názov modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 165 and 166:

  Tabuľka inštalačných rozmerov T

 • Page 167 and 168:

  Informácie o bezpečnosti Inštal

 • Page 169 and 170:

  Zneškodňovanie použitých batér

 • Page 171 and 172:

  Cuprins Verificarea accesoriilor...

 • Page 173 and 174:

  Prevenirea răsturnării televizoru

 • Page 175 and 176:

  Vizionarea emisiunilor TV Vizionare

 • Page 177 and 178:

  Informaţii suplimentare Depanare V

 • Page 179 and 180:

  Numele modelului KDL- 60EX70x 52EX7

 • Page 181 and 182:

  Tabelul cu dimensiunile recomandate

 • Page 183 and 184:

  Informaţii privind siguranţa Inst

 • Page 185 and 186:

  Dezafectarea bateriilor uzate (apli

 • Page 187 and 188:

  Съдържание Проверк

 • Page 189 and 190:

  Предпазване на тел

 • Page 191 and 192:

  Гледане на телевиз

 • Page 193 and 194:

  Допълнителна инфор

 • Page 195 and 196:

  Име на модел KDL- 60EX70x

 • Page 197 and 198:

  Инсталиране на акс

 • Page 199 and 200:

  Чертеж/таблица за м

 • Page 201 and 202:

  • Не свързвайте тв

 • Page 204:

  At Sony we are constantly rethinkin