Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Tipke na daljinskom

Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom upravljaču. * U meniju TV-a te tipke će funkcionisati kao ////. 5 Tipke broj 5, , PROG + i AUDIO na daljinskom upravljaču imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne tačke tokom upotrebe uređaja. Tipka/Prekidač A / (pripravno stanje TV-a) B Opis Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje. (Napajanje) Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje. C ENERGY SAVING SWITCH 5 Kad je prekidač ENERGY SAVING SWITCH u položaju za isključenje, TV se ne može uključiti. 5 Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja, isključite TV, zatim odspojite kabl napajanja iz strujne utičnice. Uključenje ili isključenje TV prijemnika. Kad je uređaj isključen prekidačem ENERGY SAVING SWITCH, troši se manje energije. 5 Kad je TV isključen prekidačem ENERGY SAVING SWITCH, nećete moći izvoditi funkcije poput memorisanja podešenja sata. 10

Tipka/Prekidač D / (Odabir ulaza/ Zadržavanje teksta) E F G BRAVIA Sync i-MANUAL SCENE H DIGITAL/ ANALOG Opis U TV modu: Pritisnite za prikaz liste ulaznih signala. U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice. ///// : Kad je na TV spojena BRAVIA Sync kompatibilna oprema, možete njome upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a pri gledanju slike sa te opreme. THEATRE: Podesite "Theatre Mode" na optimalni kvalitet zvuka i slike za sadržaje zasnovane na filmu. SYNC MENU: Pritisnite za prikaz menija BRAVIA Sync Menu i zatim odaberite spojenu HDMI opremu u "HDMI Device Selection". 5 Ako isključite TV prijemnik, "Theatre Mode" se takođe isključuje. 5 Kad promenite podešenje za "Scene Select", "Theatre Mode" se automatski isključi. 5 Funkcija Control for HDMI (BRAVIA Sync) je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja koji imaju funkciju BRAVIA Sync ili su kompatibilni sa "Control for HDMI". Pritisnite za prikaz uputstva za korištenje na ekranu. Pritisnite za prikaz menija "Scene Select" (str. 31). Možete odabrati željenu opciju za scenu kako bi se podesio optimalni kvalitet zvuka i slike. Pritisnite za prebacivanje između digitalnog i analognog moda. Pri gledanju slike sa spojene opreme, pritisnite za povratak na zadnji gledani TV mod. (Nastavlja se) 11