Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Finlandais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Finlandais

Korzystanie z trybu

Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W odbiornik TV BRAVIA wbudowano instrukcję obsługi, którą można wyświetlać na ekranie. Z trybu i-Manual można korzystać w dowolnym momencie w celu znalezienia informacji na temat określonych funkcji. 1 Nacisnąć przycisk i-MANUAL. 2 Do wyboru elementów służą przyciski G/g/F/f/ . Witaj w i-Manual Funkcje telewizorów „BRAVIA” Oglądanie telewizji Korzystanie z menu głównego Przyd. funkcje ofer. przez podł. sprzęt Opis części Rozwiązywanie problemów Indeks x Witaj w i-Manual x Funkcje telewizorów „BRAVIA” x Oglądanie telewizji Przedstawienie wygodnych funkcji, takich jak przewodnik EPG, ulubione itd. x Korzystanie z menu głównego Dostosowywanie ustawień odbiornika TV itd. ~ • Obrazy i ilustracje mogą różnić się od opcji wyświetlanych na ekranie. x Przyd. funkcje ofer. przez podł. sprzęt Przedstawienie sposobu podłączania sprzętu opcjonalnego. x Opis częsci x Rozwiązywanie problemów Wyszukiwanie rozwiązań problemów. x Indeks 8 PL

Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga w kolorze czerwonym. Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) miga Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki. 1 Policzyć liczbę mignięć wskaźnika 1 (tryb czuwania) w czasie między dwoma kolejnymi przerwami dwusekundowymi. Na przykład wskaźnik miga trzy razy, po czym następuje dwusekundowa przerwa, a następnie ponownie miga trzy razy. 2 Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV, aby go wyłączyć, odłączyć go od gniazdka oraz poinformować sprzedawcę lub punkt serwisowy firmy Sony o sposobie migania wskaźnika (podać liczbę mignięć). Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga 1 Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli poniżej. (Sprawdź również sekcję „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji i-Manual). 2 Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, oddać odbiornik TV do naprawy przez wykwalifikowany personel. Warunek Obraz Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku. Czarne i/lub jasne punkciki na ekranie. Ogólne Nie można włączyć odbiornika TV. (tylko modele KDL-60/ 52/46/40EX70x i KDL-55/46/40/32EX71x) Odbiornik TV automatycznie wyłącza się (przełącza się w tryb czuwania). Pilot nie działa. Nie pamiętasz hasła funkcji „Ochrona przed dziećmi”. Wyjaśnienie/Rozwiązanie • Sprawdzić podłączenie anteny/kabla. • Włożyć wtyczkę odbiornika TV do gniazdka, a następnie nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV. • Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) zaświeci na czerwono, nacisnąć przycisk TV "/1. • Ekran składa się z pikseli. Niewielkie czarne plamki i/lub białe punkciki (piksele) występujące na ekranie nie oznaczają defektu odbiornika. • Sprawdzić, czy włączono przełącznik ENERGY SAVING SWITCH (z). • Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Timer wyłączania” lub potwierdzić ustawienie „Czas trwania” opcji „Timer włączania”. • Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Tryb czuwania po bezczynności”. • Wymienić baterie. • Telewizor może działać w trybie SYNC. Naciśnij przycisk SYNC MENU i wybierz kolejno opcje „Sterowanie telewizorem” i „Główne (menu)” lub „Opcje”, aby sterować telewizorem. • Wprowadź 9999 jako kod PIN. (kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany). Informacje dodatkowe 9 PL