Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi

Piese defecte: • Nu

Piese defecte: • Nu aruncaţi obiecte spre televizor. Sticla ecranului se poate sparge la impact, cauzând răniri grave. • Dacă se sparge carcasa televizorului, nu o atingeţi înainte de a decupla conductorul de reţea de la priză. În caz contrar, pot apărea șocuri electrice. Când aparatul nu funcţionează • Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile, decuplaţi-l de la reţea din motive ecologice și de siguranţă. • Deoarece televizorul nu este decuplat de la reţea dacă este doar oprit, scoateţi ștecherul din priză pentru deconectarea completă. • Anumite televizoare pot fi dotate cu facilităţi care solicită ca televizorul să fie lăsat în standby pentru a funcţiona corespunzător. Pentru copii • Nu lăsaţi copiii să se caţere pe televizor. • Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor, deoarece pot fi înghiţite accidental. În cazul în care apar următoarele probleme... Opriţi şi decuplaţi imediat aparatul de la priză dacă survine vreuna din problemele prezentate mai jos. Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui centru de service Sony ca o persoană calificată să verifice televizorul. Când: – Este deteriorat conductorul de reţea. – Ștecherul nu se potrivește cu priza. – Televizorul a fost deteriorat prin cădere, lovire sau izbirea cu un alt obiect. – Vreun obiect sau lichid a pătruns în interiorul carcasei. Atenţie Pentru a preveni extinderea incendiului, păstraţi lumânările sau alte flăcări deschise departe de acest produs în orice moment. Măsuri de precauţie Vizionarea la televizor • Asiguraţi o iluminare moderată a camerei, deoarece nu este recomandată vizionarea televizorului o perioadă îndelungată de timp, în condiţii de iluminare scăzută, deoarece vă poate fi afectată vederea. 16 RO • Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea la un nivel ridicat al volumului, deoarece vă poate fi afectat auzul. Ecranul LCD • Deși ecranul LCD este produs folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie și 99,99% sau mai mult dintre pixeli funcţionează, este posibilă existenţa unor minuscule puncte negre sau a unora luminoase (roșii, albastre sau verzi) care să apară în mod constant pe ecranul LCD. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LCD și nu constituie o disfuncţionalitate. • Nu împingeţi și nu zgâriaţi filtrul frontal, și nu așezaţi obiecte pe partea de sus a acestui televizor. Imaginea poate deveni neuniformă sau ecranul LCD se poate deteriora. • Dacă televizorul este utilizat într-un loc cu temperatură scăzută, poate apărea un efect de prelungire neregulată a liniilor orizontale, sau imaginea poate deveni întunecată. Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Fenomenul va dispărea pe măsură ce temperatura crește. • Pot apărea imagini remanente în cazul în care sunt afișate în mod continuu imagini statice. Acestea pot să dispară după câteva momente. • Ecranul și carcasa se încălzesc când televizorul este în uz. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. • Ecranul LCD conţine o cantitate mică de cristale lichide. Unele tuburi fluorescente utilizate la acest televizor conţin de asemenea mercur. Respectaţi instrucţiunile și regulamentele locale în vigoare cu privire la salubrizare. Manevrarea și curăţarea suprafeţei ecranului/ carcasei televizorului Decuplaţi conductorul de reţea de la priză înainte de a curăţa televizorul. Pentru a evita degradarea materialului sau deteriorarea acoperirii ecranului, respectaţi următoarele măsuri de precauţie. • Pentru a îndepărta praful de pe ecran și carcasă, ștergeţi ușor cu o cârpă moale. Dacă praful este persistent, ștergeţi cu o cârpă moale, ușor umezită într-o soluţie slabă de detergent. • Nu pulverizaţi apă sau detergent direct pe televizor. Poate să picure în partea de jos a ecranului sau pe componentele exterioare, fiind posibilă apariţia unei defecţiuni. • Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă, substanţe de curăţare alcaline/acide, praf de curăţat sau solvenţi volatili, cum ar fi alcoolul, benzina, diluantul sau insecticidele. Utilizarea unor astfel de materiale sau contactul prelungit cu materiale din cauciuc sau vinil poate duce la daune ale suprafeţei ecranului și materialului carcasei. • Se recomandă aspirarea periodică a orificiilor de ventilare pentru a asigura ventilarea corespunzătoare. • Când ajustaţi unghiul de vizionare al televizorului, deplasaţi lent aparatul, pentru a evita desprinderea sau alunecarea de pe suportul său stabil. Echipamentul opţional • Păstraţi componentele opţionale sau oricare alte dispozitive care emit radiaţii electromagnetice la distanţă de televizor. În caz contrar, pot apărea distorsiuni și/sau zgomot. • Acest echipament a fost testat și s-a aflat astfel că este în conformitate cu limitele stabilite prin Directiva EMC pentru utilizarea cablului de conexiune pentru semnal, mai scurt de 3 metri. Bateriile • Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile. • Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu amestecaţi baterii vechi cu unele noi. • Salubrizaţi bateriile în mod ecologic. Este posibil ca în anumite regiuni, salubrizarea bateriilor să fie reglementată prin lege. Vă rugăm consultaţi autorităţile dvs. locale. • Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o scăpaţi pe jos și nu călcaţi pe ea, nu vărsaţi lichid de niciun fel. • Nu puneţi telecomanda într-un loc apropiat de o sursă de căldură, în bătaia directă a razelor soarelui, sau într-o încăpere umedă. Salubrizarea televizorului Salubrizarea echipamentelor electrice și electronice vechi (valabil în Uniunea Europeană și în celelalte ţări europene cu sisteme de colectare separate) Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că nu trebuie considerat deșeu menajer. În schimb, trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice. Prin salubrizarea corespunzătoare a acestui produs, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător și sănătăţii oamenilor. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi primăria locală, compania locală de salubrizare a deșeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană și alte ţări europene cu sisteme de colectare separate ) Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu menajer. Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul la sfârșitul duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria , serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. Informaţii suplimentare 17 RO

 • Page 1 and 2:

  4-180-170-25(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Protection du téléviseur contre l

 • Page 7 and 8:

  Regarder la télévision Pour regar

 • Page 9 and 10:

  Dépannage Vérifiez si le témoin

 • Page 11 and 12:

  Nom du modèle KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau d’emplacement des

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Realización de la configuración i

 • Page 26 and 27:

  Para usar el i-Manual 1 2 El manual

 • Page 28 and 29:

  Especificaciones Sistema Sistema de

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 40EX60x KDL- Alim

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36 and 37:

  Inleiding Bedankt dat u hebt gekoze

 • Page 38 and 39:

  Installatie De tafelstandaard beves

 • Page 40 and 41:

  De eerste instellingen uitvoeren 1

 • Page 42 and 43:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 44 and 45:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 46 and 47:

  * 1 Het gespecificeerde stand-by ve

 • Page 48 and 49:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 50 and 51:

  Voor kinderen • Zorg dat kinderen

 • Page 52 and 53:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 54 and 55:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 56 and 57:

  Esecuzione dell’impostazione iniz

 • Page 58 and 59:

  Uso dell’i-Manual 1 2 Questo tele

 • Page 60 and 61:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 62 and 63:

  * 1 Il consumo specificato in stand

 • Page 64 and 65:

  Diagramma/tabella delle posizioni d

 • Page 66 and 67:

  Periodi di inutilizzo • Qualora s

 • Page 68:

  Diagrammi a blocchi 18 IT

 • Page 71 and 72:

  Inhaltsverzeichnis Überprüfen des

 • Page 73 and 74:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 75 and 76:

  Fernsehen So sehen Sie fern 1 Schal

 • Page 77 and 78:

  Störungsbehebung Zusatzinfor matio

 • Page 79 and 80:

  Bildschirmgröße (Diagonale) 60 Zo

 • Page 81 and 82:

  Montieren des Zubehörs (Wandhalter

 • Page 83 and 84:

  Zeichnung/Tabelle der Schrauben- un

 • Page 85 and 86:

  Umgebung: An heissen, feuchten oder

 • Page 88 and 89:

  Introdução Obrigado por escolher

 • Page 90 and 91:

  Instalação Colocar o suporte de f

 • Page 92 and 93:

  Executar a configuração inicial (

 • Page 94 and 95:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 96 and 97:

  Características técnicas Sistema

 • Page 98 and 99:

  Nome do modelo KDL- 40EX60x 32EX60x

 • Page 100 and 101:

  Tabela de dimensões de instalaçã

 • Page 102 and 103:

  Informações de segurança Instala

 • Page 104 and 105:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 106 and 107:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 108 and 109:

  Utföra startinställningar Endast

 • Page 110 and 111:

  Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga

 • Page 112 and 113:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 114 and 115:

  ~ • För att minska strömförbru

 • Page 116 and 117:

  Figurer och tabeller över skruvarn

 • Page 118 and 119:

  Barnens säkerhet • Se till att b

 • Page 120 and 121:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 122 and 123:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod (

 • Page 124 and 125:

  Udførelse af startopsætning 1 Slu

 • Page 126 and 127:

  Brug i-Manual 1 Betjeningsvejlednin

 • Page 128 and 129:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 130 and 131:

  ~ • Sådan spares på strømforbr

 • Page 132 and 133:

  Diagram/oversigt over placering af

 • Page 134 and 135:

  Børn • Lad ikke børn klatre op

 • Page 136 and 137:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 138 and 139:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 140 and 141:

  Alkuasetusten määrittäminen Vain

 • Page 142 and 143:

  i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA

 • Page 144 and 145:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt

 • Page 146 and 147:

  * 2 4 tuntia päivässä 365 päiv

 • Page 148 and 149:

  Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav

 • Page 150 and 151:

  Lasten turvallisuus • Älä anna

 • Page 152 and 153:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 154 and 155:

  Instalacja Mocowanie podstawy (nie

 • Page 156 and 157:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 158 and 159:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 160 and 161:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 162 and 163:

  Nazwa modelu KDL- 40EX60x 32EX60x W

 • Page 164 and 165:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 166 and 167:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 168:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 171 and 172:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 173 and 174:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 175 and 176:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 177 and 178:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 179 and 180:

  Modellnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 181 and 182:

  Tabell over TV-ens monteringsmål U

 • Page 183 and 184:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 185 and 186:

  17 NO

 • Page 187 and 188:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 189 and 190:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 191 and 192:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 193 and 194:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 195 and 196:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 197 and 198:

  Όνομα μοντέλου KDL- 40

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 201 and 202:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 203 and 204:

  Μπαταρίες • Να τηρ

 • Page 205 and 206:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 207 and 208:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 209 and 210:

  Televizyonun düşmesinin önlenmes

 • Page 211 and 212:

  TV’nin İzlenmesi Programların i

 • Page 213 and 214:

  Ek Bilgiler Sorun Giderme 1 (beklem

 • Page 215 and 216:

  Model adı KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 217 and 218:

  TV kurulumu boyutlar tablosu KDL-32

 • Page 219 and 220:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 221 and 222:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 223 and 224:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 225 and 226:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 227 and 228:

  Sledování televize Sledování pr

 • Page 229 and 230:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 231 and 232:

  Název modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 233 and 234:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 235 and 236: Bezpečnostní informace Instalace/
 • Page 237 and 238: Nakládání s nepotřebnými bater
 • Page 239 and 240: Tartalomjegyzék A tartozékok megl
 • Page 241 and 242: A TV-készülék felborulásának m
 • Page 243 and 244: TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b
 • Page 245 and 246: További információk Hibaelhárí
 • Page 247 and 248: Típusnév KDL- 60EX70x 52EX70x 46E
 • Page 249 and 250: A kiegészítők felszerelése (fal
 • Page 251 and 252: Csavar- és kampókiosztási ábra/
 • Page 253 and 254: Alkalom: Ne használja nedves kézz
 • Page 256 and 257: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 258 and 259: Inštalácia Montáž stolového st
 • Page 260 and 261: Vykonanie úvodných nastavení Len
 • Page 262 and 263: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 264 and 265: Technické parametre Systém Systé
 • Page 266 and 267: * 1 Uvedený príkon v pohotovostno
 • Page 268 and 269: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 270 and 271: Ak sa prijímač nepoužíva • Ak
 • Page 272 and 273: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 274 and 275: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 276 and 277: Efectuarea reglaj iniţial Numai pe
 • Page 278 and 279: Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc
 • Page 280 and 281: Specificaţii Sistem Tip de panou S
 • Page 282 and 283: * 1 Puterea specificată în standb
 • Page 284 and 285: Tabelul/diagrama de localizare a ș
 • Page 288 and 289: Въведение Благодар
 • Page 290 and 291: Монтаж Закачване н
 • Page 292 and 293: Извършване на първ
 • Page 294 and 295: За да използвате i-Ma
 • Page 296 and 297: Спецификации Систе
 • Page 298 and 299: Име на модел KDL- 40EX60x
 • Page 300 and 301: Таблица на размери
 • Page 302 and 303: Информация за безо
 • Page 304: Батерии • Съблюдав