Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

Brug i-Manual 1

Brug i-Manual 1 Betjeningsvejledningerne er indbygget i dit BRAVIA TV og kan vises på skærmen. Du kan gennemse din i-Manual hver gang, du har brug for at finde et udvalg af praktiske funktioner. 1 Tryk på i-MANUAL. 2 2 Tryk på G/g/F/f/ for at vælge elementer. Velkommen til i-Manual Funktioner for "BRAVIA"-tv Brug af tv'et Brug af menuen Home Underholdning med tilsluttet udstyr Beskrivelse af dele Fejlfinding Indeks x Velkommen til i-Manual x Funktioner for "BRAVIA"-tv x Brug af tv'et Introducerer praktiske funktioner såsom EPG Guide, Foretrukne osv. x Brug af menuen Home Tilpas dine tv-indstillinger osv. x Underholdning med tilsluttet udstyr Introducerer, hvordan ekstraudstyr tilsluttes. x Beskrivelse af dele x Fejlfinding Find løsninger til dine problemer. x Indeks ~ • Billeder og illustrationer kan variere fra det, der vises på skærmen. 8 DK

Yderligere oplysninger Fejlfinding Kontroller, om indikatoren 1 (standby) blinker rødt. Når indikatoren 1 (standby) blinker Selvdiagnosefunktionen er aktiveret. 1 Tæl, hvor mange gange indikatoren 1 (standby) blinker mellem hvert 2-sekunders interval. For eksempel kan indikatoren blinke tre gange, slukke i to sekunder, så blinke igen tre gange. 2 Tryk på 1 på tv'et for at slukke det, fjern strømkablet, og kontakt en forhandler eller et Sony-servicecenter, og oplys indikatorens blinkemønster (antal blink). Når indikatoren 1 (standby) ikke blinker 1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor. (Se også under "Fejlfinding" i i-Manual.) 2 Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af en autoriseret servicetekniker. Tilstand Billede Der er intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd. Små, sorte prikker og/eller lyse prikker på skærmen. Generelt Der kan ikke tændes for tv'et. (Kun KDL-60/52/46/ 40EX70x og KDL-55/46/ 40/32EX71x) Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby). Fjernbetjeningen virker ikke. Adgangskoden til "Børnelås" er glemt. Beskrivelse/løsningsforslag • Kontroller antennen/kabelforbindelsen. • Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på 1 på tv'et. • Hvis indikatoren 1 (standby) lyser rødt, trykkes på TV "/1. • Skærmen består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen. • Kontroller, om ENERGY SAVING SWITCH er tændt (z). • Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller bekræft indstillingen "Varighed" for "Aut. tænd". • Kontroller, om "Standby for passivt tv" er aktiveret. • Udskift batterierne. • De tv kan være i synkroniseringstilstand. Tryk på SYNC MENU, vælg "Tv-styring", og vælg derefter "Home (menu)" eller "Funktioner" for at styre tv'et. • Indtast 9999 for PIN-kode. (PIN-kode 9999 accepteres altid.) Yderligere oplysninger 9 DK