Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

Bruke i-Manual 1

Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruksjoner er innebygd i din BRAVIA TV, og kan vises på skjermen. Du kan bla gjennom i-Manual når som helst, for å finne de mange praktiske funksjonene. 1 Trykk i-MANUAL. 2 2 Trykk G/g/F/f/ for å velge elementer. Velkommen til i-Manual "BRAVIA" TV-funksjoner Se på TV Bruke menyen Hjem Gøy funksjoner med tilkoblet utstyr Delebeskrivelse Feilsøking Indeks x Velkommen til i-Manual x "BRAVIA" TV-funksjoner x Se på TV Innføring i praktiske funksjoner som EPG Guide, Favoritter osv. x Bruke menyen Hjem Tilpasse TV-innstillingene osv. x Gøy funksjoner med tilkoblet utstyr Innføring i tilkobling av tilleggsutstyr. x Delebeskrivelse x Feilsøking Finn løsningen hvis det oppstår problemer. x Indeks ~ • Bilder og illustrasjoner kan avvike fra det som vises på skjermen. 8 NO

Tilleggsinformasjon Feilsøking Kontroller om indikatoren 1 (hvilemodus) blinker rødt. Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) blinker Selvdiagnosefunksjonen er aktivert. 1 Tell hvor mange ganger indikatoren 1 (hvilemodus) blinker mellom hver to-sekunders pause. Indikatoren kan for eksempel blinke tre ganger, slukkes i to sekunder, og deretter blinke tre ganger igjen. 2 Trykk 1 på TV-en for å slå den av, trekk støpselet ut av stikkontakten, og informer forhandleren din eller Sony servicesenter om hvor mange ganger indikatoren blinker (antall blink). Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) ikke blinker 1 Kontroller punktene i tabellene nedenfor. (Se også "Feilsøking" i i-Manual.) 2 Hvis problemet vedvarer, bør du la en kvalifisert tekniker utføre service på TV-en. Tilstand Bilde Det vises ikke noe bilde (mørk skjerm) og ingen lyd. Små svarte og/eller lyse punkter vises på skjermen. Generelt Det er ikke mulig å slå på strømmen til TV-en. (kun KDL-60/52/46/ 40EX70x og KDL-55/46/ 40/32EX71x) TV-en slår seg av automatisk (går i hvilemodus). Forklaring/løsning • Kontroller antenne-/kabelforbindelsene. • Koble TV-en til en stikkontakt og trykk 1 på TV-en. • Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) lyser rødt, trykker du TV "/1. • Skjermen består av bildepunkter. Små svarte og/eller lyse punkter (bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke at noe er feil. • Kontroller om bryteren ENERGY SAVING SWITCH er på (z). • Kontroller om "Innsovningsti." er aktivert, eller bekreft innstillingen "Varighet" for "På-timer". • Kontroller om "Tidsavbrudd for standby" er aktivert. Fjernkontrollen virker ikke. • Skift batteriene. • TV-en kan være i SYNC-modus. Trykk SYNC MENU, velg "TV-kontroll", og velg deretter "Hjem (meny)" eller "Alternativer" for å betjene TV-en. Passordet for • Angi PIN-koden 9999. (PIN-koden 9999 blir alltid godtatt.) "Tilgangskontroll" er glemt. Tilleggsinformasjon 9 NO