Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Portugais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Portugais

Przeprowadzanie

Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej Tylko modele KDL-60/52/ 46/40EX70x i KDL-55/46/ 40/32EX71x 1 Podłączyć odbiornik TV do gniazdka sieciowego zasilanego prądem przemiennym. 2 W modelach KDL-60/52/46/ 40EX70x i KDL-55/46/40/32EX71x sprawdź, czy włączono przełącznik ENERGY SAVING SWITCH (z). 3 Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV. Przy pierwszym włączeniu odbiornika TV na ekranie pojawia się menu języka. 4 Aby uzyskać listę zgodnych usługodawców telewizji kablowej, należy skorzystać ze strony internetowej pomocy technicznej: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Sortowanie programów: Zmiana kolejności kanałów analogowych zapisanych w odbiorniku TV. 1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być przeniesiony w nowe miejsce, a następnie nacisnąć . 2 Za pomocą przycisków F/f wybrać nowe miejsce dla kanału, a następnie nacisnąć . ~ • Kanały można także dostroić ręcznie. Odkręcanie podstawy od odbiornika TV Odkręcić śruby wskazywane strzałkami od odbiornika TV. Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Autoprogramowanie cyfrowe: Po wybraniu opcji „Kablowa” zalecamy wybranie opcji „Przeszukiwanie szybkie” w celu przeprowadzenia szybkiego strojenia. Opcje „Częstotliwość” i „Identyfikator sieci” należy ustawić zgodnie z informacjami otrzymanymi od usługodawcy telewizji kablowej. Jeśli za pomocą opcji „Przeszukiwanie szybkie” nie można znaleźć kanałów, można spróbować użyć opcji „Przeszukiwanie pełne” (może to jednak długo potrwać). ~ • W zależności od regionu/kraju opcja „Przeszukiwanie pełne” może nie być dostępna. ~ • Nie należy odkręcać podstawy, jeśli do odbiornika TV nie będą dołączane nowe akcesoria. • Podczas przenoszenia podstawy nie należy trzymać za obudowę tylną. W przeciwnym wypadku można upuścić podstawę, co z kolei może spowodować obrażenia lub uszkodzenia. 6 PL

Odbiór audycji telewizyjnych Oglądanie audycji telewizyjnych 1 Włączyć odbiornik TV. GUIDE OPTIONS HOME 2 2 1 W modelach KDL-60/52/46/ 40EX70x i KDL-55/46/40/32EX71x włącz przełącznik ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV, aby go włączyć. Wybrać tryb. Odbiór audycji telewizyjnych 3 3 Wybrać kanał telewizyjny. z • Przyciski 5, N, PROG + i AUDIO mają wypukłe punkty wyczuwalne pod palcami. Ułatwiają one orientację przy obsłudze odbiornika TV. Korzystanie z cyfrowego przewodnika po programach Nacisnąć przycisk GUIDE w trybie cyfrowym, aby wyświetlić przewodnik po programach. Korzystanie z funkcji odbiornika TV Przycisk HOME Dostęp do różnych ekranów funkcji i ustawień. Przycisk OPTIONS Wyświetlanie wygodnych funkcji powiązanych z dostarczanym sygnałem lub zawartością. Ustawienia Ustawienia systemowe TV Obraz Dźwięk BRAVIA ENGINE 3 PRO Dodaj do ulubionych Zablokuj/Odblokuj PAP Motionflow Timer wyłączania Głośność w słuchawkach Głośnik Informacje o systemie (c.d.) 7 PL