Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Poleđina daljinskog

Poleđina daljinskog upravljača Tipka/Prekidač A TV / (Pripravno stanje TV-a) Opis Pritisnite za uključenje TV-a ili za ulazak u pripravno stanje. Indikatori Indikator A Senzor za ambijentalno svetlo B Senzor daljinskog upravljača C (Isključivanje slike/Timer) D (Pripravno stanje) E (Napajanje) Opis Očitava nivo ambijentalnog svetla i podešava u skladu sa njom svetlinu i temperaturu boje. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad. Prima signale sa daljinskog upravljača. Ne stavljajte ništa pored senzora jer mu time možete poremetiti rad. Svetli zeleno kad odaberete "Picture Off" u "Power Saving" za "Eco" (str. 32). Svetli narandžasto ako ste podesili timer (str. 32). Svetli i/ili treperi narandžasto tokom ažuriranja softvera. Svetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju, u štednom modu računara ili tokom ažuriranja softvera. Svetli zeleno dok je TV prijemnik uključen. O funkcijskom vodiču na ekranu TV-a. Funkcijski vodič Primer: Pritisnite ili RETURN (pogledajte U (str. 13) ili K (str. 12)). Funkcijski vodič daje uputstvo o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u dnu ekrana. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču. 14

Gledanje TV programa Gledanje TV programa 2 1 Pritisnite na TV prijemniku kako biste ga uključili. Kad se TV ne može uključiti, podesite prekidač ENERGY SAVING SWITCH u položaj () za uključenje (str. 10). Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator (pripravno stanje) na prednjoj strani TV prijemnika svetli crveno), pritisnite TV / na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV prijemnik. 2 Pritisnite DIGITAL/ANALOG za prebacivanje između digitalnog i analognog moda. 3 3 Dostupni kanali zavise od odabranog načina. 3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/– odaberite TV kanal. Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) (str. 17). U digitalnom modu nakratko se prikazuje informacioni trak. Svakim pritiskom tipke , na ekranu TV prijemnika se ciklično izmenjuje prikaz: Informacije o trenutnom programu Informacije o sledećem programu Bez informacija Trak može sadržati sledeće ikone. : Interaktivna usluga je raspoloživa (Digital Text) : Radio usluga : Kodirani/pretplatni programi : Zvuk dostupan na više jezika : Dostupni titlovi : Dostupni titlovi za osobe oštećenog sluha : Podsetnik R: Preporučena najmanja uzrast gledaoca (od 4 do 18 godina) (samo za Španiju: od 4 do 18 godina i X) : Parental Lock Pristup teletekstu Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na ekranu TV prijemnika se ciklično izmenjuje prikaz: Teletekst i TV slika Teletekst Isključivanje prikaza teleteksta Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama /. Ako želite zadržati stranicu, pritisnite . Za prikaz skrivenih informacija pritisnite . 5 Možete takođe preći direktno na određenu stranicu odabirom broja stranice prikazanog na ekranu. Pritisnite i /// za odabir broja stranice, zatim pritisnite . 5 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem delu stranice teleteksta, stranicama možete pristupati brzo i jednostavno (Fast Text). Za pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku. 5 Interaktivna usluga može biti raspoloživa ako je davaoc usluge pruža. (Nastavlja se) 15