Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Ručno prilagođavanje

Ručno prilagođavanje formata slike Pritisnite više puta za odabir željenog formata slike. Smart* 4:3 Wide Zoom* Slika se uvećava kako bi ispunila 16:9 ekran, pri čemu se izvorna slika zadržava koliko god je to moguće. Prikaz 4:3 slike u njenoj originalnoj veličini. Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran. Slika formata 4:3 se razvlači horizontalno kako bi ispunila 16:9 ekran. Prikaz cinemascope (letter box format) slike u pravilnim proporcijama. 14:9* Prikaz 14:9 slike u njenoj originalnoj veličini. Sa strane se prikazuju crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 ekran. * Gornji i donji delovi slike mogu biti odse čeni. 5 U "Smart" modu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem delu slike možda se neće videti. U tom slučaju podesite "Vertical Size" u meniju "Screen" (str. 35). 5 Kad je "Auto Format" (str. 35) podešen na "On", TV prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu programa. 5 Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p prikazuju sa crnim prugama u ivicama ekrana, odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih podesili. 16

Upotreba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) 2 5 1 1 U digitalnom modu, pritisnite ü GUIDE. 2 Izvedite željeni postupak prema sledećoj tablici ili prema uputstvu sa ekrana. Stavka 4 3 A Informacioni deo B Video prozor C Tablica programa D Podaci o kanalu E Kategorija Opis Prikazuje informacije o označenoj emisiji. Prikazuje program koji ste gledali pre ulaska u vodič. Odaberite program za gledanje ili koji ćete podesiti za funkciju podsetnika. Prikaz naslova kanala i pripadajućeg broja. Naziv kategorije (npr. "Guide Favourites 1") sadrži sve kanale koji odgovaraju toj kategoriji. 5 Meni OPTIONS omogućuje vam odabir sledećih opcija menija. – "Programme Genre List": Traženje programa prema vrsti. – "Guide Favourites Set-up": Registrovanje omiljenih programa za sve kategorije. – "Timer list": Odabir programa koji će se prikazati na ekranu kad započne sa emitovanjem. 17