Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Upotreba dodatne opreme

Upotreba dodatne opreme Spajanje dodatne opreme Na ovaj TV možete spojiti širok opseg dodatne opreme . 2 IN 3 3 AV L (MONO) R Spajanje audio-video opreme (redom kvaliteta, od višeg prema nižem) Spajanje na Spajanje pomoću Opis D, J HDMI IN 1, 2, 3 ili 4 HDMI kabl HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogućuje potpuno nekomprimovano digitalno audio/video povezivanje ovog TV-a i audio/video opreme koja ima HDMI priključnicu. Takođe, kad spojite opremu kompatibilnu sa funkcijom "Control for HDMI", podržana je komunikacija sa tom opremom. 5 Koristite samo HDMI kabl na kojem se nalazi HDMI logo. 5 Ako spajate digitalni audio sistem koji podržava tehnologiju Audio Return Channel (ARC), koristite HDMI IN 1. U protivnom je potrebno dodatno povezivanje pomoću DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). 20

Spajanje na Spajanje pomoću Opis G / COMPONENT IN Komponentni video kabl, audio kabl 5 Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite je na HDMI IN 4 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera (opcija), i spojite izlazne audio priključnice opreme na priključnicu PC/HDMI 4 AUDIO IN u delu PC IN. — A /AV1, 2 SCART kabl Kad spojite analogni dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na dekoder, a dekoder dekodira te signale pre njihovog izlaska. K AV3, i AV3 Kompozitni video kabl Kod spajanja mono opreme, spojite na AV3 L priključnicu. Spajanje audio/prenosne opreme Spajanje na Spajanje pomoću Opis F (VAR/FIX) Audio kabl Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenoj Hi-Fi audio opremi. E DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) Optički audio kabl Zvuk sa TV-a možete slušati na spojenom kućnom bioskopu sa digitalnim izlazom. I USB USB kabl Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima memorisanim na USB uređaj (str. 22). Spajanje druge opreme Spajanje na Spajanje pomoću Opis C /PC IN PC kabl sa feritnim jezgrima, audio kabl Preporučuje se upotreba kabla za računar sa feritnim jezgrima, kao što je "Connector, Mini D-sub 15" (ref. 1-793-504-11, dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan. B LAN LAN kabl Možete uživati u sadržajima memorisanim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 25). H CAM (Conditional Access Module) L Slušalice Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz CAM karticu. 5 Nemojte umetati smart karticu direktno u otvor TV CAM (Conditional Access Module). Trebate je staviti u Conditional Access Module nabavljen kod ovlaš ćenog dobavljača. 5 CAM nije podržan u svim državama/područjima. Proverite kod ovlaš ćenog dobavljača. Zvuk sa TV-a možete slušati pomoću slušalica. 21