Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

AV2 Output HDMI Set-up

AV2 Output HDMI Set-up Podešava signal za izlaz kroz priključnicu //AV2. Ako spojite videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na priključnicu //AV2, možete snimati izlazni signal sa drugih uređaja spojenih na TV. TV Izlaz emitovanog programa. AV1 Izlaz signala iz opreme spojene na priključnicu / AV1. AV3 Izlaz signala iz opreme spojene na priključnicu AV3. Auto Izlaz programa sa ekrana (raspoloživo samo za TV emisije te SCART ili kompozitni ulaz). 5 Ta funkcija može imati neka ograničenja zavisno od prikazanog ulaza. Za komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom "Control for HDMI". 5 Postavke za "Control for HDMI" trebate podesiti na spojenom uređaju. Control for HDMI Povezuje postupke na TV-u i spojenoj opremi. Za određenu Sonyjevu opremu koja podržava "Control for HDMI", to podešenje se primenjuje automatski na spojenu opremu kad je podešeno "On". Auto Devices Off Isključuje spojenu opremu zajedno sa TV prijemnikom. Auto TV On Uključenje TV-a pri uključenju spojene opreme ili izvođenju reprodukcije i sl. HDMI Device List Prikaz liste spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme. Device Control Keys Odaberite funkcije za tipke daljinskog upravljača TV-a kako biste upravljali spojenom opremom. Normal Tuning Keys Menu Keys Tuning and Menu Keys Za osnovne postupke, na primer navigacijskim tipkama (gore, dole, levo ili desno i sl.). Za osnovne postupke i funkcije tipki, na primer PROG +/– ili 0 - 9 i sl. Korisno pri upravljanju tjunerom ili set-top boxom i sl. uređajem pomoću daljinskog upravljača. Za osnovne postupke i upotrebu tipki HOME/OPTIONS. Korisno pri odabiru menija BD uređaja i sl. daljinskim upravljačem. Za osnovne postupke i upotrebu tipki za kanale te tipki HOME/OPTIONS. 5 "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano sa rukovanjem audio sistema koji je kompatibilan sa funkcijom Control for HDMI. Network Network Set-up IP Address Setting Odaberite "Manual" za ručno podešavanje IP adrese ili "Auto" za automatsko podešavanje. 40

Refresh Internet Content Server Display Settings Server Diagnostics Renderer IP Address/ Subnet Mask/ Default Gateway/ Primary DNS/ Secondary DNS MAC Address Proxy Server Network (SSID) Security Trebate konfigurisati svaku opciju kad je u "IP Address Setting" odabrano "Manual". Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena identifikaciona oznaka mrežnog uređaja. Ako koristite proxy server, podesite naziv proxy server i broj tačke pristupa. Odaberite SSID (naziv mreže) za odredišni ruter. Odaberite odgovarajuću sigurnosnu šifru. Za ponovno spajanje na Internet radi prijema raspoloživih usluga za pružanje Internet sadržaja. Prikazuje listu spojenih servera. Možete odabrati server koji će se prikazati u meniju Home. Dijagnostikuje može li da se TV spoji na svaki server u kućnoj mreži. Renderer Function Renderer Access Control Renderer Set-up Omogućuje reprodukciju fotografija/muzike/video zapisa na TV-u putem drugih upravljačkih uređaja u mreži, na primer digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona. Odaberite "On" za dopuštanje pristupa sa određenog upravljačkog uređaja. "Automatic Access Permission" dopušta automatski pristup TV-u kad mu upravljački uređaj pristupa po prvi put. Kad je "Smart Select" podešen na "On", TV može reagovati na infracrvene signale upućene iz upravljačkih uređaja. U "Renderer Name" možete podesiti naziv TV-a koji se prikazuje na upravljačkom uređaju. 41