Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Dodatne informacije

Dodatne informacije Postavljanje pribora (zidni nosač) Za kupce: Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili ovlaš ćeni partneri. Nemojte pokušati da ga postavite sami. Za Sonyjeve servisere i partnere: Pobrinite se za sigurnost tokom postavljanja, redovnog održavanja i provere ovog proizvoda. Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 (opcija). 5 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće uputstvo za upotrebu. 5 Pogledajte "Odvajanje postolja sa TV prijemnika" (str. 7). 5 Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke. 5 Pobrinite se da uklonjene vijke smestite na sigurnom mestu, izvan domašaja dece. 5 Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja zategnite četiri prethodno uklonjena vijka u njihove rupe na zadnjoj strani TV-a. Uklonite vijke pre montaže. Četvrtasti otvor Vijak (+PSW 6 16) Montažna kuka Postavljanje ovog proizvoda zahteva dovoljnu stručnost, posebno kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid poverite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dovoljnu pažnju na sigurnost tokom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozlede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom. 42

Tablica dimenzija za postavljanje TV-a Osim za KDL-32EX701/EX700 Samo za KDL-32EX701/EX700 Položaj sredine ekrana Naziv modela KDL- Dimenzije ekrana Dimenzija sredine ekrana Dužina svakog ugla montaže Ugao (0°) Ugao (20°) Jedinica: cm A B C D E F G H 60EX700 143,1 87,7 3,1 48,3 11,5 37,5 82,4 50,1 52EX700 125,2 77,5 8,2 48,3 11,4 33,9 72,8 50,1 46EX701/46EX700 111,8 69,8 12,1 48,3 11,4 31,3 65,6 50,1 40EX701/40EX700 98,5 62,3 15,8 48,3 11,4 28,7 58,5 50,1 32EX701/32EX700 81,1 50,7 19,7 45,9 11,5 25,7 49,7 47,8 Vrednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, zavisno od načina postavljanja. UPOZORENJE Zid na koji će se TV postaviti treba moći podneti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 45). (Nastavlja se) 43