Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Serbe

4: Povezivanje kabla 4

4: Povezivanje kabla 4 Sledite uputstvo na ekranu. 5 Nemojte kabl napajanja povezivati u snop sa drugim kablovima. 5: Početna podešavanja Digital Auto Tuning: Kad odaberete "Cable", savetujemo vam da odaberete "Quick Scan" za brzo podešavanje. Podesite "Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od provajdera usluge kablovske TV. Ako nijedan kanal nije pronađen postupkom "Quick Scan", pokušajte primeniti "Full Scan" (iako to može zahtevati više vremena). 5 Funkcija "Full Scan" možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama. Listu podržanih kablovskih provajdera potražite na web adresi: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Programme Sorting: Ako želite promeniti redosled analognih kanala, sledite uputstvo za funkciju "Programme Sorting" (str 37). 5 Kanale možete takođe podesiti ručno (str. 38). 1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu. 2 Proverite da li je prekidač ENERGY SAVING SWITCH u položaju za uključenje () (str. 10). 3 Pritisnite na TV prijemniku. Kod prvog uključenja TV prijemnika, na ekranu se pojavi meni jezika. 6

Odvajanje postolja sa TV prijemnika Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u. 5 Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim kad na TV želite montirati odgovarajući dodatni pribor. 5 Prilikom prenošenja postolja nemojte ga držati za zadnji poklopac kako postolje ne bi palo te prouzrokovalo ozledu ili štetu. 7