Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Suédois

Inledning Tack för att

Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk. Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service- och garantiärenden, var vänlig se separat service- och garantidokument. Anmärkningar om digital TV • Funktioner avseende digital TV ( ) fungerar endast i länder eller områden där DVB-T (MPEG-2 och H.264/ MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds eller där du har tillgång till en kompatibel DVB-C (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om du kan ta emot en DVB-T-signal där du bor eller fråga din kabelleverantör om deras DVB-Ctjänst är lämplig för integrerad användning med denna TV-apparat. • Din kabelleverantör kanske tar ut en avgift för sina tjänster och du kanske måste godkänna leverantörens villkor för den aktuella tjänsten. • Denna TV följer gällande specifikationer för DVB-T och DVB-C, men vi kan inte garantera kompatibilitet med framtida DVB-T digitala marksändningar och DVB-C digitala kabelsändningar. • Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder/områden och DVB-C-kabel kanske inte fungerar korrekt med vissa leverantörer. Information om varumärken är ett registrerat varumärke tillhörande DVB Project. HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken, servicemärken eller kontrollmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX® är en videokomprimeringsteknik som är utvecklad av DivX, Inc. DivX, DivX Certified, och tillhörande logotyper är varumärken som ägs av DivX, Inc. och används under licens. OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX,Inc. Detta är en officiell DivX-certifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att det ska gå att spela upp innehåll enligt DivX Video-on-Demand (VOD). För att generera registreringskoden, sök upp avsnittet DivX VOD i inställningsmenyn device. Gå till vod.divx.com med denna kod för att fullfölja registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD. Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla Dsymbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. ”BRAVIA” och är varumärken tillhörande Sony Corporation. ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken tillhörande Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc. För en lista på kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att ”Montera väggfästet”. • Illustrationerna i denna bruksanvisning visar KDL-40EX700-serien såvida inget annat anges. • Det ”x” som visas i modellnamnet motsvarar ett siffervärde som är relaterat till design, färg eller TV-system. 2 SE

Innehållsförteckning Kontrollera tillbehören ....................................................................................................................3 Sätta i batterier i fjärrkontrollen......................................................................................................3 Installation Montering av bordsstativet (förutom KDL-60EX70x) .....................................................................4 Ansluta en antenn/digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare)....................................................4 Förhindra att din TV välter .............................................................................................................5 Binda ihop kablarna .......................................................................................................................5 Utföra startinställningar ..................................................................................................................6 Demontera bordsstativet från TV:n................................................................................................6 Se på TV Titta på program.............................................................................................................................7 Använda TV:s funktioner................................................................................................................7 Använda i-Manual..........................................................................................................................8 Övrig information Felsökning......................................................................................................................................9 Specifikationer .............................................................................................................................10 Installera tillbehören (väggfäste)..................................................................................................12 Tabell över TV:ns installationsmått ..............................................................................................13 Figurer och tabeller över skruvarnas och hakens placering ........................................................14 Säkerhetsinformation...................................................................................................................15 Säkerhetsföreskrifter....................................................................................................................16 • Bruksanvisning finns inbyggd i din BRAVIA TV. Se ”Använda i-Manual” för instruktioner på hur du använder den (sidan 8). • Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” (sidan 15) i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Kontrollera tillbehören Nätkabel (1) Fjärrkontroll (1) AAA-batterier (typ R3) (2) Kabelhållare (1) Bakre stativskydd (1)* 1 (endast KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x och KDL-40/32EX60x) Bordsstativ (1)* 2 (förutom KDL-60EX70x) Fästskruvar för stativ (M5 × 16) (4) (förutom KDL-60EX70x) Monteringsskruvar för stativ (M5 × 16) (4) (endast för KDL-40/32EX71x, KDL-40/ 32EX70x och KDL-40/32EX60x) * 1 Det bakre stativskyddet sitter monterat på stativet från fabriken för KDL-55/46EX71x och KDL-60/ 52/46EX70x. * 2 Montera bordsstativet med de medföljande monteringsskruvarna för KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x och KDL-40/32EX60x. Se bifogade monteringsanvisningar för bordsstativet för att montera det. Sätta i batterier i fjärrkontrollen 1 Ta bort skyddsarket. 2 Tryck och skjut skyddet uppåt. 3 SE SE