Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Danois

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Danois

Introduksjon Takk for at

Introduksjon Takk for at du valgte dette Sony-produktet. Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en, og ta vare på den for fremtidig referanse. Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti saker vennligst se adressene nevnt i det separate service eller garantidokumentet. Merknader til digital TVfunksjon • Alle funksjoner som gjelder digital-TV ( ) vil kun fungere i land eller områder der vanlige, digitale DVB-T (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)- signaler kringkastes eller der hvor du har tilgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)- kabelservice. Vennligst opplys din lokale forhandler dersom du kan motta et DVB-T-signal der du bor eller spør kabeltilbyderen om dennes DVB-Ckabelservice er egnet for integrert drift med denne TV-en. • Din kabeltilbyder kan muligens forlange et gebyr for servicen eller kreve at du aksepterer dennes bedriftsvilkår og - betingelser. • Denne TV-en samsvarer med DVB-Tog DVB-C-spesifikasjonene, men kompatibilitet med fremtidig digital, vanlig DVB-T- og DVB-C-digital kabelkringkasting kan ikke garanteres. • Endel digitale TV-funksjoner er muligens ikke tilgjengelige i noen land/ områder og DVB-C-kabel vil muligens ikke fungere helt som den skal med noen tilbydere. Varemerker er et registrert varemerke for DVBprosjektet. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. DLNA®, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED® er varemerker, servicemerker eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network Alliance. DivX® er en teknologi for komprimering av videofiler, utviklet av DivX, Inc. DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemerker for DivX, Inc. og er brukt under lisens. OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat utviklet av DivX,Inc. Dette er et offisielt DivX-godkjent apparat som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil vite mer, og for å laste ned programvare som konverterer dine filer til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dette DivX Certified®-apparatet må være registrert for å spille av DivX Video-on- Demand (VOD)-innhold. Finn DivX VOD-delen i oppsettmenyen for apparatet for å generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og finne ut mer om DivX VOD. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D- symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. "BRAVIA" og er varemerker for Sony Corporation. "XMB" og "xross media bar" er varemerker for Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. For en liste over kompatible kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Instruksjoner om å "Installere veggmonteringsbraketten" er inkludert i bruksanvisningen til denne TV-en. • Illustrasjonene i denne håndboken viser KDL-40EX700-serien hvis ikke annet er angitt. • "x"-en som vises i modellnavnet, korresponderer til et tall som er relatert til design, farge eller TV-system. 2 NO

Innhold Kontrollere tilbehøret......................................................................................................................3 Sette batteriene i fjernkontrollen ....................................................................................................3 Oppsett Montere bordstativet (unntatt KDL-60EX70x) ................................................................................4 Koble til antenne/dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) ...........................................................4 Forhindre at TV-en velter ...............................................................................................................5 Binde sammen kablene .................................................................................................................5 Utføre grunnleggende innstilling ....................................................................................................6 Demontere bordstativet fra TV-en..................................................................................................6 Se på TV Se programmer ..............................................................................................................................7 Bruke TV-ens funksjoner ...............................................................................................................7 Bruke i-Manual...............................................................................................................................8 Tilleggsinformasjon Feilsøking.......................................................................................................................................9 Spesifikasjoner.............................................................................................................................10 Montere tilbehøret (veggmonteringskonsoll)................................................................................12 Tabell over TV-ens monteringsmål..............................................................................................13 Diagram/tabell over plassering av skruer og kroker.....................................................................14 Sikkerhetsinformasjon..................................................................................................................15 Forholdsregler..............................................................................................................................16 • Instruksjoner for bruk er innebygd i din BRAVIA TV. Se "Bruke i-Manual" for bruk (side 8). • Les "Sikkerhetsinformasjon" (side 15) før du bruker TV-en. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Kontrollere tilbehøret Strømledning (1) Fjernkontroll (1) AAA-batterier (type R3) (2) Kabelholder (1) Stativdeksel (1)* 1 (kun KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x og KDL-40/32EX60x) Bordstativ (1)* 2 (unntatt KDL-60EX70x) Festeskruer for stativ (M5 × 16) (4) (unntatt KDL-60EX70x) Monteringsskruer for stativ (M5 × 16) (4) (kun for KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x og KDL-40/32EX60x) * 1 For KDL-55/46EX71x og KDL-60/52/46EX70x er stativdekselet montert på stativet ved levering. * 2 For KDL-40/32EX71x, KDL-40/32EX70x og KDL-40/32EX60x, monteres bordstativet med de medfølgende monteringsskruene. Se det medfølgende bordstativheftet for montering av stativet. Sette batteriene i fjernkontrollen 1 Fjern beskyttelsesarket. 2 Trykk og skyv dekslet oppover. 3 NO NO