Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Bulgare

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Bulgare

Používanie príručky

Používanie príručky i-Manual 1 2 Vo vašom televíznom prijímači BRAVIA je zaznamenaný návod na používanie, ktorý možno zobraziť na obrazovke. Príručku i-Manual si môžete prezerať kedykoľvek, keď si potrebujete vyhľadať informácie o komfortných funkciách. 1 Stlačte tlačidlo i-MANUAL. 2 Pomocou tlačidiel G/g/F/f/ vyberte položku. Vitajte v i-Manual Funkcie TV prijímača „BRAVIA“ Sledovanie TV vysielania Používanie ponuky Domov Funkcie zábavy s pripojeným príslušenstvom Popis súčastí Riešenie problémov Register x Vitajte v i-Manual x Funkcie TV prijímača „BRAVIA“ x Sledovanie TV vysielania Predstavuje komfortné funkcie, ako napríklad Elektronický programový sprievodca, Obľúbené, a pod. x Používanie ponuky Domov Umožňuje prispôsobiť nastavenia televízneho prijímača a pod. x Funkcie zábavy s pripojeným príslušenstvom Poskytuje informácie o tom, ako pripojiť voliteľné príslušenstvo. x Popis súčastí x Riešenie problémov Umožňuje vyhľadať riešenie problému. x Register ~ • Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od obsahu zobrazeného na obrazovke. 8 SK

Ďalšie informácie Riešenie problémov Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká červeno. Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky. 1 Zrátajte, koľkokrát blikne kontrolka 1 (pohotovostný režim) medzi dvoma dvojsekundovými prestávkami. Kontrolka môže napríklad trikrát zablikať, potom na dve sekundy zhasnúť a potom znovu trikrát zablikať. 2 Vypnite televízny prijímač stlačením tlačidla 1, odpojte napájací kábel a oznámte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká kontrolka (počet bliknutí). Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) nebliká 1 Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke. (Prečítajte si aj časť „Riešenie problémov“ v príručke i-Manual.) 2 Ak problém pretrváva, odovzdajte svoj televízny prijímač do servisu. Stav Vysvetlenie/riešenie Obraz Žiadny obraz (obrazovka • Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel. je tmavá) a žiadny zvuk. • Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. • Ak sa kontrolka 1 (pohotovostný režim) rozsvieti na červeno, stlačte tlačidlo TV "/1. Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné body. Všeobecné Televízny prijímač sa nedá zapnúť. (len modely KDL-60/52/ 46/40EX70x a KDL-55/ 46/40/32EX71x) • Obrazovka sa skladá z pixlov. Drobné čierne a/alebo jasné body (pixle) na obrazovke nie sú príznakom chybnej funkcie. • Skontrolujte, či je zapnutý spínač ENERGY SAVING SWITCH (z). Televízny prijímač sa • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač vypnutia“, automaticky vypína alebo potvrďte nastavenie „Trvanie“ funkcie „Časovač (televízny prijímač zapnutia“. prechádza do • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Pohotovostný režim TV“. pohotovostného režimu). Diaľkový ovládač nefunguje. Zabudnuté heslo „Rodičovský zámok“. • Vymeňte batérie. • Televízor je možno v režime SYNC. Ak chcete ovládať televízor, stlačte tlačidlo SYNC MENU, vyberte možnosť „Ovládanie TV“ a potom „Domov (ponuka)“ alebo „Možnosti“. • Zadajte kód PIN 9999. (Kód PIN 9999 bude prijatý vždy.) Ďalšie informácie 9 SK