Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Slovaque

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Slovaque

Utføre grunnleggende

Utføre grunnleggende innstilling Kanalsortering: Endrer rekkefølgen på kanalene som er lagret i TV-en. 1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til den nye posisjonen, trykk så på . 2 Trykk F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, trykk så på . ~ • Du kan også stille inn kanalene manuelt. Kun KDL-60/52/46/ 40EX70x og KDL-55/ 46/40/32EX71x 1 Koble TV-en til et strømuttak. 2 For KDL-60/52/46/40EX70x og KDL-55/46/40/32EX71x, kontroller at bryteren ENERGY SAVING SWITCH er slått på (z). 3 Trykk 1 på TV-en. Når du slår TV-en på for første gang, vises språkmenyen på skjermen. 4 Demontere bordstativet fra TV-en Fjern skruene etter pilmerket på TV-en. ~ • Bordstativet må ikke fjernes av andre årsaker enn montering av tilsvarende tilbehør på TV-en. • Unngå å holde i stativdekselet når bordstativet bæres, for å unngå at bordstativet faller ned og forårsaker personskade eller skade på eiendom. Følg anvisningene på skjermen. Automatisk kanalinnstilling: Hvis du velger "Kabel", anbefaler vi at du velger "Hurtig kanalsøk" for hurtig kanalsøk. Still inn "Frekvens" og "Nettverks-ID" i henhold til informasjonen fra kabelleverandøren. Hvis ingen kanaler blir funnet med "Hurtig kanalsøk", prøver du "Fullt kanalsøk" (selv om det kan ta litt tid). ~ • "Fullt kanalsøk" er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av region/land. Se liste over kompatible kabelleverandører på webområdet for kundestøtte: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 6 NO

Se på TV Se programmer 1 Slå på TV-en. GUIDE OPTIONS HOME 2 1 For KDL-60/52/46/40EX70x og KDL-55/46/40/32EX71x, slå på bryteren ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Trykk 1 på TV-en for å slå TV-en på. Se på TV 2 Velg en innstilling. 3 3 Velg en TV-kanal. z • Knappene for tallet 5, N, PROG + og AUDIO på fjernkontrollen har en merkbar forhøyning. Du kan bruke disse forhøyningene til hjelp ved betjening av TV-en. Bruke Digital Electronic Programme Guide Trykk GUIDE i digital modus for å vise programveiledningen. Bruke TV-ens funksjoner HOME-knappen Trykk for å vise ulike operasjoner og stille inn skjermbilder. OPTIONS-knappen Trykk for å vise praktiske funksjoner ut fra gjeldende signal eller innhold. Innstillinger Systeminnstillinger Bilde Lyd BRAVIA ENGINE 3 PRO Legg til Favoritter Lås/Lås opp PAP Motionflow Innsovningsti. Hodetelefonvolum Høyttaler Systeminformasjon TV (Fortsatt) 7 NO