Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Polonais

~ • Sådan spares på

~ • Sådan spares på strømforbruget – Strømforbruget reduceres, hvis du dæmper baggrundsbelysningen (skærmens lysstyrke). – "Øko"-indstillingerne (dvs. "Strømsparefunktion", "Standby for passivt tv" ) hjælper dig med at reducere strømforbruget og dermed spare penge, idet elektricitetsregningerne bliver mindre. – Hvis du slukker for tv'et med ENERGY SAVING SWITCH (kun bestemte modeller), er strømforbruget næsten nul. Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Montering af tilbehør (Vægbeslag) Til kunderne: Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv. Til Sony-forhandlere og installatører: Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet. Tv'et kan installeres med beslaget til vægmontering SU-WL500 (forhandles separat). • Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen til beslaget til vægmontering. • Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Afmontering af tv-foden fra tv'et" (side 6). ~ • Placer tv'et på tv-foden, når monteringskrogen fastgøres. • Sørg for, at opbevare de fjernede skruer på et sikkert sted og holde dem væk fra børn. • Når TV-foden monteres igen, sørg da for at fastgøre de fjernede skruer i de oprindelige huller på bagsiden af TV'et. Fjern skruerne før installation* Firkantet hul Skrue (+PSW 6 × 16) * Undtagen KDL-46/40/32EX71x og KDL-40/32EX60x. Monteringskrog Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering. 12 DK

Oversigt over mål til tv-montering Undtagen KDL-32EX71x/EX70x/ EX60x Kun KDL-32EX71x/ EX70x/EX60x Skærmidtpunkt Enhed: cm Mål for Længde for hver monteringsvinkel Modelnavn Skærmens mål skærmmidtpunkt Vinkel (0°) Vinkel (20°) KDL- A B C D E F G H 60EX70x 143,1 87,7 3,1 48,3 11,5 37,5 82,4 50,1 55EX71x 127,8 76,5 4,1 43,1 11,3 35,2 71,9 45,2 52EX70x 125,2 77,5 8,2 48,3 11,4 33,9 72,8 50,1 46EX71x 108,5 65,6 9,5 43,1 12,1 32,3 61,6 45,4 46EX70x 111,8 69,8 12,1 48,3 11,4 31,3 65,6 50,1 Yderligere oplysninger 40EX71x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,1 29,7 54,6 45,4 40EX70x 98,5 62,3 15,8 48,3 11,4 28,7 58,5 50,1 40EX60x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,0 29,7 54,6 45,4 32EX71x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,1 26,0 47,3 45,4 32EX70x 81,1 50,7 19,7 45,9 11,5 25,7 49,7 47,8 32EX60x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,0 26,0 47,3 45,4 Tallene i ovenstående oversigt kan variere en smule afhængigt af monteringen. ADVARSEL Den væg, som tv'et monteres på, skal kunne støtte en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt. Yderligere oplysninger om vægt findes i afsnittet "Specifikationer" (side 10). (Fortsættes) 13 DK