Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovénien

Gledanje TV 1 Pritisnite

Gledanje TV 1 Pritisnite / na televizorju ali daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. 2 Pritisnite DIGITAL/ANALOG, da preklopite med digitalnim in analognim načinom. 3 Pritisnite tipke s številkami ali PROG +/–, da izberete televizijsko postajo. 4 Pritisnite +/–, da nastavite glasnost. V digitalnem načinu Na kratko se prikaže informativno obvestilo. V obvestilu so lahko prikazane naslednje ikone. : Podatkovna storitev (oddajanje) : Radijska storitev : Šifrirana storitev/storitev zahteva naročnino : Na voljo je več avdio jezikov : Na voljo so podnapisi : K dispozícii sú titulky alebo zvuk pre sluchovo postihnutých : Priporočena najnižja starost za ogled trenutnega programa (od 3 do 18 let) : Starševska zaščita Spreminjanje sloga pogleda Spreminjanje formata zaslona 1 Večkrat pritisnite , da izberete format zaslona. [Pametno]* [Široko] [14:9]* * Deli zgornjega in spodnjega dela slike se lahko odrežejo. Opomba • Za slikovne izvore vira HD ne morete izbrati [14:9]. Za vhod HDMI za osebni računalnik (časovna uskladitev osebnega računalnika) [Normalno] [Celozaslonska 1] [Celozaslonska 2] [Normalno] [Zoom]* : Zaklepanje digitalnega programa : Na voljo je avdio za slabovidne : Na voljo so brani podnapisi : Na voljo je večkanalni zvok Nastavitev izbora prizora 1 Pritisnite OPTIONS. 2 Pritisnite / in nato , da izberete [Izbor prizora]. Ko izberete želeno možnost prizorišča, se samodejno izbereta optimalna kakovost zvoka in slike za izbrano prizorišče. Možnosti, ki jih lahko izberete, se razlikujejo. Možnosti, ki jih ni na voljo, so prikazane sivo. 14 SI

Uporaba menija Doma Tipka HOME omogoča dostop do različnih nastavitev in funkcij televizorja. 1 Pritisnite HOME. Spletna vsebina (razen za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Spletna vsebina prinaša raznovrstne razvedrilne vsebine na zahtevo neposredno na vaš televizor. Po vzpostavitvi internetne povezave lahko uživate v vaših najljubših vsebinah na internetu. Opomba • Ne pozabite priključiti svojega televizorja v širokopasovni internet in dokončajte [Nastavitev omrežja] (stran 25). 2 Pritisnite /, da izberete možnost, nato pa pritisnite . Uporaba spletne vsebine 1 Pritisnite HOME in nato izberite [Spletna vsebina]. 2 Pritisnite / da izberete želeno video storitev iz seznama storitev, in pritisnite . 3 Pritisnite za zagon želenih internetnih vsebin. Izhod iz spletne vsebine Pritisnite HOME. Opomba • Če pride pri uporabi te funkcije do težav, preverite, ali je spletna povezava pravilno nastavljena. • Vmesnik za dostop do spletne vsebine je odvisen od ponudnikov spletne vsebine. • Če želite posodobiti storitve spletne vsebine, pritisnite HOME in izberite [Nastavitve] [Sistemske nastavitve] [Nastavitve] [Omrežje] [Osveži spletno vsebino]. SI Uporaba menija Doma Uporaba storitve NETFLIX Za zagon menija pritisnite tipko NETFLIX na daljinskem upravljalniku. Opomba • Storitve Netflix morda ne bo mogoče uporabljati prek posredovalnega strežnika. 15 SI