Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovénien

Nastavitev Guide:

Nastavitev Guide: Posodabljanje Guide v stanju pripravljenosti Televizor pridobi podatke EPG v načinu pripravljenosti. Tehnične nastavitve: Samodejna posodobitev storitev Omogoči televizorju, da zazna in shrani nove digitalne storitve, ko postanejo razpoložljive. Zamenjava storitve Izberite [Vključeno], da se samodejno spremeni kanal, ko ponudnik prestavi oddajanje programa, ki ga gledate, na drug kanal. Prenos seznama programov Omogoča uvoz ali izvoz nastavljenih programov prek naprave USB. Nastavitev satelita: Omogoča samodejno iskanje satelitskih kanalov. Digitalno iskanje satelitov Poišče vse razpoložljive satelitske storitve. S to možnostjo znova poiščete kanale po selitvi ali poiščete nove razpoložljive kanale. Urejanje seznama satelitskih programov Odstrani morebitne neželene satelitske storitve, shranjene v televizorju, in spremeni zaporedje, v katerem so satelitske storitve shranjene v televizorju. Samod. pos. storitev za sat. signal Omogoči televizorju, da zazna in shrani nove satelitske storitve, ko postanejo razpoložljive. Nastavitev modula CA: Omogoča dostop do plačljivih televizijskih storitev, ko si priskrbite CAM (modul pogojnega dostopa) in kartico za gledanje. Koda PIN modula CA: Omogoča vnos 8-mestne PIN-kode za CAM (modul pogojnega dostopa), ki se shrani v televizor. Izbriši seznam storitev: Izbriše seznam storitev. Za brisanje izberite [Da]. 24 SI Nastavitev interaktivne aplikacije: Storitev interaktivne aplikacije ponuja visokokakovostna digitalna besedila in grafiko, skupaj z naprednimi možnostmi. Storitev podpirajo izdajatelji televizijskih programov. Interaktivna aplikacija Omogoča ogled programov z dodatnimi interaktivnimi storitvami. Samodejni zagon aplikacije Samodejno zažene aplikacije, povezane z oddajanim programom. Aplikacija za (Prog. [trenutni program]) Omogoča storitev interaktivne aplikacije za trenutni program. Opomba • Interaktivna storitev je na voljo samo, če jo zagotavlja izdajatelj televizijskih programov. • Razpoložljive funkcije in zaslonske vsebine so odvisne od izdajatelja televizijskih programov. FM Radio Set-up (samo za Rusijo ali Ukrajino) Prednastavi do 30 radijskih postaj FM, ki so na voljo v vašem območju. Samod. iskanje kanalov: Omogoča samodejno iskanje in shranjevanje vseh razpoložljivih kanalov. FM Radio Presets: Omogoča ročno iskanje in shranjevanje posameznih razpoložljivih kanalov. Opomba • Če želite omogočiti to funkcijo, izberite način radia FM, tako da uporabite Domov (meni) (stran 17), nato pa prednastavite želene radijske postaje FM z zgoraj opisanimi koraki.

Starševska zaščita Koda PIN Nastavi kodo PIN za blokado kanalov, zunanjih vhodov, spletnih storitev in vseh nastavitev, povezanih z nastavljanjem kanalov. Štirimestno PIN-kodo vnesite s tipkami 0–9 na daljinskem upravljalniku. Spremenite kodo PIN Izberite, če želite spremeniti svojo PINkodo. Starševska ocena Nastavi omejitev starosti za ogled. Za prikaz programov, ki so ocenjeni, kot da so primerni za starosti nad izbrano, vnesite PIN-kodo. Nastavitev zaščite Omogočite ali onemogočite zaščito za operacije, vezane na programe. Zaklepanje digitalnega programa Zaklene digitalni kanal, da ga ni mogoče gledati. Če želite gledati blokirani kanal, izberite [Odklenjeno]. Zaklepanje satelitskega programa Zaklene satelitski program, da ga ni mogoče gledati. Če želite gledati blokirani program, izberite [Odklenjeno]. Zaklepanje zunanjih vhodov Zaklene zunanji vhod, da ga ni mogoče gledati. Če želite gledati zunanji vhod, izberite [Odklenjeno]. Opomba • Vnos pravilne PIN-kode za blokiran kanal ali zunanji vhod začasno onemogoči funkcijo [Starševska zaščita]. Za vnovični vklop nastavitev [Starševska zaščita] televizor izklopite in vklopite. Nasvet • Če ste izgubili svojo PIN-kodo, glejte stran 35. Blokiranje posnetih oddaj z nadzor. (samo za Združeno kraljestvo) Posneto vsebino lahko blokirate s prikazom zaslona, ki zahteva vnos gesla. Internetna funkcija Zaklepanje. (razen za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Zaklene spletno vsebino, da je ni mogoče gledati. Če želite gledati spletno vsebino, izberite [Odklenjeno]. Nastavitve Omrežje (razen za KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Nastavitev omrežja: Nastavi nastavitve statusa omrežja. Prioriteta za IPv6/IPv4: Omogoča preklop med [IPv6] in [IPv4 (priporočeno)]. Opomba • Če želite uporabiti omrežje z [IPv6], izberite [IPv6] in nato izberite [Preprosto] v meniju [Nastavitve omrežne povezave]. • Če izberete IPv6, ni mogoče nastaviti posredovalnega strežnika HTTP Proxy. • Če izberete možnost IPv6, ogled nekaterih spletnih mest, aplikacij ali vsebin ne bo mogoč. Vgrajen Wi-Fi: Omogoča preklop brezžičnega omrežja LAN med možnostma [Vključeno] in [Izključeno]. Izberite nastavitev [Izključeno], če ne uporabljate vgrajenega vmesnika za brezžični LAN. Ko preklopite iz možnosti [Izključeno] v [Vključeno], uredite nastavitve v meniju [Nastavitev omrežja]. Wi-Fi Direct: Vklopi/izklopi, da poveže vašo TV z napravo Wi-Fi Direct, kot je PC Mobilni telefon ali digitalna kamera. Nastavitve Wi-Fi Direct: Nastavite povezavo za napravo Wi-Fi Direct s televizorjem preko funkcije Wi-Fi Direct. Če se ne morete povezati, pritisnite tipko OPTIONS in izberite [Ročno]. Ime naprave: Spremenite ime televizorja, ki se prikaže na povezani napravi. SI Uporaba menija Doma 25 SI