Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Slovénien

Vsebina POMEMBNO

Vsebina POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Deli in elementi za upravljanje Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Daljinski upravljalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vzpostavljanje povezave televizorja z internetom Nastavitev internetne povezave . . . . . . . 10 Vrsta 1: Zaščiteno omrežje s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup). . . . . . . . . . . . . . . 10 Vrsta 2: Zaščiteno omrežje brez funkcije WPS (Wi-Fi Protected Setup) . . . . . . . . . . 11 Vrsta 3: Nezaščiteno omrežje s katero koli vrsto usmerjevalnika za brezžični LAN . . . . 11 Vrsta 4: Nastavitev ožičenega omrežja. . . . 12 Priprava ožičenega omrežja . . . . . . . . . . . . 12 Ogled statusa omrežja . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Če ni mogoče vzpostaviti internetne povezave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pravilnik o zasebnosti . . . . . . . . . . . . . . . 13 Gledanje TV Spreminjanje sloga pogleda . . . . . . . . . . 14 Spreminjanje formata zaslona. . . . . . . . . . . 14 Nastavitev izbora prizora . . . . . . . . . . . . . . . 14 Uporaba menija Doma Spletna vsebina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Seznam digit. Programov. . . . . . . . . . . . .16 Digitalni EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Uporaba televizorja kot okvira za fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Poslušanje radia FM (samo za Rusijo ali Ukrajino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Posnetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Predvajanje fotografij/glasbe/ videoposnetkov preko vmesnika USB. . . . . 19 Domače omrežje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vzpostavljanje povezave z domačim omrežjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Nastavitve zaslona za medijske strežnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Sistemske nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Podpora za stranke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Prikaz slik iz povezane opreme Priključni diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Uporaba avdio in videoopreme . . . . . . . . 31 Uporaba zrcaljenja zaslona . . . . . . . . . . . 31 Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . .32 Dodatne informacije Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Zvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Omrežje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2 SI

Uvod Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek. Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo. Opomba • »x«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je povezana z obliko, barvo ali TV sistemom. • Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije« (stran 3). • Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za začetnike in tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka. Mesto identifikacijske nalepke Nalepke s številko modela televizorja, datumom izdelave (leto/ mesec) in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa. Nalepki za številko modela in serijsko številko sta nameščeni na spodnji strani napajalnika. OPOZORILO DA BI PREPREČILI POŽAR, SVEČ IN DRUGEGA ODPRTEGA PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V BLIŽINO IZDELKA. POMEMBNO OBVESTILO Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih. Obvestilo o brezžičnem signalu Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: http://www.compliance.sony.de/ Varnostne informacije OPOZORILO Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, požar in podobno. Namestitev/nastavitev Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb. Namestitev • Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne vtičnice. • Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more pasti in povzročiti telesnih poškodb ali škode na televizorju. • Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroci telesno poškodbo ali poškodbo televizorja. • Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno osebje. • Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno opremo, vključno: Nosilec za stensko montažo – SU-WL450 • Pri pritrditvi kavljev za montažo na televizor obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko montažo. Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od pritrditvene površine vgradnega kavlja. Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model nosilca za stensko montažo. Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd. 8 ~ 12 mm Vijak (priložen nosilcu za stensko montažo) Kavelj za montažo Pritrditev kavlja na hrbtni strani televizorja Prenašanje • Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable. • Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor. • Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj. Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona. • Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju. • Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material. 3 SI SI