Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Italien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Italien

Selecteer [Toelaten] of

Selecteer [Toelaten] of [Uitschakelen] voor de bevestiging van het privacybeleid. (pagina 13) Fotokader-instellingen Weergavemodus: Hiermee kunt u de weergavemodus selecteren. Zie pagina 15. Klokweergave: Hiermee kunt u de klokweergave selecteren. Opmerking • Deze optie is beschikbaar als [Weergavemodus] is ingesteld op [Afbeelding en klok] of [Klok (volledig scherm)]. Audiotoepassing: stelt [FM Radio], [Muziek] of [Uit] in als audiotoepassing. Afbeeldingselectie: Selecteert een afbeelding. Muziekselectie: Selecteert muziek. Diavoorstelling-instelling: Selecteer tussen diavoorstelling of de enkele weergave van foto's. Muziek Afspeelinstel.: Selecteer of u alle liedjes wilt laten afspelen of een enkel nummer. Duur: Selecteer de duur ([1 uur], [2 uur], [4 uur] of [24 uur]) waarna de televisie automatisch overschakelt naar de stand-bymodus. Eerste dag van de week: Stelt [Zondag] of [Maandag] in als de eerste dag van de week in de kalender. USB automatisch starten Selecteer [Aan] om voor een USBapparaat dat verbonden is met de USBpoort automatisch de miniatuurweergaven van de laatste foto/ muziek/video te laten tonen. 26 NL Privacybeleid Klok/Timers Stelt de timer en klok in. Sleep Timer: Stelt de tijd in minuten in waarvan u wilt dat de televisie aanblijft voordat hij automatisch wordt uitgeschakeld. Timer Aan: Zet de televisie op het door u ingestelde tijdstip aan vanuit de stand-bymodus en geeft het kanaal of de input van uw keuze weer. Zorg ervoor dat u de correcte huidige tijd instelt voordat u deze functie gebruikt. Klokinstelling: Stelt de huidige tijd en datum in. Deze functie kan bij de begininstallatie ook worden ingesteld. Auto/Handmatig Selecteer [Handmatig] om de tijd handmatig in te stellen. Automatische tijdzone Hiermee kunt u instellen of de tijdzone waarin u zich bevindt al dan niet automatisch wordt geselecteerd. Aan: Schakelt automatisch tussen zomertijd en wintertijd op basis van de kalendergegevens. Uit: De tijd wordt weergegeven volgens het tijdverschil dat werd ingesteld door [Tijd Zone]. Automatische zomertijd Hiermee kunt u instellen of u al dan niet wilt dat de televisie automatisch overschakelt tussen winteruur en zomeruur. Datum Stel huidige datum in. Tijd Stel huidige tijd in. Tijd Zone Hiermee kunt u handmatig de tijdzone waarin u zich bevindt selecteren als die niet dezelfde is als de standaardtijdzone voor uw regio/land. Opname instellen Voor het aan- en afmelden van HDDopnamefunctie.

Auto Start Start de initiële instelprocedure. Met deze optie kunt u de televisie te herprogrammeren na een verhuis of om kanalen te zoeken die nieuw worden aangeboden. Taal/Language Selecteer de taal waarin u wilt dat de menu's worden weergegeven. Opstartlogo Selecteer [Aan] om het logo weer te geven wanneer de televisie wordt ingeschakeld. Selecteer [Uit] om deze functie te deactiveren. LED indicatielampjes Selecteer [Aan] om de LEDindicatielampjes te doen branden. Selecteer [Uit] om deze functie te deactiveren. AV-instellingen AV voorkeuze: Geeft een naam aan de externe apparaatinput. Toelaten: Selecteer [Auto] om de naam enkel weer te geven wanneer het apparatuur is verbonden, of [Altijd] om de naam altijd weer te geven, ongeacht de verbindingsstatus. Kleurensysteem: Selecteert het kleurensysteem ([Auto], [PAL], [SECAM], [NTSC3.58], [NTSC4.43], [PAL60]) overeenkomstig het composietvideosignaal van de ingangsbron. AV2/Component-ingang: Selecteer [Auto] om de televisie te laten detecteren of er een verbinding is met de component videoaansluiting of met de videoaansluiting en om de televisie te laten schakelen tussen de twee. Opmerking • U kunt de videoaansluiting en de component videoaansluiting niet tegelijkertijd gebruiken. Speakers: Selecteer voor de geluidsuitvoer de luidsprekers van de televisie of extern audioapparatuur. Hoofdtelefoon/Audio Uit: Stelt de uitvoer van het geluid naar de hoofdtelefoons, externe audiosystemen of actieve subwoofer aangesloten op de televisie in. Koppel de hoofdtelefoon los van de televisie wanneer u [Audio Uit] of [Subwoofer] selecteert. Speaker Link hoofdtelefoon: Schakelt de interne luidsprekers van de televisie aan/uit wanneer u een hoofdtelefoon op de televisie aansluit. Volume hoofdtelefoon: Hiermee kunt u het volume van de hoofdtelefoon NL aanpassen. Tip • Deze optie is niet beschikbaar wanneer [Hoofdtelefoon/Audio Uit] ingesteld is op [Audio Uit] of [Subwoofer]. Audio Uit: Variabel: Wanneer u een extern audiosysteem gebruikt, kunt u het volume van dat systeem regelen met de afstandsbediening van de televisie. Vast: De audio-output van de televisie staat vast. Gebruik de volumeknop van uw audiosysteem om het volume (en andere audioinstellingen) aan te passen. Opmerking • Deze optie is alleen beschikbaar als [Hoofdtelefoon/Audio Uit] ingesteld staat op Audio Uit. Digitale audio uit: Hiermee kunt u het audiosignaal instellen dat wordt uitgevoerd wanneer u de digitale (optische) audio-outputkabel of HDMI-kabel gebruikt. Stel in op [Auto] wanneer u apparatuur verbindt dat compatibel is met Dolby Digital of DTS. Stel in op [PCM] wanneer u apparatuur verbindt dat niet compatibel is met Dolby Digital of DTS. TV-positie: Verbetert de luidsprekerinstellingen wanneer ingesteld op [Tafelstandaard] of [Muurbevest.], naargelang de positie van uw televisie. 27 NL