Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Távvezérlő

Távvezérlő Számgombok • Csatornák kiválasztása. 10 és annál nagyobb csatornaszám esetén gyorsan nyomja meg a következő számjegyet. • Teletext üzemmódban: a három számjegyű oldalszámot adhatja meg az oldal kiválasztásához. EXIT* Visszatér az előző képernyőhöz vagy kilép a menüből. Ha elérhető egy Interaktív alkalmazás szolgáltatás, nyomja meg a szolgáltatásból való kilépéshez. Színes gombok Megjelenik egy kezelési útmutató (amikor a színes gombok használhatók). NETFLIX* Nyomja meg a „NETFLIX” online szolgáltatás eléréséhez. / (Információ / Szöveg felfedése) • Információk megjelenítése. A gomb egyszeri megnyomásakor megjelennek az éppen nézett műsorra vagy bemenetre vonatkozó információk. A gomb ismételt megnyomásakor a kijelzés eltűnik a képernyőről. • Teletext üzemmódban: megjeleníti a rejtett információkat (például egy rejtvény megfejtését). / (Bemenetválasztás / Teletext oldal tartása) • A bemeneti forrás megjelenítésére és kiválasztására szolgál (33. oldal). • Teletext üzemmódban: tartja a pillanatnyilag megtekintett oldalt. DIGITAL/ANALOG Váltás a digitális és az analóg bemenet között. SLEEP* Nyomja meg többször addig, amíg a tv-készüléken meg nem jelenik az az idő percben kifejezve ([Ki]/[15 perc]/[30 perc]/ [45 perc]/[60 perc]/[90 perc]/[120 perc]), ameddig szeretné, hogy a tv-készülék bekapcsolva maradjon, mielőtt kikapcsol. Az elalvásidőzítő beállításának törléséhez nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg a [Ki] felirat meg nem jelenik. //// (Elem kiválasztása / Kiválasztás érvényesítése) • Elemek kiválasztása vagy módosítása. • A kiválasztott elemek jóváhagyása. RETURN • Visszatér az előző képernyőhöz bármelyik megjelenített menüben. • Leállítja a lejátszást a fénykép-/zene-/ videofájlok lejátszásakor. 8 HU

HOME Megjeleníti a menüt, vagy kilép a menüből. +/– (Hangerő) A hangerőt állítja be. AUDIO Az éppen megtekintett programhoz válassza ki a többnyelvű forrás hangját vagy kettős hangot (a programforrástól függően). (Felirat) Megváltoztatja a feliratozási beállítást (25. oldal). ///*//*// • Működtesse a médiatartalmat a tvkészüléken és a csatlakoztatott Bravia Sync-kompatibilis eszközön. • Ugyanezt a gombot használhatja a VOD (igény szerinti video) szolgáltatás lejátszásának működtetésére is. Az elérhetőség a VOD-szolgáltatástól függ. (kivéve a KDL-32R40xC és KDL-40R45xC modellt) / (Tv készenlét) Bekapcsolja, vagy készenléti üzemmódba kapcsolja a tv-készüléket. SYNC MENU Nyomja meg a BRAVIA Sync menü megjelenítéséhez, majd az [Eszközválasztás] területről válassza ki a csatlakoztatott HDMIkészüléket. A BRAVIA Sync menü a következő beállítási lehetőségeket kínálja. Készülékvezérlés: A [Készülékvezérlés] funkciót a BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis készülékek működtetéséhez használhatja. A készülék működtetéséhez a következő lehetőségek közül választhat: [Főmenü], [Opciók], [Tartalomlista] és [Kikapcsolás]. Hangszóró: A [Tv-hangszóró] vagy az [Audiorendszer] lehetőség választásával válthat a tvkészülék és a csatlakoztatott audioeszköz hangszórókimenete között. Tv-vezérlés: A [Tv-vezérlés] menü használatával vezérelheti a tv működését a [Főmenü] vagy a [Opciók] menüből. Vissza a tv-műsorra: Ezt a lehetőséget választva visszatérhet a tvműsorra. (Teletext) Teletext üzemmódban megjelenik a teletextadás. A gomb minden megnyomására a képernyő tartalma ciklikusan változik a következők szerint: Teletext Teletext a tv-képre vetítve (vegyes üzemmód) nincs teletext (kilépés a teletext szolgáltatásból) GUIDE (EPG) Megjeleníti a digitális EPG-t (elektronikus műsorújságot) (17. oldal). OPTIONS Megjelenik egy lista, amely az egyes beállítási menükre mutató gyorshivatkozásokat tartalmaz. A megjelenő lehetőségek az aktuális bemenettől és tartalomtól függően változnak. (Ugrás) Visszatér az előző (15 másodpercnél hosszabb ideig nézett) csatornára vagy bemenetre. PROG +/–/ / • A következő (+) vagy az előző (–) csatornára vált. • Teletext üzemmódban: kiválasztja a következő ( ) vagy az előző ( ) oldalt. (Némítás) Kikapcsolja a hangot. Ismételt megnyomásra visszakapcsolja a hangot. TITLE LIST Megjeleníti a Cím listát. (Szélesvásznú üzemmód) A képernyő-megjelenítés beállítására szolgál. A kívánt szélesvásznú üzemmódot a gomb ismételt megnyomásával választhatja ki (15. oldal). * A távvezérlő gomb helye, elérhetősége és funkciója országtól,/régiótól/a tv-készülék típusától függően változhat. Tipp •Az 5 számú, valamint a , a PROG + és az AUDIO gombon tapintható pont található. Ezeket tájékozódási pontként használhatja a tv-készülék vezérlésekor. 9 HU HU

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 7 and 8:

  Części i elementy sterujące Tele

 • Page 9 and 10:

  AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Uwaga • Umożliwia automatyczną

 • Page 15 and 16:

  Poruszanie się po menu głównym P

 • Page 17 and 18:

  Programowanie stacji radiowych Przy

 • Page 19 and 20:

  • Po podłączeniu cyfrowego apar

 • Page 21 and 22:

  Zaawansowane ustawienia Bardziej sz

 • Page 23 and 24:

  Edycja listy programów Usunięcie

 • Page 25 and 26:

  Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw

 • Page 27 and 28:

  Zegar/Timery Ustawienia timera i ze

 • Page 29 and 30:

  Klawisze sterowania urządzeniem: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Aby zmienić ustawienie pasma (usta

 • Page 35 and 36:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 37 and 38:

  Niska jakość obrazu plików wideo

 • Page 39 and 40:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD

 • Page 41 and 42:

  • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray

 • Page 44 and 45:

  Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .

 • Page 46 and 47:

  Instalace na stěně 10 cm Instalac

 • Page 48 and 49:

  Likvidace televizoru Likvidace nepo

 • Page 50 and 51:

  Dálkové ovládání Číselná t

 • Page 52 and 53:

  Připojení televizoru k internetu

 • Page 54 and 55:

  Příprava pevné sítě Televizor

 • Page 56 and 57:

  Procházení nabídky Home Tlačít

 • Page 58 and 59:

  Změna přednastavených rádiovýc

 • Page 60 and 61:

  •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,

 • Page 62 and 63:

  LED Pohybový režim: Omezuje rozma

 • Page 64 and 65:

  Rada • Tato možnost je k dispozi

 • Page 66 and 67:

  Obnovit internetový obsah: Znovu s

 • Page 68 and 69:

  Nastavitelný: Když používáte e

 • Page 70 and 71:

  Prohlížení fotografií z připoj

 • Page 72 and 73:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 74 and 75:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 76 and 77:

  Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B

 • Page 78 and 79:

  Spotřeba elektrické energie v poh

 • Page 80: 38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Prostredie: • Miesta, ktoré sú
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ochrana osobn. údajov Keď pri pri
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Trvanie Televízny prijímač bude
 • Page 99 and 100: Médium Prehrávanie fotografií/hu
 • Page 101 and 102: Nastavenie nastavení prehrávania
 • Page 103 and 104: Oblasť auto. zobrazenia Automatick
 • Page 105 and 106: Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr
 • Page 107 and 108: Nastavenie prezentácie: Výber zob
 • Page 109 and 110: Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas
 • Page 111 and 112: Prezeranie obrázkov z pripojených
 • Page 113 and 114: Poznámka • Pripojené zariadenia
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN
 • Page 119 and 120: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid
 • Page 121 and 122: • Informácie o patentoch DTS ná
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Biztonságos hálózat W
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Navigálás a Főmenüben A HOME go
 • Page 140 and 141: Megjegyzés • Ez a tv-készülék
 • Page 142 and 143: Média Fénykép/zene/video lejáts
 • Page 144 and 145: Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40
 • Page 146 and 147: Kettős hang A hangszóró hangját
 • Page 148 and 149: Segítségével automatikusan behan
 • Page 150 and 151: Renderer Renderer-funkció Lehetőv
 • Page 152 and 153: Tv helye: A tv-készülék elhelyez
 • Page 154 and 155: Csatlakoztatott eszközök műsorá
 • Page 156 and 157: Megjegyzés • A csatlakoztatni k
 • Page 158 and 159: További információk Hibaelhárí
 • Page 160 and 161: Gyenge képminőség vagy internete
 • Page 162 and 163: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid
 • Page 164 and 165: Védjegyekkel kapcsolatos informác
 • Page 166 and 167: Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .
 • Page 168 and 169: • Se recomandă cu insistență s
 • Page 170 and 171: Funcţionarea fără fir a unităţ
 • Page 172 and 173: Telecomandă EXIT* Revenire la ecr
 • Page 174 and 175: Conectarea TV la internet (cu excep
 • Page 176 and 177: Pregătirea unei reţele prin cablu
 • Page 178 and 179: Navigarea în meniul Acasă Butonul
 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har