Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Grec

Telecomandă EXIT*

Telecomandă EXIT* Revenire la ecranul precedent sau părăsirea meniului. Atunci când este disponibil serviciul Aplicaţie interactivă, apăsaţi acest buton pentru a părăsi serviciul. Butoane colorate Afişează manualul de utilizare (când sunt disponibile butoanele colorate). NETFLIX* Apăsaţi pentru a accesa serviciul online „NETFLIX”. / (Afişare informaţii/text) • Afişează informaţii. Apăsaţi o dată pentru a afişa informaţii despre programul/datele de intrare pe care le vizionaţi. Apăsaţi din nou pentru a elimina afişajul de pe ecran. • În modul text, afişează informaţii ascunse (de ex., răspunsuri la un chestionar). SLEEP* Apăsaţi de mai multe ori până când pe ecranul TV se afişează intervalul de timp în minute ([Oprit]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/ [60 min]/[90 min]/[120 min]) după care doriţi ca TV să se închidă. Pentru a anula temporizatorul de oprire, apăsaţi de mai multe ori SLEEP, până când apare [Oprit]. //// (Selectare element/Enter) • Selectaţi sau reglaţi elemente. • Confirmaţi elementele selectate. RETURN • Revine la ecranul anterior al oricărui meniu selectat. • Opreşte redarea oricărui fişier de tip foto/ muzică/video. / (Selectare intrare/Reţinere text) • Afişează şi selectează sursa de intrare (pagina 30). • În modul text, reţine pagina curentă. DIGITAL/ANALOG Comută la intrarea digitală sau analogică. Butoane numerice • Selectaţi canalele. Pentru canalele având numărul 10 sau ulterior, introduceţi rapid a doua cifră. • În modul text, introduceţi numărul de pagină din trei cifre, pentru a selecta pagina. HOME Afişează sau anulează meniul. +/– (Volum) Reglează volumul. AUDIO Selectează sunetul sursei multilingve sau sunetul dual pentru programul vizionat în momentul respectiv (în funcţie de sursa programului). (Subtitrare) Modifică setarea subtitlurilor (pagina 22). 8 RO

*//*// • Utilizaţi conţinutul media pe TV şi pe dispozitivul conectat compatibil cu BRAVIA Sync. • Acest buton poate fi, de asemenea, utilizat pentru redarea serviciului VOD (Video on demand - Video la cerere). Disponibilitatea depinde de serviciul VOD. (cu excepţia modelului KDL-32R40xC, KDL-40R45xC) / (TV în repaus) Porneşte aparatul TV sau îl trece în modul repaus. SYNC MENU Apăsaţi pentru a afişa meniul BRAVIA Sync, apoi selectaţi echipamentul HDMI conectat din [Selectare dispozitiv]. Se pot selecta următoarele opţiuni din meniul BRAVIA Sync. Comandă dispozitiv: Utilizaţi [Comandă dispozitiv] pentru operarea echipamentelor compatibile cu Comandă BRAVIA Sync. Selectaţi opţiunile din [Home (Meniu principal)], [Opţiuni], [Listă conţinut] şi [Oprire] pentru operarea echipamentelor. Redare sunet: Selectaţi [Difuzoare TV] sau [Sistem Audio] pentru a reda sunetul TV de la difuzoarele sale sau de la echipamentul audio conectat. Comandă TV: Utilizaţi meniul [Comandă TV] pentru operarea aparatului TV din meniul [Home (Meniu principal)] sau [Opţiuni]. Revenire la TV: Selectaţi această opţiune pentru a reveni la programul TV. (Text) În modul Text, sunt afişate transmisiuni în mod text. La fiecare apăsare pe , afişajul se schimbă ciclic după cum urmează: Text Text suprapus peste imaginea TV (mod combinat) Fără text (se inchide serviciul Text) GUIDE (EPG) Afişează EPG digital (Ghidul electronic de programe) (pagina 15). OPTIONS Afişează o listă care conţine comenzi rapide pentru unele meniuri de setare. Este posibil ca opţiunile listate să varieze în funcţie de intrarea curentă şi de conţinut. (Salt) Revine la ecranul precedent sau la o sursă de intrare vizualizată timp de peste 15 secunde. PROG +/–/ / • Selectează canalul următor (+) sau anterior (–). • În modul text, selectează pagina următoare ( ) sau anterioară ( ). (Anulare sunet) Anulează volumul sunetelor. Apăsaţi din nou pentru a restabili sunetul. TITLE LIST Afişează opţiunea Listă de titluri. (Mod Lat) Reglează afişajul pe ecran. Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta modul lat dorit (pagina 13). * Amplasarea, disponibilitatea şi funcţiile butoanelor telecomenzii pot fi diferite, în funcţie de ţară/regiune/ modelul TV. Sfat •Numărul 5, , şi butoanele PROG + şi AUDIO au puncte tactile. Utilizaţi punctele tactile ca referinţă la operarea aparatului TV. Notă • Dacă sunt selectate subtitrări şi utilizatorul lansează aplicaţie digitală de tip text prin intermediul butonului „Text”, în anumite situaţii este posibil ca subtitrările să nu mai fie afişate. Când utilizatorul închide aplicaţia digitală de tip text, decodarea subtitrărilor se va relua automat. 9 RO RO