Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Navigere gjennom

Navigere gjennom hjemmenyen HOME-knappen gir deg tilgang til en rekke TVinnstillinger og funksjoner. 1 Trykk på HOME. Merk • Hvis du har vanskeligheter med denne funksjonen, må du sjekke at Internett-tilkoblingen er korrekt satt opp. • Grensesnittet til Internett-innholdet avhenger av leverandøren av Internett-innholdet. • For å oppdatere tjenester for Internet-innhold, trykk HOME og velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Oppdater Internettinnhold]. Bruke NETFLIX Trykk NETFLIX-knappen på fjernkontrollen for å åpne menyen. Merk • Det er mulig at du ikke kan bruke Netflix via en proxyserver. Digitalprogramliste 1 Trykk på HOME i digital modus. 2 Trykk på / deretter for å velge [Digitalprogramliste]. 2 Trykk på / for å velge et alternativ, trykk deretter på . Internettinnhold (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Internett-innhold kan gi deg et stort utvalg av underholdning direkte til TV-en når du vil. Ved å koble til Internett kan du vise favorittinnholdet fra Internett. Merk • Sørg for å koble TV-en til Internett med bredbånd og utfør [Nettverksoppsett] (side 23). Slik bruker du Internett-innhold 1 Trykk HOME og velg deretter [Internettinnhold]. 2 Trykk / for å velge ønsket Internetttjeneste på tjenestelisten og trykk . 3 Trykk for å starte ønsket Internettinnhold. Slik avslutter du Internett-innhold Trykk på HOME. 3 Trykk på /// deretter for å velge et program. Bruke favorittlisten Favoritt-funksjonen lar deg spesifisere opptil fire lister med favorittprogrammene dine. Mens du ser på TV, trykk på for å lage eller vise en favorittliste. Tips • Trykk på den blå knappen for å redigere favorittlisten. Følg anvisningene nederst på skjermen. 14 NO

Digital EPG 1 Trykk på GUIDE i digital modus. 2 Trykk på /// deretter for å velge et program. Programmer Bruke TV-en som en fotoramme Fotoramme viser klokken og kalenderen samtidig som et bilde, og mens du lytter til musikk eller FM-radio. 1 Trykk på HOME. 2 Trykk på / deretter for å velge [Programmer]. 3 Trykk på / deretter for å velge [Fotorammemodus]. Starte fotoramme ved avspilling av USB-media 1 Trykk på OPTIONS mens du viser et foto eller spiller av en musikkfil. 2 Trykk på / deretter for å velge [Fotorammemodus] for å starte fotoramme. Velge visningsmodus Du kan endre fotorammevisningen ved å velge [Visningsmodus] i [Innstillinger for bilderamme] (side 24). Velge klokkevisningsmodus Du kan velge mellom tre klokkevisningsmoduser ved å velge [Klokkevisning] i [Innstillinger for bilderamme] (side 24). Merk • Denne TV-en har ikke et reservebatteri for klokken. Hvis det er et strømbrudd eller du kobler fra strømledningen, vil nåværende dato og klokkelsett tilbakestilles automatisk. Varighet For å spare strøm, fortsetter TV-en å spille av i fotorammemodus kontinuerlig i opptil 24 timer før den slås av automatisk. Etter automatisk avstenging, må du ikke bruke fotorammemodus på minst én time for å unngå skjerminnbrenning. Du kan endre innstillingen for [Varighet] i [Innstillinger for bilderamme] (side 24). For å unngå skjerminnbrenning, flyttes fotoet, klokken og kalenderen automatisk rundt på skjermen hver time. Lytte til FM-radio (kun Russland og Ukraina) 1 Trykk på HOME. 2 Trykk på / deretter for å velge [Programmer]. 3 Trykk på / deretter for å velge [FM Radio]. 4 Trykk på PROG +/– for å velge en FM-radiostasjon. Avslutte FM-radiomodus 1 Trykk på RETURN. 15 NO NO