Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Förbereda ett

Förbereda ett trådbundet nätverk TV eller Internet Modem med routerfunktioner Router Om du inte kan ansluta till Internet Använd diagnosen för att kolla möjliga orsaker till nätverksanslutningsfel, och inställningar. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 Välj [Visa nätverksinställning och status]. 3 Välj [Kontrollera anslutning]. Detta kan ta flera minuter. Du kan inte avbryta diagnosen efter att du valt [Kontrollera anslutning]. Modem Obs! • För LAN-anslutningar, använd en kategori 7-kabel (medföljer ej). Visa nätverksstatus Internet Du kan bekräfta din nätverksstatus. 1 Tryck på HOME, och välj sedan [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [Nätverk] [Nätverksinstallation]. 2 Välj [Visa nätverksinställning och status]. Sekretesspolicy När du använder följande funktioner för att ansluta till Internet skickas viss information till Sony Corporations globala servrar som anses vara personlig information och behöver ditt godkännande för att tjänstleverantörer ska kunna använda den. • Uppdatering av systemprogramvara genom anslutning till Sony Corporations globala servrar genom Internet. • Internetinnehåll eller andra Internettjänster från tjänstleverantörer som Youtube. Denna TV har inställningsskärmarna i autostart eller inställningsmenyn för att bekräfta ditt godkännande till detta efter att du läst detaljerna för Integritetspolicy. Om du vill använda dessa funktioner, bocka i [Aktivera] på varje inställningsskärm. Om [Avaktivera] bockas i är inte de 2 funktionerna ovan tillgängliga. Du kan ändra denna inställning genom att trycka på HOME, och sedan välja [Inställningar] [Systeminställningar] [Inställningar] [sekretesspolicy]. 12 SE

Se på TV Ändra visningsstil 1 Tryck på / på TV:n eller fjärrkontrollen för att starta TV:n. 2 Tryck på DIGITAL/ANALOG för att växla mellan digitalt och analogt läge. 3 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/– för att välja en TV-kanal. 4 Tryck på +/– för att justera volymen. I digitalt läge Ett informationsfält visas kort. Följande ikoner kan indikeras i fältet. : Datatjänst (Sändningsapplikation) : Radiotjänst : Kodad/Abonnemangstjänst : Flera audiospråk tillgängliga : Textning tillgängligt : Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel : Rekommenderad minsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år) : Barnlås : Digitalt programlås : Ljud tillgängligt för synskadade : Uppläst undertext är tillgängligt : Flerkanalsljud är tillgängligt Ändra skärmformat 1 Tryck upprepade gånger på för att välja skärmformat. [SmartZoom]* [Helskärm] [14:9]* [Normal] [Zoom]* * Delar av bildens översida och undersida kan komma att skäras av. Obs! • Du kan inte välja [14:9] för källbilder i HD. För HDMI PC-ingång (PC-timing) [Normal] [Full 1] [Full 2] Ställa in scenval 1 Tryck på OPTIONS. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Scenval]. När du väljer önskat scenalternativ ställs optimal ljud- och bildkvalitet för den scenen in automatiskt. De alternativ du kan välja bland kan variera. De alternativ som inte går att välja är gråtonade. 13 SE SE