Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Forhåndsinnstille

Forhåndsinnstille radiostasjoner Når du bruker FM-radiofunksjonen for første gang, trykk på HOME og velg [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Kanaloppsett] [FM Radio Set-up] [Automatisk kanalsøk]. Endre forhåndsinnstilte radiostasjoner 1 Trykk på OPTIONS i FM-radiomodus. 2 Trykk på / deretter for å velge [FM Radio Presets]. 3 Trykk på / deretter for å velge radiostasjonen som du vil endre. 4 Trykk på / deretter for å endre FM-frekvensen deretter for å redigere navnet på FM-radiostasjonen. Merk • Hvis det er støy på stasjonen, kan det hende at du kan forbedre lydkvaliteten ved å trykke på /. • Når et FM-stereoprogram har statisk støy, trykk på AUDIO til [Mono] vises. Det vil ikke være en stereoeffekt, men støyen reduseres. Photo Sharing Plus (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Koble til, kopiere og vise favorittfotoer på TV-en med enhetene dine (f.eks. smarttelefoner eller nettbrett). 1 Trykk på HOME. 2 Trykk på / deretter for å velge [Programmer]. 3 Trykk på / deretter for å velge [Photo Sharing Plus]. 4 Følg anvisningene på skjermen for å koble enheten til TV-en. 5 Åpne en nettleser på enheten etter at alle tilkoblinger er opprettet, følg deretter anvisningene på skjermen for å gå til URL-adressen. Lagre et foto som vises på TV-en 1 Trykk på et miniatyrbilde på enheten, hold deretter fotoet for å åpne kontekstmenyen. 2 Velg [OK]. Merk • Koble til USB-flashstasjonen for å lagre opptil 50 fotoer. • Opptil 10 smarttelefoner eller nettbrett kan kobles til TV-en samtidig. • Maksimal filstørrelse for hvert foto er 20 MB. • Du kan også spille bakgrunnsmusikk med en maksimal størrelse på 30 MB. • Standard nettleser for Android 2.3 eller nyere støttes. • Standard nettleser for iOS støttes, men enkelte funksjoner kan ikke brukes, avhengig av din versjon av iOS. Opptak 1 Trykk på HOME i digital modus. 2 Trykk på / deretter for å velge [Opptak]. 3 Trykk / og deretter for å velge [Tittelliste], [Tidsinnst.liste], [Feilmeldingsliste] eller [Manuell RECtimer]. Merk (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) • Under opptaket kan du ikke velge [Meny] [Internettinnhold] •Trykk på REC-knappen for å ta opp programmet som nå vises i digital modus med USB HDDopptaksfunksjonen. Vise foto på TV-en 1 Trykk på enheten for å starte. 2 Velg et bilde. Valgt bilde vil automatisk bli vist på TVen. 16 NO

Media Avspilling av foto/musikk/video via USB Du kan ha glede av foto-/musikk-/videofiler som er lagret på et Sony digitalt stillbildekamera eller videokamera gjennom en USB-kabel eller USB-lagringsenhet på TV-en. 1 Koble en støttet USB-enhet til TV-en. 2 Trykk på HOME. 3 Trykk på / deretter for å velge [Media]. 4 Trykk på / deretter for å velge [Foto], [Musikk] eller [Video]. 5 [Enhetsvalg] vises. Trykk / for å velge en enhet. (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 6 Trykk på /// deretter for å velge en fil eller en mappe. 7 Hvis mer enn én USB-enhet er koblet til, trykk på den røde knappen for å velge [Avspillingsalternativer] deretter [Enhetsvalg] for å velge passende USB-enhet (kun KDL-40R45xC, KDL-32R40xC). Avspillingsalternativer Trykk på den røde knappen i visningen av miniatyrbilder for å vise listen over USBavspillingsinnstillinger. Justere bilde- og lydkvalitet for USBmedia 1 Trykk på OPTIONS under videoavspilling. 2 Trykk på / deretter for å velge [Bilde] eller [Lyd]. 3 Trykk på /// deretter for å velge og tilpasse et element. Vise et foto som en lysbildefremvisning (Foto) 1 Trykk på den grønne knappen i miniatyrbildevisning for å starte en lysbildefremvisning. For å sitlle inn [Slideshoweffekter] og [Hastighet for slideshow], trykk på OPTIONS [Avspillingsalternativer]. For å stoppe en lysbildefremvisning, trykk på RETURN. Merk • Mens TV-en leser/skriver til data på en USB-enhet, må du legge merke til følgende: Ikke slå av TV-en. Ikke koble fra USB-kabelen. Ikke fjern USB-kabelen. Data på USB-enheten kan bli skadet. • Sony kan ikke holdes ansvarlige for skade på, eller tap NO av, data på opptaksmediet på grunn av en feil på tilkoblede enheter eller TV-en. • Filsystemet på USB-enheten støtter FAT16, FAT32 og NTFS. • Filnavnet og mappenavnet vises kanskje ikke riktig i noen tilfeller. • Når du kobler til et Sony digitalt stillbildekamera, stiller du inn kameraets USB-tilkoblingsmodus til Auto eller Masselagring. For mer informasjon om USBtilkoblingsmodusen, se anvisningene som medfølger digitalkameraet. • Bruk en USB-lagringsenhet som overholder standardene til USB-masselagringsklassen. • Hvis en valgt fil har feil beholderinformasjon, eller er ufullstendig, kan den ikke spilles av. USB-videoformat •AVI(.avi) Videokodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG Lydkodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2 kanal), MPEG4 AAC (2 kanal), MPEG4 HE-AAC (2 kanal), Dolby Digital (2 kanal), Dolby Digital Plus (2 kanal), WMA v8, MP3 •ASF(.wmv,.asf) Videokodek: WMV v9, Xvid, VC-1 Lydkodek: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Videokodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Lydkodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC 17 NO