Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

•MKV (.mkv)

•MKV (.mkv) Videokodek: Lydkodek: USB-musikkformat •LPCM (.wav) •MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2 kanal), MPEG4 AAC (2 kanal), MPEG4 HE-AAC (2 kanal), Dolby Digital (2 kanal), WMA v8, Dolby Digital Plus (2 kanal), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM(.webm) Videokodek: VP8 Lydkodek: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Videokodek: MPEG1, MPEG2 Lydkodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2 kanal), Dolby Digital Plus (2 kanal), DTS, DTS 2.0 • TS (.ts, .m2ts) Videokodek: MPEG2, H.264, VC-1 Lydkodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2 kanal), DTS, DTS 2.0 USB-fotoformat • JPEG (.jpg, .jpeg) Merk • Avspilling av filformatene over er ikke garantert. Hjemmenettverk (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Tilkobling til et hjemmenettverk Du kan nyte ulikt innhold (f.eks. foto-, musikkog videofiler) som er lagret på DLNA Certified mediaservere. Hjemmenettverksfunksjonen lar deg nyte nettverksinnhold i andre rom. Spille av bilder/musikk/video 1 Trykk HOME og velg [Media] [Foto], [Musikk] eller [Video] ønsket mediaserver. 2 Velg filer eller mapper å spille av fra listen. Merk • Serveren må være DLNA Certified. • Filene fra en nettverksenhet må være av følgende formater: Stillbilder: JPEG Musikk: MP3, lineær PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • Avhengig av filen kan den være umulig å spille av selv ved bruk av støttede formater. Renderer Du kan spille av foto-, musikk- og videofiler som er lagret på nettverksenheter (f.eks. digitale kameraer, mobiltelefoner, pc) på TV-skjermen ved å betjene enheten direkte. Nettverket må også være Renderer-kompatibelt. Justere Renderer-innstillinger Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Innstilling av hjemmenettverk] [Renderer] ønsket innstilling. Visningsinnstillinger for mediaservere Velg hjemmenettverksservere som skal vises på menyen Hjem. Opptil 10 servere kan vises automatisk på menyen Hjem. 1 Trykk HOME og velg deretter [Innstillinger] [Systeminnstillinger] [Oppsett] [Nettverk] [Innstilling av hjemmenettverk] [Innstillinger for visning av server]. 18 NO

2 Velg serveren som skal vises på menyen Hjem. Innstillinger Systeminnstillinger Merk • Alternativene du kan justere varierer avhengig av situasjonen. Alternativer som ikke er tilgjengelige er skyggelagt eller vises ikke. • Satellittfunksjoner er kun tilgjengelige for satellittmodeller. Bilde Bildemodus Stiller inn en bildemodus. Alternativene som kan velges varierer avhengig av [Scenevalg]-innstillingene. Tilbakestill Tilbakestiller alle [Bilde]-innstillinger utenom [Bildemodus] til standardinnstillinger. Bakgr.lys Justerer lysstyrken til bakgrunnslyset. Kontrast Øker eller reduserer bildekontrast. Lysstyrke Gjør bildet lysere eller mørkere. Farge Øker eller reduserer bildeintensiteten. Fargetone Øker eller reduserer de grønne og røde tonene. Skarphet Gjør bildet skarpere eller mykere. Fargetemperatur Justerer hvitheten i bildet. Støyreduksjon Reduserer bildestøyen ("snø" på bildet) ved et svakt kringkastingssignal. MPEG støyreduksjon Reduserer bildestøy i MPEG-komprimert video. Filmmodus Gir forbedret bildebevegelse ved avspilling av BD- (Blu-ray Disc), DVD- eller VCR-bilder tatt på film, som reduserer bildeuskarphet og kornhet. Velg [Auto] for å representere originalt filmbasert innhold slik det er. Merk • Hvis bildet har uregelmessige signaler eller for mye støy, slås [Filmmodus] automatisk av selv om [Auto] er valgt. Avanserte innstillinger Stiller inn [Bilde]-innstillinger med flere detaljer. Tilbakestill: Tilbakestiller alle avanserte innstillinger til standardinnstillinger. Avansert kontrastkorr.: Justerer automatisk [Bakgr.lys] og [Bilde] til mest passende innstillinger avhengig av skjermens lysstyrke. Denne innstillingen er spesielt effektiv for mørke bilder, og øker kontrastskillet i mørkere bilder. Sortnivåkorrigering: Fremmer mørke områder av bildet for sterkere kontrast. Gamma: Justerer balansen mellom lyse og mørke områder av bildet. Fremhev hvitt: Fremmer hvite farger. Ekte farger: Gjør farger livligere. LED-beveg.modus: Reduserer uskarphet i filmer ved å kontrollere LED-bakgrunnslyskilden, men lysstyrken reduserer. Lyd Lydmodus Velg i henhold til innholdet du vil bruke. Tilbakestill Tilbakestill innstillingene for [Equalizer], [Tydelige stemmer], [Auto volumjust.], [Balanse] og [Volumforstilling]. 19 NO NO