Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Teknisk innstilling:

Teknisk innstilling: Auto tjenesteoppdat. Gjør at TV-en kan registrere og lagre nye digitale tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige. Tjeneste tilpasning Velg [På] for å automatisk endre kanalen når kringkasteren endrer overføring av visningsprogrammet til en annen kanal. Overføring av programliste Importerer eller eksporterer programmer med bruk av en USBenhet. Satellitt-innstilling: Lar deg stille inn satellittkanaler automatisk. Digitalt satellittsøk Stiller inn tilgjengelig satellitt-tjeneste. Dette alternativet lar deg stille inn TVen på nytt etter å ha flyttet hus, eller søke etter nye kanaler som er lansert av kringkastere. Redigere satellitt-programlisten Fjerner alle uønskede digitale kanaler som er lagret på TV-en, og endrer rekkefølgen til satellitt-tjenestene som er lagret på TV-en. Autom. tjenesteoppdat. (satellitt) Gjør at TV-en kan registrere og lagre nye satellitt-tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige. Oppsett av CA-modul: Lar deg få tilgang til en betalt TVtjeneste når du har en CAM-modul (Conditional Access Module) og et seerkort. PIN-kode til CA-modulen: Lar deg angi den åttesifrede CAM (Conditional Access Module) PIN-koden som skal lagres i TV-en. Slett tjenestelisten: Sletter en tjenesteliste. Velg [Ja] for å slette. 22 NO Oppsett, interaktivt brukerprogram: Tjenesten interaktivt brukerprogram gir digital tekst og grafikk av høy kvalitet, med avanserte alternativer. Tjenesten støttes av kanalene. Interaktivt program Gjør det mulig å vise programmer med interaktive tjenester. Auto-startprogram Starter kringkastingsrelaterte applikasjoner automatisk. Program for (Prog. [nuværende applikation]) Aktiverer den interaktive applikasjonstjenesten for nåværende program. Merk • Den interaktive tjenesten er kun tilgjengelig hvis kanalen støtter den. • Tilgjengelige funksjoner og skjerminnhold varierer med kanalene. FM Radio Set-up (kun Russland eller Ukraina) Forhåndsinnstiller opptil 30 FMradiostasjoner som kan mottas i området ditt. Automatisk kanalsøk: Lar deg automatisk stille inn og lagre alle tilgjengelige kanaler. FM Radio Presets: Lar deg manuelt stille inn og lagre hver tilgjengelige kanal individuelt. Merk • For å aktivere denne funksjonen, gå inn i FM-radiomodus ved å bruke Hjem (meny) (side 15), forhåndsinnstill deretter ønsket FM-radiostasjoner etter trinnene som er nevnt under.

Tilgangskontroll PIN-kode Stiller en PIN-kode for å blokkere kanaler, eksterne innganger, Internett-tjenester og alle innstillinger forbundet med kanalene. Bruk 0-9 på fjernkontrollen for å angi en firesifret PIN-kode. Endre PIN-kode Velg for å endre PIN-koden din. Aldersgrense Angir en aldersbasert sperre for visning. For å se et program som er rangert for aldre over alderen du spesifiserer, må du angi riktig PIN-kode. Beskyttelse av innstillinger Aktiverer eller deaktiverer beskyttelse av programrelaterte handlinger. Digitalprogramlås Låser en digital kanal så den ikke kan vises. For å vise en blokkert kanal, velg [Ulåst]. Satellittprogramlås Låser et satellittprogram så det ikke kan vises. For å vise et låst program, velg [Ulåst]. Ekstern input-lås Låser en ekstern inngang så den ikke kan vises. Velg [Ulåst] for å vise Internettinnholdet. Merk • Når du angir riktig PIN-kode for en blokkert kanal eller ekstern inngang, vil dette midlertidig deaktivere [Tilgangskontroll]- funksjonen. For å gjenaktivere [Tilgangskontroll]-innstillingene, slår du av og på TV-en. Tips • Hvis du har mistet PIN-koden, se side 33. Barnesikring på innspilte titler (kun for Storbritannia) Du kan blokkere innspilt innhold ved å vise en sikring som må låses opp av et passord. Tilgangskontroll for Internett (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Blokkerer Internett-innhold så det ikke kan vises. Velg [Ulåst] for å vise Internett-innholdet. Oppsett Nettverk (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Nettverksoppsett: Setter innstillinger for nettverksstatus. IPv6-/IPv4-prioritet: Veksler mellom [IPv6] og [IPv4 (anbefalt)]. Merk • For å bruke nettverket med [IPv6], velg [IPv6] og deretter [Enkel] i [Sett opp nettverksforbindelsen]. • Når IPv6 er valgt, kan du ikke sette HTTP Proxy. • Når IPv6 velges, vil enkelte nettsteder, applikasjoner eller innhold ikke kunne vises. Innebygd Wi-Fi: Slår innebygd trådløst LAN [På] eller [Av]. Sett den på [Av] hvis du ikke bruker innebygd trådløst LAN. Når du veksler fra [Av] til [På], gjør du innstillingene i [Nettverksoppsett]. Wi-Fi Direct: Slår på/av for å koble din TV til en Wi-Fi Direct-enhet som en PC, en mobiltelefon eller et digitalt kamera. Innstillinger for Wi-Fi Direct: Still inn for å koble en Wi-Fi Direct-enhet til TV-en med Wi-Fi Direct-funksjonen. Hvis du ikke kan koble til, trykk på OPTIONS-tasten og velg [Manuell]. Enhetsnavn: Endre navnet på TV-en som vises på den tilkoblede enheten. Oppdater Internett-innhold: Kobler til Internett igjen for å motta alt tilgjengelig innhold og tjenester. 23 NO NO