Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Vise bilder fra

Vise bilder fra tilkoblet utstyr Tilkoblingsdiagram Du kan koble til flere forskjellige ekstrautstyr til TV-en. Merk • Avhengig av TV-modellen, kan tilkobling av en stor USB-enhet forstyrre andre tilkoblede enheter. *2 Digitalt stillbildekamera/ videokamera/ USBlagringsmedium *1 VCR/videospillutstyr/DVDspiller/S VHS/Hi8/DVCvideokamera Hjemmekinoanlegg med HDMI Video-/DVDopptaker *1 *1 HDMI-enhet Hodetelefoner/ hjemmekinoanlegg /subwoofer < 12 mm < 21 mm *2 *2 Kontakter og etiketter kan variere med TV-modellen. Optisk inngang for hjemmekinoanlegg Bildekvalitet • AV-komposittkabel • Antennekabel DVD-spiller med komponentutgang • Component-kabel • HDMI-kabel SD HD Videoer i standard oppløsning (SD) har bildesignaler med en vertikal oppløsning på 480 (NTSC) eller 576 (PAL/SECAM) linjer. Videoer i høy oppløsning (HD) har bildesignaler med en vertikal oppløsning på 720 eller 1080 linjer. 28 NO

Bruke lyd- og videoutstyr 1 Slå på det tilkoblede utstyret. 2 Trykk på for å vise inngangskilden. 3 Trykk på / deretter for å velge ønsket inngangskilde. Det uthevede elementet velges hvis det går 5 sekunder uten aktivitet. Merk • Ved tilkobling til et digitalt lydanlegg som ikke er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)- teknologi ved hjelp av en HDMI-kabel, må du koble en optisk lydkabel til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) for å mate ut digital lyd. • Ved tilkobling med en HDMI-kabel, må du bruke en HighSpeed HDMI-kabel med kabeltypelogo (anbefalt SONY-kabel). • Ved tilkobling av monoutstyr, kobler du lydkabelen til L-kontakten (mono). Bruke BRAVIA Sync-enheter Ved tilkobling av TV-en til BRAVIA Synckompatibelt utstyr, kan du kontrollere dem sammen. Sørg for at nødvendige innstillinger gjøres på forhånd. Innstillingene for BRAVIA Sync-kontroll må være innstilt på både TV-en og tilkoblet utstyr. Se [Innstillinger for BRAVIA Sync] (side 26) for innstillingene på TV-ens side. Henvis til bruksanvisningene for det tilkoblede utstyret for informasjon om innstillingene på utstyrets side. Bruke skjermspeiling (gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Skjermspeiling viser skjermen til en kompatibel enhet (f.eks. smarttelefon) på en store TVskjermen ved hjelp av Miracast-teknologi. Ingen trådløs ruter (eller tilgangspunkt) er nødvendig for å bruke denne funksjonen. 1 Trykk på / -knappen, velg deretter [Skjermspeiling] med /-knappene. 2 Betjen den Skjermspeiling-kompatible enheten for å koble til TV-en. Når tilkoblingen er gjort, vises skjermen på enheten samt TV-en. For detaljer, se enhetens bruksanvisning. Vise tilkoblede enheter / avregistrere enhet Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS, velg deretter [Vis enhetsliste / slett]. For å avregistrere en enhet, velg enheten i listen som skal slettes, trykk på . Velg deretter [Ja] i bekreftelsesskjermbildet. Vise dialog for registrering ved forsøk på å koble en enhet til TV-en Aktivering av denne funksjonen kan unngå at feil enhet blir koblet til. Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS, velg deretter [Registreringsvarsling] [På]. Legg merke til at straks du avviser en forespørsel om registrering fra en enhet, kan du ikke koble til enheten med mindre du sletter den fra enhetslisten. Endre båndinnstillingen (for eksperter) Når standbyskjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS, velg deretter [Båndinnstilling]. Merk • Tilkobling av enheter må overholde følgende: Skjermspeiling-kompatible enheter: 2,4 GHz-tilkobling (5 GHz støttes ikke). • For informasjon om det trådløse båndet som enheten din støtter, kan du se enhetens bruksanvisning. 29 NO NO