Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Lyd Ingen lyd, men bra

Lyd Ingen lyd, men bra bilde Trykk på +/– eller (Demp). Sjekk om [Høyttaler] i [AV-innstilling] er stilt inn til [TV-høyttaler] (side 25). Sjekk om hodetelefonpluggen er koblet til TV-en. Ingen lyd eller lyd med støy Sjekk om TV-systeminnstillingen er korrekt (side 19). Kanaler Ønsket kanal kan ikke velges Bytt mellom digital og analog modus og velg ønsket digital/analog kanal. Noen kanaler er tomme Kanalen er kun for kryptert/ abonnementstjeneste. Abonner på en betalt TVtjeneste. Kanal brukes kun for data (intet bilde eller lyd). Kontakt kringkasteren for informasjon om sending. Satellitt-tjeneste vises ikke Kontakt en lokal installatør for å finne ut om digitale sendinger er tilgjengelige i ditt område. Oppgrader til en antenne med høyere forsterkelse. Nettverk * Kan ikke bruke VOD-tjeneste under opptak. Hvilke enheter kan kobles til med skjermspeiling? Sony-enheter som er kompatible med skjermspeiling (Xperia) kan kobles til. Video eller lyd vil av og til forsvinne. Enheter som utstråler radiobølger, som andre enheter i et trådløst LAN eller mikrobølgeovner, kan forstyrre skjermspeiling når det brukes et trådløst LAN. Hold TV-en eller Sony-enheter som er kompatible med skjermspeiling (Xperia) unna slike enheter, eller slå dem av hvis mulig. Kommunikasjonshastigheten kan endres på grunn av avstanden eller hindringer mellom enhetene, enhetenes konfigurasjon, radiobølgenes tilstand, ventetid i linjen eller hvilken enhet du bruker. Kommunikasjonen kan svikte på grunn av radiobølgenes tilstand. Noe betalingsinnhold kan ikke spilles av. Kildeenheten må være kompatibel med HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/ 2.1-system. Noe betalt innhold vil kanskje ikke vises via en ikke-kompatibel kildeenhet. Det er ikke tilgang til apper Sjekk at LAN-kabelen eller vekselstrømledningen til ruteren/modemet* er korrekt tilkoblet. * Ruteren/modemet må stilles inn på forhånd for å koble til Internett. Kontakt din Internettleverandør for ruter-/modeminnstillinger. Forsøk å bruke apper senere. Serveren til appleverandøren kan være ute av drift. Noen ganger er kvaliteten på videooverføringen dårlig når du bruker et trådløst LAN. Kvaliteten på nettverkstilkoblingen varierer med avstand eller hindringer (f.eks. en vegg) mellom TV-en og ruteren (tilgangspunkt), miljøforstyrrelser og kvaliteten på den trådløse ruteren (tilgangspunkt). Tilkobling til trådløst LAN svikter eller radiomottak er dårlig Sjekk plasseringen av TV-en og den trådløse ruteren (tilgangspunkt). Signalforholdene kan påvirkes av følgende årsaker: Andre trådløse enheter, mikrobølger, fluorescerende lys osv. i nærheten. Vegger eller gulver mellom den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV-en. Hvis problemet vedvarer selv etter å ha sjekket ovenstående, kan du prøve en kablet LANtilkobling. Dårlig bilde på Internett-video Kvaliteten avhenger av den originale videoen fra Internett-leverandøren og av båndbredden på din forbindelse. Visse Internett-videoer har lite detaljer, spesielt ved raske bevegelser eller mørke scener Videokvalitet og bildestørrelse avhenger av bredbåndshastigheten og kilden fra leverandørene. God bildekvalitet, men ingen lyd på Internettvideo Kvaliteten avhenger av det originale innholdet fra Internett-leverandøren og av båndbredden på din forbindelse. Ikke alle Internett-videoer har lyd. 32 NO

TV-en kan ikke koble til serveren Sjekk LAN-kabelen eller tilkoblingen til serveren og TV-en. Sjekk om nettverket er korrekt konfigurert på din TV. Det vises en melding som sier at TV-en ikke kan koble til nettverket Sjekk de nåværende nettverksinnstillingene. Trykk HOME og velg [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Oppsett] t [Nettverk] t [Nettverksoppsett] t [Se gjennom netinnstillingene og status]. Hvis alle dine nettverksinnstillinger er "-", er kanskje serveren ikke korrekt tilkoblet. Sjekk nettverkstilkoblingene og/eller serverens bruksanvisning for informasjon om tilkobling. Konfigurer nettverksinnstillingene på nytt. Hvis LAN-kabelen er koblet til en aktiv server og TV-en har fått en IP-adresse, sjekker du DLNA Certified mediaserverens tilkoblinger og konfigurasjon. Merk Din konfigurerte IP-adresse kan vises ved å velge alternativet [Se gjennom netinnstillingene og status]. DLNA Certified mediaserver er ikke tilgjengelig selv om den er listet under [Media] i menyen Hjem Sjekk LAN-kabelen/forbindelsen eller din serverforbindelse. TV-en kan ha mistet forbindelsen med serveren. Utfør [Serverdiagnostikk] for å sjekke om din mediaserver kommuniserer korrekt med TV-en. Trykk HOME og velg [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Oppsett] t [Nettverk] t [Innstilling av hjemmenettverk] t [Serverdiagnostikk]. Når du bruker Renderer-funksjonen, kan du ikke spille av musikkfiler. Noen applikasjoner viser en fotofil som er forhåndsinstallert på PC-en samtidig med avspilling av musikk når Renderer-funksjonen brukes. Avhengig av den forhåndsinstallerte fotofilen, er det kanskje ikke mulig å spille av musikk, men det kan bli mulig hvis fotofilen endres. Du kan ikke koble til Internett Sjekk at LAN-kabelen eller vekselstrømledningen til ruteren/modemet* er korrekt tilkoblet. * Ruteren/modemet må stilles inn på forhånd for å koble til Internett. Kontakt din Internettleverandør for ruter-/modeminnstillinger. Du har ingen YouTube-ID Hvis du ikke har YouTube-ID og passord, kan du skaffe dem via adressen nedenfor. http://www.google.com/device (Du kan også få YouTube-ID og passord via PCen.) Etter at du har registrert en ID, kan du bruke den med en gang. Generelt TV-en slås av automatisk (TV-en går inn i hvilemodus) Sjekk om [Innsovningstid] er aktivert (side 24). Sjekk om [Varighet] er aktivert av [På-timer] (side 24) eller [Innstillinger for bilderamme] (side 24). Sjekk om [Tidsavbrudd for standby] er aktivert (side 27). Noen inngangskilder kan ikke velges Velg [AV-forvalg] og velg [Alltid] til inngangskilden (side 25). Fjernkontrollen fungerer ikke Skift ut batteriene. HDMI-utstyr vises ikke på [Enhetsliste for BRAVIA Sync] Kontroller at utstyret er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll. Kan ikke velge [Av] i [BRAVIA Sync-kontroll] Hvis du har koblet til lydanlegg som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll, kan du ikke velge [Av] i denne menyen. For å endre lydinngangen til TV-høyttaler, velg [TV-høyttaler] i [Høyttaler]-menyen (side 25). [Tilgangskontroll]-passordet er glemt Trykk på HOME og velg [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Tilgangskontroll] t [PIN-kode] trykk deretter på 9999 for PIN-koden (PIN-kode 9999 godtas alltid). Butikkvisningsmodus eller demonstrasjonslogo vises på skjermen På fjernkontrollen, trykk på RETURN, deretter HOME og velg [Innstillinger] t [Systeminnstillinger] t [Oppsett] t [Automatisk grunninnstilling]. Sørg for at du velger [Hjemme] i [Sted]. 33 NO NO