Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Merknader til digital

Merknader til digital TV-funksjon • Alle funksjoner som gjelder digital-TV ( ) vil kun fungere i land eller områder der vanlige, digitale DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)-signaler kringkastes eller der hvor du har tilgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og H.264/ MPEG-4 AVC)- kabelservice. Vennligst opplys din lokale forhandler dersom du kan motta et DVB-T/DVB-T2*-signal der du bor eller spør kabeltilbyderen om dennes DVB-C-kabelservice er egnet for integrert drift med denne TV-en. • Din kabeltilbyder kan muligens forlange et gebyr for servicen eller kreve at du aksepterer dennes bedriftsvilkår og - betingelser. • Denne TV-en samsvarer med DVB-T/DVB- T2*- og DVB-C-spesifikasjonene, men kompatibilitet med fremtidig digital, vanlig DVB-T/DVB-T2*- og DVB-C-digital kabelkringkasting kan ikke garanteres. • Endel digitale TV-funksjoner er muligens ikke tilgjengelige i noen land/områder og DVB-C-kabel vil muligens ikke fungere helt som den skal med noen tilbydere. * Ikke alle TV-ene har andregenerasjons T2* digital videokringkastingsteknologi. Varemerker • Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. • Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. • "BRAVIA" og er varemerker for Sony Corporation. • "Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray Disc"- logoen er varemerker for Blu-ray Disc Association. • For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS, Inc. DTS, symbolet, & DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS 2.0+ Digital Out er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett. • TUXERA er et registrert varemerke for Tuxera Inc. i USA og andre land. • Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. • Dette produktet inneholder teknologi som er Microsoft har opphavsrett til. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet er forbudt uten relevant(e) lisens(er) fra Microsoft. Gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved. • Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast og Wi-Fi Protected Setup er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance. Kun for satellittmodeller: • DiSEqC er et varemerke for EUTELSAT. Denne TV-en støtter DiSEqC 1.0. Denne TVen er ikke ment for å kontrollere motoriserte antenner. 36 NO

(gjelder ikke KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 37 NO NO