Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Varaktighet För att

Varaktighet För att spara ström fortsätter TV:n att spela upp i bildramsläge i upp till 24 timmar innan strömmen stängs av automatiskt. Använd inte bildramsläget under minst en timma efter den automatiska avstängningen, för att undvika att bilden bränner fast. Du kan ändra inställningen för [Varaktighet] under [Inställningar för fotoram] (sidan 24). Bildens, klockans och kalenderns placering växlar automatiskt varje timma för att undvika att bilden bränner fast. Lyssna på FM-radio (endast för Ryssland och Ukraina) Ändra förinställda radiostationer 1 Tryck på OPTIONS i FM-radioläge. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [FM Radio Presets]. 3 Tryck på /, sedan på för att välja den radiostation du vill ändra. 4 Tryck på /, sedan på för att ändra FM-frekvensen, för att sedan ändra FM-radiostationens namn. Obs! • Om det hörs brus från stationen kan du förbättra ljudkvaliteten genom att trycka på /. •Tryck på AUDIO tills [Mono] visas, om det hörs ett statiskt brus från ett FM-stereoprogram. Det hörs inget stereoljud, men bruset försvinner. 1 Tryck på HOME. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Applikation]. 3 Tryck på /, sedan på för att välja [FM Radio]. 4 Tryck på PROG +/– för att välja en FM-radiostation. Avsluta FM-radioläge 1 Tryck på RETURN. Förinställa radiostationer När du använder FM-radiofunktionen för första gången trycker du på HOME och väljer [Inställningar] [Systeminställningar] [Kanalinställningar] [FM Radio Set-Up] [Autom. kanalinställ.]. Fotodelning Plus (förutom KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Anslut, kopiera och visa favoritbilder på din TV genom att använda dina enheter (t.ex. smartphones eller surfplattor). 1 Tryck på HOME. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Applikation]. 3 Tryck på /, sedan på för att välja [Fotodelning Plus]. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta din enhet till TV:n. 5 Öppna webbläsaren på enheten när anslutningarna upprättats, följ sedan anvisningarna på skärmen för att få tillgång till webbplatsen. Visa bilder på en TV 1 Tryck på din enhet för att starta. 2 Välj ett foto. Det valda fotot visas automatiskt på TV:n. 16 SE

Spara en bild som visas på en TV 1 Tryck på miniatyrbilden på din enhet, håll bilden intryckt för att öppna innehållsmenyn. 2 Välj [OK]. Obs! • Anslut USB-flashenheten för att spara upp till 50 bilder. • Upp till 10 smartphones eller surfplattor kan vara anslutna till TV:n samtidigt. • Maximal filstorlek för varje foto är 20 MB. • Du kan även ha bakgrundsmusik med en maximal storlek på 30 MB. • Standardwebbläsaren för Android 2.3 eller senare stöds. • Standardwebbläsaren för iOS stöds, men vissa funktioner kan inte användas beroende på versionen för ditt iOS. Inspelningar 1 Tryck på HOME i digitalt läge. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Inspelningar]. 3 Tryck på / och sedan för att välja [Titellista], [Timerlista], [Fellista] eller [Manuell timer REC]. Obs! (förutom KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) • När du spelar in kan du inte ange [Meny] [Internetinnehåll] •Tryck på REC-knappen för att spela in det programmerade som visas för tillfället i digitalt läge med USB HDD-inspelningsfunktion. Media Spela upp bild/musik/video via USB Du kan visa bild-/musik-/videofiler som finns sparade på en Sony digitalkamera eller videokamera på din TV via en USB-kabel eller USB-enhet. 1 Anslut en USB-enhet som stöds till TV:n. 2 Tryck på HOME. 3 Tryck på /, sedan på för att välja [Media]. 4 Tryck på /, sedan på för att välja [Bilder], [Musik] eller [Video]. 5 [Val av enhet] visas. Tryck på / för att välja en enhet. (förutom KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 6 Tryck på ///, sedan på för att välja en fil eller mapp. 7 Tryck på den röda knappen om fler än en USB-enhet är anslutna, för att välja [Uppspelningsalt.], sedan på [Val av enhet] för att välja passande USB-enhet (endast KDL-40R45xC, KDL-32R40xC). Uppspelningsalternativ Tryck på den röda knappen i miniatyrvisning för att visa en lista över inställningar för USBuppspelning. För att justera bild- och ljudkvaliteten för USB-media 1 Tryck på OPTIONS under videouppspelning. 2 Tryck på /, sedan på för att välja [Bild] eller [Ljud]. 3 Tryck på ///, sedan på för att välja eller justera ett alternativ. 17 SE SE