Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Ökar eller minskar de

Ökar eller minskar de gröna och röda färgtonerna. Skärpa Stärker eller mjukar upp skärpan i bilden. Färgtemp. Justerar bildens vithet. Brusreducering Minskar bildstörningen (snöig bild) vid en svag sändningssignal. Brusred. för MPEG Reducerar brus i bilden för MPEGkomprimerad video. Filmläge Ger förbättrad bildrörelse när bilder på BD- (Blu-ray Disc), DVD- eller videobandspelare som tagits på film visas genom att reducera brus och grynighet i bilden. Välj [Auto] för att visa filmbaserat innehåll som det är. Obs! • Om bilden innehåller oregelbundna signaler eller för mycket brus stängs [Filmläge] av automatiskt även om [Auto] är valt. Avancerade inställningar Ställer in inställningarna för [Bild] mer detaljerat. Återställ: Återställer alla avancerade inställningar till fabriksinställningar. Avanc. kontrastförbättrare: Justerar automatiskt [Bakgrundsbelysning] och [Bild] till den inställning som passar bäst när det gäller skärmens ljudstyrka. Denna inställning är speciellt effektiv för mörka bildscener och stärker kontrasten för de mörka bildscenerna. Svartkorrigering: Förbättrar svarta områden i bilden för kraftigare kontrast. Gamma: Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden. 20 SE Färgton Klarvit: Förstärker den vita färgen. Färg dagsljus: Ger färger dagsljus. LED-rörelseläge: Reducerar brus i filmer genom att kontrollera LEDbakgrundsbelysningen, men ljusstyrkan sänks. Ljud Ljudläge Välj efter det innehåll du vill lyssna på. Återställ Återställ inställningarna för [Equalizer], [Tydlig röst], [Aut. volymjust.], [Balans] och [Volymförskjutning]. Equalizer Justerar inställningar av ljudfrekvensen. Tydlig röst Gör att röster hörs tydligare. Aut. volymjust. Minimerar skillnaden i volymnivån mellan alla program och reklamen (reklamen brukar t.ex. sändas i en högre ljudnivå än program). Balans Förstärker balansen för vänster eller höger högtalare. Volymförskjutning Justerar volymnivån för aktuell inmatning i jämförelse med andra inmatningar.

Ljudkanalsval Ställer in ljudet från högtalaren till [Mono], [Stereo], [A] eller [B]. Obs! • Om signalen är mycket svag återges ljudet automatiskt i mono. • Om stereoljudet innehåller mycket störningar vid mottagning av ett NICAM-program väljer du [Mono]. Ljudet återges i mono, men störningarna minskas. • Inställningen för [Ljudkanalsval] memoreras för varje programplats. • Du kan inte lyssna på ljud från stereosändningar när du väljer [Mono]. Tips! • Om du väljer någon annan utrustning, som är ansluten till TV:n, ställer du in [Ljudkanalsval] på [Stereo], [A] eller [B]. Avancerade inställningar Dynamiskt omfång: Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler. Obs! • Effekten kanske inte fungerar eller kan skilja sig åt beroende på programmet oavsett inställningen av [Dynamiskt omfång]. HE-AAC-ljudnivå: Justera ljudnivån för HE-AAC. MPEG-ljudnivå: Justerar ljudnivån för MPEG. Skärmkontroll Skärmformat Se sidan 13 för mer information om Brett läge. Autoformat Ändrar automatiskt [Skärmformat] för att matcha ingångssignalen. Välj [Av] för att behålla din inställning. Tips! • Även om [Autoformat] är inställt på [På] eller [Av] kan du alltid modifiera skärmformatet genom att upprepade gånger trycka på . 4:3 förval Ställer in förvalt [Skärmformat] för en 4:3- ingångssignal. Automatiskt bildformat Justerar automatiskt bilden för bästa möjliga bildstorlek. Bildstorlek Justerar bildstorlek. Horisontellt läge Justerar bildens horisontella läge. Vertikalt läge Justerar bildens vertikala läge. Vertikal storlek Justerar bildens vertikala storlek när [Skärmformat] är inställt på [SmartZoom]. PC-justering Väljer skärmläge eller justerar bildens visningsläge när en PC-ingångssignal tas emot. SE Kanalinställningar Analog inställning Analog autom. kanalinst.: Ställer in alla analoga kanaler som finns tillgängliga. Vanligtvis behöver inte denna funktion utföras eftersom kanalerna redan ställts in när TV:n installerades. Detta alternativ hjälper dig däremot att upprepa processen (t.ex. för att ställa in TV:n igen efter flytt eller för att söka efter nya kanaler som startat). Manuell kanalinställ.: Innan du väljer [TV-system]/[Kanal]/[AFT]/ [Ljudfilter]/[Hoppa över]/ [Färgsystem], tryck på PROG +/– för att välja programnumret till kanalen. Du kan inte välja ett programnummer som är inställt på [Hoppa över]. Program: Återställer programkanaler manuellt. Kanalsortering: Ändrar den ordning kanalerna lagrats på TV:n. 21 SE