Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Digital sökning:

Digital sökning: Digital auto.kanalinst. Ställer in de digitala kanaler som finns tillgängliga. Med detta alternativ kan du ställa in TV:n igen efter flytt eller söka efter nya kanaler som startat. Autom. Kanalinställning [Normal]: Söker efter tillgängliga kanaler inom din region/land. [Full]: Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land. Obs! • Du kan köra [Digital auto.kanalinst.] efter att du flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantör eller för att söka efter nya kanaler. Redigera programlista Tar bort oönskade digitala kanaler som finns på TV:n och ändrar ordningen på de digitala kanaler som finns på TV:n. Digital man.kanalinst. Ställer in digitala kanaler manuellt. Undertextinställningar: Inställning av textning När du valt [Nedsatt hörsel] kan det hända att vissa visuella hjälpmedel också visas med textningen (om TVkanaler sänder sådan information). Primärt språkval Välj det språk du vill att textningen ska visas i. Sekundärt språkval Välj det sekundära språk du vill att textningen ska visas i. Ljudinställningar: Audiotyp (beskrivning med ljud) Normal Ger normal ljudtyp. Beskrivning med ljud Ger ljudbeskrivning (berättande form) av visuell information om TV-kanaler sänder sådan information. Nedsatt hörsel Växlar till sändning för personer med nedsatt hörsel när du väljer [Nedsatt hörsel]. Talad undertextning Växlar till sändning för det talade undertextljudet om TV-kanalerna sänder sådan information. 22 SE Digital inställning Primärt språkval Välj det språk du vill ska användas för programmet. Vissa digitala kanaler kan sända flera olika ljudspråk för ett program. Sekundärt språkval Välj det sekundära språk du vill ska användas för programmet. Vissa digitala kanaler kan sända flera olika ljudspråk för ett program. Procentandel röstmeny Justerar utnivåerna för TV:ns huvudljud och beskrivning med ljud. Tips! • Detta alternativ är endast tillgängligt om [Beskrivning med ljud] i [Audiotyp (beskrivning med ljud)] är inställt. Guide-inställning Uppdatera Guide i standby TV:n erhåller EPG-data under standbyläge. Teknisk inställning: Autom. uppdatering Gör att TV:n kan identifiera och lagra nya digitala tjänster när de blir tillgängliga. Förändrade tjänster Välj [På] för att automatiskt ändra kanalen om ett sändningsföretag ändrar sändningen av visningsprogrammet till en annan kanal. Överföring av programlista Importera eller exportera inställda program med USB-enhet. Satellitkonfiguration: Gör att du kan ställa in satellitkanaler automatiskt. Digital satellitinställning Ställer in den tillgängliga satellittjänsten. Med detta alternativ kan du ställa in TV:n igen efter flytt eller söka efter nya kanaler som startat. Redigera satellitprogramlistan Tar bort oönskad satellittjänst som finns på TV:n och ändrar ordningen på satellittjänst som finns på TV:n. Automatisk uppdatering satellit Gör att TV:n kan identifiera och lagra nya satellittjänster när de blir tillgängliga.

CA-modulinställningar: Gör att du kan komma åt betal-TVtjänsten när du får en CAM (CA-modul) och ett visningskort. PIN-kod för CA-modul: Gör att du kan ange en PIN-kod på 8 siffror som ska lagras i TV:n för din CAM (CA-modul). Ta bort lista över tjänster: Raderar en lista över tjänster. Välj [Ja] för att radera. Inställning interaktivt program: Den interaktiva applikationstjänsten erbjuder högkvalitativ text och grafik, tillsammans med avancerade alternativ. Tjänsten stöds av kanalsändare. Interaktivt program Du kan se på program med interaktiva tjänster. Program för autostart Startar sändningsrelaterade applikationer automatiskt. Program för (Prog. [aktuellt program]) Du kan använda den interaktiva applikationstjänsten för det aktuella programmet. Obs! • Den interaktiva tjänsten är endast tillgänglig om den tillhandahålls av kanalsändaren. • Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på kanalsändaren. FM Radio Set-up (endast för Ryssland och Ukraina) Förinställer upp till 30 FM-radiostation som kan tas emot i ditt område. Autom. kanalinställ.: Gör att du automatiskt kan ställa in och lagra alla tillgängliga kanaler. FM Radio Presets: Gör att du manuellt kan ställa in och lagra kanaler som är tillgänglig en och en. Obs! • För att aktivera denna funktion öppnar du FM-radioläget via Home (Meny) (sidan 16), sedan förinställer du önskade FMradiostationer enligt de steg som beskrivs ovan. Barnlås PIN-kod Ställer in en PIN-kod för att blockera kanaler, externa ingångar, Internettjänster och alla kanalinställningsrelaterade inställningar. Använd 0-9 på fjärrkontrollen för att ange en fyrsiffrig PIN-kod. Ändra PIN-kod Välj detta alternativ för att ändra din PIN-kod. Föräldragradering Ställer in en åldersbegränsning för visning. Ange korrekt PIN-kod för att visa ett program som klassificerats för en högre ålder än den du angett. Inställning av skydd Aktivera eller inaktivera skydd för programrelaterade funktioner. Digitalt programlås Låser visningen för ett digitalt program. Välj [Olåst] för att visa en blockerad kanal. Satellitprogramlås Låser visningen av satellitprogram. Välj [Olåst] för att visa ett låst program. Lås för externa ingångar Låser visningen av extern ingång. Välj [Olåst] för att visa ett Internetinnehåll. Obs! • Genom att ange korrekt PIN-kod för blockerad kanal eller extern ingång avaktiveras funktionen [Barnlås] tillfälligt. Stäng av och sedan på TV:n för att återaktivera [Barnlås]- inställningarna. Tips! • Se sidan 34 om du tappar bort din PIN-kod. 23 SE SE